De zwevende kiezer

Ik heb de stemwijzer ingevuld! Er waren maar liefst 30 stellingen. Je kunt kiezen tussen: “eens”, “oneens” of “geen van beiden”. “Geen van beiden” is bij mij vaak meer een antwoord waar ik voor kies om de nuance op te zoeken. Ik ben het dan wel vaak met iets eens of oneens, maar toch zijn er bepaalde facetten die ik in de vraagstelling mis die voor mij belangrijk zijn. Noodgedwongen maak ik in dat geval dan de keuze “geen van beiden”. Dat kan waarschijnlijk niet anders, of je zou de vragenlijst minstens twee keer zo lang moeten maken. Enfin. 30 vragen. Ik denk dat je met deze stemwijzer best een eindje kunt komen, er is goed over nagedacht.

Mijn antwoorden kwamen voor 71% overeen met de mening van GroenLinks, SP en de Partij voor de dieren. Exact evenveel. De Partij voor de dieren valt bij mij zo wie zo af. Fuseer in godsnaam met GroenLinks zou ik zeggen. Er zijn veel te veel partijen en zoals ik me in geen enkele partij voor 100% kan vinden zo zal dat waarschijnlijk ook zijn met de meeste leden van welke partij dan ook, die desondanks ergens lid van zijn. Dus mijn keuze zou nu moeten gaan tussen SP en GroenLinks. Toch heb ik de PvdA (66% overeenkomst) ook nog op mijn vergelijkingslijstje gezet. Niet alle items vind ik even belangrijk. Juist bij belangrijke items zou de overeenkomst die er dan wellicht met de PvdA is misschien wel eens de doorslag kunnen geven.

Al deze drie partijen willen trouwens net als ik:

 • meer geld voor kunst en cultuur,
 • de productie en handel in wiet legaliseren,
 • de vennootschapsbelasting niet verlagen,
 • de hoogste inkomens extra belasten,
 • een verplichte verzekering voor ZZPers instellen,
 • geen aparte beperkingen voor Islamitische immigranten maken,
 • de bouw van goedkope huurwoningen stimuleren,
 • geen extra geld voor aanleg van wegen,
 • alle kolencentrales zo snel mogelijk dicht,
 • het eigen risico in de zorg afschaffen
 • en ze willen nog een paar dingen waar ik het mee eens ben.

De vragen van de stemwijzer waarbij ik het met een of twee van de drie partijen (PvdA, GroenLinks, SP) niet eens ben

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

Ik ben het hier vurig mee oneens, en wat blijkt: zowel de SP als GroenLinks willen dat wel. Pfff. Toch maar PvdA dan?

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

Ik ben het daar net als GroenLinks en PvdA mee eens. Vreemd genoeg is de SP hier tegen. Ze vinden de tijd er nog niet rijp voor. Dat begrijp ik niet.

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

Vreemd genoeg volgt de PvdA daar als enige een harde lijn. Ik ben het met de stelling net als de SP en GroenLinks oneens. Maar ik vind het niet verschrikkelijk belangrijk.

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

Ik wil dat, net als de PvdA en de SP niet. GroenLinks wil dat wel. Het kernidee is dat je na uiterlijk twee jaar in dienst genomen zou moeten kunnen worden en niet weer tijdelijk aan het lijntje gehouden. Ik denk dat er wel meer extra wetgeving nodig zal zijn om de werkgevers dit ook te laten doen. Nu zullen ze iemand er dan na twee jaar vaak definitief uitgooien om flexibel te kunnen blijven. Maar moet je die praktijk om wille van dat mogelijke misbruik oprekken? Ik denk van niet. Dus hier kan ik niet met GroenLinks mee gaan. Na twee jaar een beter contract, tenzij de werkgever kan aantonen dat iemand niet goed functioneert, zo iets.

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

Hier heb ik ingevuld “geen van beide”. Ik begrijp dat AOW en pensioen steeds minder goed betaalbaar worden. Maar ik begrijp ook dat veel mensen op hun 65e of nog eerder het heel zwaar beginnen te krijgen. Ik denk aan kleine zelfstandigen, straatwerkers, mensen in de bouw en anderen die dan moeten wachten op de AOW en als je dat gaat oprekken tot 70 kan dat veel te lang duren. Dus ik ben voor een flexibele manier van invullen hiervan. Laat bepaalde beroepsgroepen eerder AOW krijgen dan anderen. Lastig vorm te geven, dat wel. Wat doe je met chronisch zieken? Misschien moet je ook naar het persoonlijke arbeidsverleden kijken? Er wordt dan vast ook weer gerotzooid om bij de juiste categorie te horen. Als het echt veel te lastig blijkt, stel dan een duidelijke grens. 65 is mooi. Alla. 66 dan. En daar voorlopig van af blijven. De SP wil als enige naar 65 terug.

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

PvdA en GroenLinks zeggen dat een en ander zo moet blijven en zijn het dus oneens met de stelling. De SP wil weer een basisbeurs. Ik heb ook hier weer “geen van beiden” ingevuld. De betaalbaarheid door de overheid dreigt uit de klauwen te lopen, dus dat pleit voor: houden zo. Maar het oude systeem had als voordeel dat de studenten veel minder schulden maakten en vooral ook veel meer tijd aan hun studie konden besteden. Dat laatste is erg belangrijk, want het niveau op HBO en Universiteit is er niet beter op geworden de laatste jaren. Misschien iets er tussen in? Een iets lagere basisbeurs dan voorheen?

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

Net als de SP en GroenLinks ben ik het hier niet mee eens. De PvdA staat hier achter het standpunt van de VVD en wil van de hypotheekrente aftrek afblijven.  Er  gaat ontzettend veel geld zitten in het fenomeen hypotheekrente aftrek en ook de huizenprijs in Nederland wordt hierdoor kunstmatig hoog gehouden. Het kost de staat kapitalen en Europa dringt er al jaren op aan om dit te veranderen. Dat kun je natuurlijk niet in een keer doen, maar het levert elk jaar opnieuw de staat heel veel geld op waar je veel mee kunt doen. Ik ben grote voorstander van het geleidelijk afschaffen van deze subsidie waar vooral banken wel bij varen.

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

Ook hierin gaat de PvdA weer mee met de VVD: dat moet kunnen. Ik vind net als SP en GroenLinks dat het tijd wordt paal en perk te stellen aan het eindeloos voorop stellen van economische belangen ten koste van milieu en leefbaarheid. Nederland is te klein. De luchtverontreiniging is bijna nergens zo groot als hier. Overal is er licht- en geluidsoverlast. Steeds meer mensen hebben een burn-out. Hoe zou dat komen…

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

Ik ben het hier net als GroenLinks mee eens. Als iedereen minder vlees zou eten zou dat wereldwijd het complete voedselvraagstuk oplossen. Nog afgezien van al het dierenleed. De PvdA en SP denken blijkbaar alleen aan de portemonnee van de burger en durven hier nog niet aan.

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken.

Dit is typisch zo’n ethisch vraagstuk waar ik zelf nog niet goed uit ben. Mensen die echt dood willen en niet voldoende steun krijgen om hun wens te vervullen laat men misschien nog te vaak in de kou staan. Diverse documentaires over de hele wereld laten dat zien. Gelukkig is er in Nederland al vrij veel mogelijk. Maar moet dat nog verder opgerekt worden? Ik heb twijfels. Een bepaalde mate van lijden is helaas onderdeel van ons leven. Daar zullen we mee moeten leren om gaan. Misschien dat ik dus toch iets meer overhel naar het standpunt van de SP die vindt dat we hier niet verder in moeten gaan.

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

Alleen de SP denkt hier hetzelfde over als ik. Ik ben in het algemeen tegen al die concurrentie, overstapmogelijkheden en ga zo maar door. Net als bij OV en Energie trouwens

Er moet een Europees leger komen.

Alleen GroenLinks denkt hier hetzelfde over: ja! Belachelijk dat we Nederland zogenaamd lopen te verdedigen. We moeten op hoog niveau samenwerken en dat kan het beste bij een Europees leger. Ik zou trouwens ook een Verenigd Europa willen dat veel verder gaat dan nu. Net zo iets als in Amerika. Nederland als een soort Bundesland van Duitsland. Waarom niet? In Nederland hebben we ondanks onze landelijke eenheid nog steeds erg veel verschillen. Een Groninger is cultureel gezien heel iemand anders dan een Limburger. Dus waar zijn we bang voor. Zeker nu Amerika ons los begint te laten is het tijd geworden voor intensieve samenwerking op Europees niveau. Ik wil een Verenigde staten van Europa, om te beginnen misschien Scandinavië, Duitsland en de Benelux. Ik begrijp dat gekanker op Europa niet. Dat er teveel bureaucratie is. Ja, vast en zeker. Maar dat aanpakken is wat anders dan de Europese samenwerking stop zetten.

Met betrekking tot alle andere punten van de stemwijzer (en dat zijn er maar liefst 18!) denken PvdA, GroenLinks, SP en  ik hetzelfde. Die vragen daar ga ik dus nu niet op in.

Een eerste inventarisatie

Waarom PvdA? Omdat zij als enige net als ik tegen referenda zijn, omdat zij samen met Groen links voor anoniem solliciteren bij de overheid zijn, omdat zij net als de SP de duur van tijdelijke arbeidscontracten willen beperken tot twee jaar.

Waarom GroenLinks? Omdat zij samen met de PvdA voor anoniem solliciteren bij de overheid zijn, omdat zij net als de SP de huidige regeling van vervroegd vrijlaten van gevangen onder voorwaarden willen handhaven, omdat zij net als de SP de regeling voor hypotheekrente-aftrek geleidelijk willen afbouwen, omdat zij net als de SP vinden dat de luchthaven Schiphol niet nog verder mag worden uitgebouwd, omdat zij net als ik als enige vinden dat vlees duurder mag worden door hoog BTW-tarief toe te passen, en omdat zij net als ik duidelijk Europees denken en zelfs een Europees leger willen.

Waarom SP? Omdat zij net als de PvdA de duur van tijdelijke arbeidscontracten willen beperken tot twee jaar, omdat zij net als GroenLinks de huidige regeling van vervroegd vrijlaten van gevangen onder voorwaarden willen handhaven, omdat zij net als GroenLinks de regeling voor hypotheekrente-aftrek geleidelijk willen afbouwen, omdat zij net als GroenLinks vinden dat de luchthaven Schiphol niet nog verder mag worden uitgebouwd, omdat zij net als ik als enige van deze drie partijen willen dat er een nationaal zorgfonds komt.

De belangrijkheid van de items

Ik wil toch proberen tot een keuze te komen. Vind ik alle items even belangrijk? Nee. Ik geef elk item een waarde tussen 1 en 10. Deze waardering is natuurlijk behoorlijk subjectief. Zo vind ik de mening over referenda veel belangrijker (een 10) dan het item over vervroegd vrijlaten van gevangenen (een 2). Door nu die punten te zetten bij partijen die hetzelfde denken als ik krijg ik een misschien nog beter beeld.

  Belangrijkheid van het  item voor mij PvdA GroenLinks SP
Referenda stoppen 10 10    
Anoniem solliciteren 3 3 3  
Beperken duur tijdelijke arbeidscontracten 4 4   4
Vervroegd vrijlaten gevangenen nee 2   2 2
Hypotheekrente-aftrek afbouwen 6   6 6
Schiphol uitbreiding stoppen 5   5 5
Vlees duurder maken 4   4  
Europees leger 4   4  
Nationaal zorgfonds 7     7
  Totaal: 17 24 24

GroenLinks en SP blijken (hoe is het mogelijk) alweer gelijk te staan. De PvdA valt definitief af.

Welke argumenten zouden nog meer een rol kunnen spelen? De haalbaarheid van samenwerking? Strategisch kiezen om een andere partij te helpen of te stoppen? De uitstraling van de leider? De achterban en de kwaliteit van mogelijke ministers?

Ik moet er nog over nadenken. Ik ben een stuk verder. Maar ik ben nog steeds een zwevende kiezer.

Over Pieter Simons

Docent muziektheorie. Interesses: geschiedenis algemeen, kunstgeschiedenis, lokale geschiedenis, muziek en muziektheorie, filosofie, astronomie, fotografie, natuur, wilde bloemen. En daarnaast allerlei maatschappelijke dingen als onderwijs en opvoeding
Dit bericht werd geplaatst in maatschappij en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.