De Goudse propaganda glazen

Zaterdag was ik in de Sint Jan van Gouda en keek ik naar enkele glas-in-lood-ramen (de beroemde Goudse glazen) die ik eerder nog nauwelijks had bestudeerd. Het was een fantastische dag, de lichtval was die middag ongelooflijk mooi en er was een prachtige gloed in de kerk. Aan de noordkant vlakbij de toren, was een glas uit 1595-1596 te zien, een glas dat duidelijk bedoeld was als een soort propaganda glas. Het deed me denken aan de symboliek van allerlei sculpturen van het Paleis op de Dam, het paleis dat gebouwd is als stadhuis en  dat op allerlei manieren via symboliek de stad verheerlijkte. Zo iets zag ik hier ook. Maar tegelijk moest ik denken aan die tijd, eind zestiende eeuw. Willem van Oranje was twintig jaar eerder vermoord. Wat was dat voor een tijd?

Bij de NPO serie “de geschiedenis van Nederland” die elke woensdagavond is te zien ging het een van de laatste keren over de tijd van de beeldenstorm en over Willem van Oranje. Het is in mijn ogen een erg goede serie, niet alleen vanwege de aantrekkelijke vormgeving, maar ook inhoudelijk. Veel wetenswaardigheden die een beeld geven van de mensen in die tijd passeren de revue. Zo is het beeld van onze vader des vaderlands nu eindelijk een keer wat meer genuanceerd. Willem van Oranje kwam pas in actie toen zijn bezittingen waren geconfisqueerd door Filips II. En dat deed hij met een leger huurlingen dat vervolgens vrijwel elke veldslag verloor. Je zag dat de makers ook in het Historiehuis van Roermond waren geweest en in het voorbijgaan zag je een afbeelding afkomstig uit dat huis, een schilderij met daarop “de moord op de kartuizer monniken”. Niet werd vermeld dat plunderende soldaten van Willem van Oranje deze moordpartij hadden aangericht. Onze Vader des Vaderlands had dat waarschijnlijk niet gewild, maar hij had zijn soldaten duidelijk niet in de hand. Dit wapenfeit van Willem van Oranje mag nog steeds niet in de geschiedenisboeken. Maar in het licht van de tijd was het niet vreemd. Plunderen was een vorm van soldij. Het werd niet in de NPO-serie gemeld, blijkbaar moest zelfs in deze redelijk onbevooroordeelde serie het imago van Willem van Oranje nog enigszins overeind blijven.

Toch werd onze vader des vaderlands uiteindelijk succesvol. Willem van Oranje maakte namelijk gebruik van twee dingen. Militair van de Geuzen. Na den Briel werden door die Geuzen snel veel andere steden veroverd. Maar Willem van Oranje gebruikte ook de macht van het woord. Een kring van mensen rond Willem van Oranje begon pamfletten te maken en die  te verspreiden, met duizenden tegelijk. En dat maakte volgens de makers van de serie veel uit. Ik denk dat dat klopt. Propaganda bleek een sterk wapen.

In Spanje wordt nog steeds Filips II als een van de beste koningen die Spanje ooit gehad heeft gezien. Als je dat als kind met de paplepel wordt ingegoten dan wordt dat voor de Spanjaarden een vanzelfsprekend feit. Vanuit de optiek van de Nederlanders was hij een tiran. Hij was het die een prijs zette op het hoofd van Willem van Oranje en die hem dus indirect vermoord heeft. In onze boeken die gaan over de vaderlandse geschiedenis komen allerlei zeehelden voor. Voor die mensen werden standbeelden opgericht. Tegenwoordig kan men eindelijk met wat meer afstand naar die helden kijken en veel van die helden vallen nu van hun voetstuk. Niet alle schurken worden altijd onttroond. Ik denk dat Napoleon een schurk was die miljoenen mensen de dood in heeft gejaagd. Maar de negatieve status van Hitler heeft Napoleon nooit gekregen. Stalin is vanuit het westen gezien een van de grootste schurken geweest die er ooit waren. In Rusland heeft men nog steeds moeite om de verschrikkelijke dingen die hij heeft gedaan onder ogen te zien, ja bij velen heeft hij zelfs nu nog een heldenstatus. Door Stalin is Rusland groot geworden, een land waar iedereen rekening mee dient te houden. Dus geen kwaad woord over Stalin. Frankrijk is als militaire macht op de kaart gezet door Napoleon. En was hij het niet ook die al die ouderwetse regels afschafte en veel dingen standaardiseerde? Zowel het moderniseren van het leger als de standaardisering van bijvoorbeeld maten werd ingeluid vlak na de Franse revolutie, Maar het was niet Napoleon die dat deed,  Napoleon heeft het karwij slechts vervolmaakt en afgemaakt.

In de St. Jan van Gouda vertonen de meeste glazen  afbeeldingen uit het Oude of Nieuwe Testament. Maar er zijn ook enkele wereldlijke glazen. Ik vermeld er hier drie: “De Vrijheid van Conscientie”, “Het Erasmusglas” en “Het Bevrijdingsglas”. Het zijn alle drie glazen die een beeld geven van een wereld zoals wij die in Nederland graag zien.

Het eerste glas, “De Vrijheid van Conscientie”, was het glas waar ik zaterdagmiddag als eerste bij bleef stilstaan. Het werd gemaakt in 1595-1596 en het werd gefinancierd door de Staten van Holland. Daarom zijn er ook achttien stadswapens in verwerkt. Het diende duidelijk als een vorm van propaganda. De Noordelijke Nederlanden leken eindelijk bevrijd te zijn van het juk van de Spanjaarden, maar de tachtigjarige oorlog bleek achteraf gezien nog lang niet afgelopen. Het had zomaar anders kunnen lopen. Zou dat glas dan nadien vernield zijn? Enfin, ondanks nog enkele spannende momenten in de latere geschiedenis bleek het uiteindelijk goed af te lopen. Zo kunnen we nu nog steeds kijken naar de Hollandse propagandamachine van 1595.

Het voornaamste deel van de afbeelding is een rijtuig dat wordt bestuurd door de gepersonifieerde godinnen van de godsdienstvrijheid en het geweten. De tirannie (Filips II) wordt verpletterd onder het rijtuig. Voor het rijtuig zien we nog vijf deugden, onder wie trouw (een hondje hoort er bij) en samenwerking (de Staten van Holland, een mooie bos gele pijlen houdt ieder samen.) Hoeveel mensen zullen er in de loop van de tijd zo naar gekeken hebben? Er zijn eeuwen lang “glazen-uitleggers” actief geweest in de kerk, het was een bezoldigde baan. Dit glas werd natuurlijk altijd bij de uitleg meegenomen. Net als het glas dat het ontzet van Leiden verbeeldt, maar dat ik hier niet bespreek.

Ik liep naar een ander glas, eveneens een niet-bijbels glas, het zogenaamde “Bevrijdingsglas” uit 1947. Alweer wordt Nederland bevrijd van de tirannie, nu niet de tirannie van de Spanjaarden maar die van de Duitsers.

Centraal op de afbeelding staan Nederlanders met hun vlag, maar we zien in het glas ook gebeurtenissen die terug verwijzen naar de eerdere verschrikkingen, zoals mensen die opgepakt worden, onderduikers, mensen in een concentratiekamp, de stadsbranden van Rotterdam enz.

Weer liep ik verder en bleef nu staan bij het zogenaamde “Erasmusglas” uit 2016 van Marc Mulders. Aanleiding voor de vervaardiging was het feit dat Desiderius Erasmus in dat jaar precies 500 jaar eerder een Griekse vertaling van het Nieuwe Testament had gemaakt, een vertaling die de standaard werd voor vertalingen in de nationale talen van veel landen van Europa. Erasmus heeft op de Latijnse school van Gouda gezeten en daarna gestudeerd in een klooster nabij Gouda. Het is dus een Goudse held die ook daarom een glas verdient.

Voor Marc Mulders staat Erasmus voor gewetensvrijheid, iets dat hij erg belangrijk vindt in een tijd dat zoveel godsdiensten denken te weten het enige ware geloof te zijn. 421 jaar na het glas van de Staten van Holland is dat ook in deze tijd weer opnieuw actueel! De mens is bij deze nauwelijks figuratieve afbeelding onderdeel van de kosmos en probeert naar het Goddelijke te reiken in de hoogte. Maar intussen is er ook veel kwaad op de wereld, wat je vooral aan de lage zijkanten ziet. Donkere wezens stellen deze kwade krachten voor, net als doornstekels. Doornen verwijzen naar de wapenspreuk van Gouda “door de doornen naar de sterren”. Dit wordt hier mooi uitgebeeld. De bollen, sterren en planeten, staan voor de oneindige kosmos. Hoog bovenin zien we de veren van een pauw, symbool voor wederopstanding. Wederopstanding is een van de belangrijkste geloofsaspecten van de Christenen, maar je kunt het ook interpreteren als de positieve veerkracht die mensen moeten hebben om uiteindelijk weer door te kunnen. Zoals in 1595 of in 1945. Dit glas verbindt zo ook de twee glazen die ik hiervoor heb besproken.

Ook vandaag de dag worden de mensen sterk beïnvloed door propaganda. In de Volkskrant stond een artikel waarin beschreven wordt hoe de propagandamachine van China iedereen laat weten hoe slecht het Westen is, dat de Navo in het geheim bacteriële wapens ontwikkelt in Oekraïne en hoe de mensen in Oekraïne moedwillig ziekenhuizen plat gooien met bommen. Het is vergelijkbaar met wat de mensen in Rusland te horen krijgen. Wij krijgen hier weer heel andere dingen te horen en natuurlijk zijn wij de enigen die de goede informatie krijgen. Onze propagandamachine mag er immers ook zijn, nog steeds.

Geplaatst in Geschiedenis, kunst, maatschappij | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Beveiligd: Het grootste orgel van de Krimpenerwaard

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

De koning van de instrumenten

Als pianist moet je je minstens op twee dingen tegelijk concentreren: wat doet je rechterhand en wat doet intussen je linkerhand. Daarnaast heb je natuurlijk nog het pedaal om sommige tonen door te laten klinken, en als je van blad leest moet je af en toe omslaan. Je hersens zijn ook bezig met het decoderen van de bolletjes op de notenbalk om daar signalen van te maken voor je linker- en rechterhand. Al met al worden er aardig wat verbindingen gelegd in je hersens. Er is nog iets: de muziek beeldt iets uit, een gevoel. Bij dat uitbeelden word je vaak geholpen door expressietekens in de partituur. We hebben het dan over dynamiek: hard, zacht of harder worden, zachter worden; over tempo: snel, langzaam, versnellen, vertragen; over articulatie: staccato, legato. Dit alles met enorm veel mogelijke nuances. Ook het uitdrukken van expressie bij het spelen van een pianostuk komt tot stand door signalen vanuit je hersens naar met name je handen. Veel uitvoerenden beelden die expressie ook nog eens uit in hun mimiek of door hun lichaam te laten meebewegen, je ziet dan ook nog eens de expressie als je erbij bent. Anderen zitten stokstijf op hun pianokruk, de expressie is bij hen slechts hoorbaar.

Als je voor de eerste keer piano gaat spelen begin je vaak met een hand, of allebei de handen doen aanvankelijk vrijwel hetzelfde. Afhankelijk van het repertoire gaat een hand zich al snel specialiseren: rechts speel je de melodie, links de akkoorden. Maar pianopedagogen trainen je om dat ook andersom te kunnen. En ook om zowel links als rechts verschillende melodieën te spelen. En om door speciale vingerzettingen nog meer melodieën tegelijk te kunnen spelen, bijvoorbeeld twee melodieën rechts en twee links. En met veel kunst en vliegwerk intussen ook nog akkoorden te spelen. Een pianist kan zo met twee handen complexe stukken als sonates van Beethoven of fuga’s van Bach spelen.

Dit alles heb ik mezelf door studie redelijk kunnen aanleren. Maar sinds kort probeer ik een en ander ook toe te passen op orgelliteratuur. Het lijkt wel of ik aan een compleet nieuwe studie ben begonnen. De twee handen doen nog steeds vergelijkbare dingen als bij het pianospel, maar nu komt er ook nog een pedaal bij, en je hebt niet een, maar twee voeten. Dus je kunt twee tonen en twee melodieën tegelijk spelen op die pedaaltoetsen. Maar intussen zijn de handen ook nog bezig. Tot overmaat van ramp heb je ook nog meer dan een klavier op een orgel, al gauw zijn het er twee of soms zelfs drie, vier, nee op enkele orgels zelfs vijf. Soms moet je midden in een maat met een hand van klavier wisselen. En bij sommige stukken moet er vaak tussendoor worden geregistreerd, dat wil zeggen er moeten registerknoppen worden in- en uitgedrukt om andere klankkleuren te krijgen. Met een beetje geluk zijn er een of twee registranten die dat voor je kunnen doen, maar een beetje organist zal een groot deel daarvan ook zelf moeten kunnen doen, gewoon tussendoor, tijdens zijn spel.

Het orgel is de koning van de instrumenten. Misschien omdat het instrument vaak zo groot is, misschien omdat het zo’n machtig geluid kan geven, misschien omdat het zo oneindig veel verschillende klankkleuren kan voortbrengen. Maar om een orgel te kunnen bespelen moet je alle touwtjes in handen hebben. Je hersenen besturen dan door middel van een fabelachtige techniek ingewikkelde muzikale processen. Samen met het menselijke gevoel leidt dat soms tot een topprestatie. De koning van de instrumenten heeft een zeer kundige koning als bestuurder nodig.

Ik beheers het pedaal bij lange na nog niet. Mijn kleinzoon heeft pas anderhalf jaar les op het orgel. Hij weet dat hij nog veel moet leren. Maar het leren gaat bij hem voor het grootste deel onbewust. Hij kijkt, luistert en voelt. En dat alles samen leidt steeds vaker tot mooie muziek. Tegelijk geniet hij van het ontdekken van alle nieuwe mogelijkheden. Naast het beluisteren van al die prachtige registerklanken vindt hij het heerlijk om zijn voeten te laten musiceren. Het meeste leert hij zich zelf aan. Op les leert hij ook, maar veel langzamer en moeizamer. Die bolletjes tussen die balken zeggen hem steeds nog niet zo veel. Daar leert hij wel allerlei stukken en technieken kennen die anders zijn als die hij zich zelf aanleert.

In het volgende filmpje zie je hoe hij zich het pedaalspel aanleert. Gewoon los, lekker stoeien met de voeten. Maar intussen past hij het al vrij makkelijk toe in muziekstukken die hij op youtube gehoord heeft. Wonderbaarlijk vind ik het. Maar heerlijk om naar te kijken en naar te luisteren.

Geplaatst in autisme, muziek, pedagogiek en onderwijs | Tags: , , , | 1 reactie

Beveiligd: Op naar de pizza!

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

De waarheid, nu en in 1914

De krant Pravda (waarheid) werd opgericht door Lenin, met als doelstelling de vereniging van de arbeiders tegen de monarchie in Rusland. Het eerste nummer verscheen op 5 mei 1912 en het blad bereikte al snel een oplage van meer dan 130.000 exemplaren. Onder Lenin, tijdens het Stalin-tijdperk en ook daarna was de krant een propaganda-instrument van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. De krant werd zwaar gecensureerd en de hoofdredactie stond in nauw contact met de Sovjet-leiders in het Politbureau en Presidium van de Opperste Sovjet. De krant bracht de partijleider dagelijks op de voorpagina, ook wanneer er geen nieuwswaardige feiten waren en bij de Sovjetleiders werd in een artikel steeds opnieuw de complete aanduiding van hun functie genoemd. Dat maakte de Pravda tot een slecht leesbare krant. De Pravda was onmisbaar voor wie wilde weten hoe de vlag er in het Kremlin bijhing. Wanneer een prominent Sovjet-politicus niet of weinig werd genoemd betekende dat in de ogen van de “Kremlin-watchers” dat hij in politieke problemen was gekomen. De Pravda had censors die de teksten vooraf goed- of afkeurden. Het aantal verboden onderwerpen was groot: misoogsten, misdaad, alcoholmisbruik, statistieken over levensverwachting en geboortecijfers, godsdienst, de emigratiewensen van Russische Joden, economische problemen, de misdaden van politici, de Februarirevolutie in 1917, de werkelijke gang van zaken tijdens de Oktoberrevolutie, schaarste aan woningruimte en slechte bevoorrading van de winkels, dissidenten, bedrijfsongevallen, incidenten in de kernindustrie, sociale spanningen, de levensstandaard in West-Europa en Amerika, vliegtuigongelukken (tenzij er buitenlanders aan boord waren) en de censuur zélf stonden op de lijst van min of meer verboden onderwerpen.

Na de augustusstaatsgreep in Moskou liet president Boris Jeltsin op 22 augustus 1991 een decreet uitvaardigen waarmee de Communistische partij van de Sowjet Unie werd opgeheven en op al haar bezittingen beslag werd gelegd, inclusief op haar spreekbuis de Pravda. Er was daarna een aantal jaren vrij veel persvrijheid, maar de laatste jaren wordt deze opnieuw steeds verder ingedamd. Onder Poetin lijkt er weinig meer van die vrijheid over. Toen hij er vorig jaar slecht voor stond bij de peilingen voor de parlementsverkiezingen, is de censuur nog strenger geworden. De partij van Poetin won maar de verkiezingsuitslagen zijn waarschijnlijk sterk gemanipuleerd.

Hier in Nederland staat de krant en onze smartphone dezer dagen vol met foto’s uit het oorlogsgebied van de Oekraïne. Hoewel veel mensen enigszins ongerust zijn wanen we ons nog steeds relatief veilig. Vanuit een (vooralsnog) behaaglijk warm gestookt huis bekijken we vanaf de bank de oorlogsplaatjes. Dat deden we al eerder…

Lenin leefde in de tijd van de eerste wereldoorlog. Net als nu was Nederland ook in die tijd slechts toeschouwer. Terwijl er zich vooral in België en Frankrijk hartverscheurende taferelen afspeelden vergaapten wij ons aan de foto’s die dankzij de snelle ontwikkeling van de fotografie ons land bereikten. En we zetten er commentaar bij. Ik bezit twee jaargangen van de katholieke illustratie, een weekblad van katholieke huize. Het gaat om de jaren 1914 en 1915. De taal die men als bijschrift van de foto’s bezigt zou nu niet meer kunnen: “belangwekkende. interessante foto’s van de vernieling en verwoesting van Namen: wij brengen onze lezers hierbij een serie uiterst interessante foto’s uit het door de Duitschers bezette Namen, welke afkomstig zijn van Duitsche officieren.” Een deel van de foto’s is dus gemaakt door Duitse officieren, die natuurlijk vooral ook willen laten zien hoe welwillend de Belgische bevolking op hun aanwezigheid reageert, zoals bij deze foto uit Aalst.

Natuurlijk zijn er ook veel foto’s van verwoestingen te zien, zoals deze foto uit Antwerpen.

Omdat er geen echte gevechtsfoto’s te zien zijn worden dergelijke taferelen gewoon getekend. Hier van een gevecht in Lassigny

Vanuit Nederlands gezichtspunt was het vooral ramptoerisme, we vergaapten ons aan de ellende van anderen. Maar wat laat je zien, hoe worden de keuzes gemaakt? Elke geplaatste foto is een keuze. Hij wil iets specifieks tonen. Zo is dat nog steeds. Bloedende en huilende mensen zeggen ons meer over de oorlog dan de opsomming van de hoeveelheid doden en gewonden. Als er ergens in een dorp een bom is gevallen zou je de honderden huizen kunnen fotograferen die niet getroffen zijn en waar het leven doorgaat. Maar je laat natuurlijk dat ene getroffen huis zien. Als er ergens op het platteland een gewonde Russische soldaat wordt verzorgd door een boerin dan is dat een plaatje dat goed gebruikt kan worden voor in een Russische staatskrant. Het is bekend dat er op de sociale media al tijden foto’s staan die uit hun context zijn gerukt, stammen uit een totaal andere tijd of die zelfs bewerkt zijn, dit alles om de mensen in dit geval iets wijs te maken. Dat gebeurt al jaren en nu dus ook weer. In Rusland heette in de communistische tijd de staatskrant “Pravda”, de waarheid. Ik zou in deze tijd geen enkele krant meer de waarheid durven noemen. Maar zeker niet de Russische staatskrant.

Geplaatst in Geschiedenis, maatschappij | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mars en Venus

Oorlog en Vrede. Dat zijn symbolen die bij deze twee planeten horen. Op 10 mei 1940 kon je ze allebei ’s avonds niet zo lang na zonsondergang in het westen zien. Mijn moeder wist nog dat Mars toen elke avond zo goed te zien was. Venus stond die bewuste dag niet zo heel ver van Mars vandaan, maar de schijnbare onderlinge afstand vanuit ons gezichtsveld was groter dan nu.

In deze tijd zie je tegen zonsopkomst in het ZO Venus. Mars komt niet veel later op maar het is dan al zo licht dat hij niet gemakkelijk te zien is, althans mij is het de afgelopen tijd nog niet gelukt. Venus blijf je zelfs nog enige tijd zien nadat de zon al is opgekomen, zo helder staat hij daar. Met een sterke telescoop zou je ook Pluto nog moeten kunnen zien, die maakt van het duo een trio.

Gelukkig zie ik Mars en Pluto niet. Ik zie steeds alleen maar die schitterende planeet Venus. Mijn ogen zien alleen maar de vrede. Mars verbleekt compleet. Vannacht was het uitzonderlijk helder. Gisteravond en ook vanochtend kon je nog steeds heel veel sterren zien, ik maakte enkele foto’s, ook van Venus. Zelfs een detailfoto. Hij was nog maar net boven de horizon en hij was direct al heel goed te zien, er was geen wolkje aan de lucht. Ik hoop dat dit symbool de komende dagen zijn invloed gaat versterken. Venus is vrede. Straks is er ook in de wereld misschien geen wolkje meer aan de lucht.

Gisteravond: zelfs de kleine beer (boven) is op deze foto goed te zien
Vannacht heel veel sterren
Vanochtend half zes: Venus is net boven de horizon (rechts)
detailfoto van Venus
Een uur later: Venus staat al een stuk hoger maar is nog steeds goed te zien
Geplaatst in Astronomie, maatschappij | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ons huishouden

Onze ongemakken zijn niet vergelijkbaar met de ongemakken die veel anderen ondervinden. Dus mij hoor je niet klagen. Maar ik was toch chagrijnig. Die chagrijniteit kun je het beste verwerken met wat humor is mijn ervaring.

Al twee jaar hebben we last van een lekkende kraan. Ook de kleinkinderen weten het al lang: als je bij opa en oma de koude kraan van de keuken open draait moet je hem daarna niet helemaal dichtdraaien. Het vergt een zeer nauwkeurige draaibeweging. Even helemaal dicht, dan met net de juiste hoeveelheid beweging weer een beetje open. De kraan druppelt dan nog, maar na ongeveer 10 seconden stopt hij met druppelen, zo niet dan moet je de dubbele draaibeweging herhalen: dicht, een beetje open. Het lukt fantastisch, al twee jaar. Maar in het kader van toch maar steeds weer liggend blijvende ongemakken, een teveel aan ducktape en vooral ook een hybride overmoed hebben we het probleem dan na twee jaar eindelijk een keer grondig aangepakt.

Stap 1: de hoofdkraan dichtdraaien. Er blijken op een onmogelijke plek in de kelder maar liefst twee hendels en twee kraantjes te zijn. Op de hendels staat een pijltje met de tekst “open”. Ah. De andere kant zal dan wel dicht zijn. Moeten allebei die hendels dicht? En waar dienen die twee kraantjes daarnaast eigenlijk voor? Weet je, daar zal ik me een andere keer de kop over breken. Het water blijkt met het draaien aan een van beide hendels helemaal afgesloten. Dus van die andere hendel en die kraantjes daar zal ik maar even afblijven. Stap 1 is geslaagd!

Dan kunnen we beginnen met stap 2: twee schroeven moeten er losgedraaid worden. Dus ik haal een waterpomptang. Dankzij mijn neiging tot ordening heb ik die best al snel gevonden. Oef! Wat zit die schroef vast. Ja, na! Er komt beweging in. Hoever moet ik eigenlijk nog doordraaien? Er lijkt geen einde aan te komen. Zal ik hem maar eens terug draaien? Ik ben vast al te ver. Oei. Hij blijft draaien maar er gebeurt niets, niet heen, niet terug. Dan die tweede schroef maar eens proberen. Mijn spieren kraken en een tegel kraakt.
-‘Stop, stop!’ roept mijn vrouw. ‘Je loopt alles te vernachelen!’ Ik stop want ook ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen: er is geen beweging in te krijgen. Alles dan maar weer terug zetten? De eerste schroef is inderdaad compleet lam, hij draait nog steeds als een carrousel maar net als een draaimolen gaat hij uiteindelijk nergens heen. Pff. Ik loop de kelder in en draai de hoofdkraan dan maar weer  open.
-‘Ho, Ho!!’ Mijn vrouw gilt vanuit de keuken. De keuken staat half blank, het water spuit alle kanten uit, dus ik ga snel terug naar de kelder en draai vakkundig de hoofdkraan weer dicht. Daar ben ik al behendig in geworden. Maar wat nu?
-‘We moeten een loodgieter bellen’. Mijn vrouw belt na enig zoeken “iZ All-in Loodgie”, een firma die kan  helpen bij acute loodgietershulp. “Acute loodgieters hulp”, dat is precies wat we op de vrijdagmiddag zo rond drie uur zoeken. Binnen een uur staat er inderdaad een loodgieter voor de deur.

– ‘Alles is verkalkt mevrouwtje – u kookt toch? Nee dat doet u?’ Hij kijkt enigszins meewarig naar mij.  ‘Het beste is een nieuwe kraan’.
– ‘Maar dan wel eentje met draaiknoppen’ zegt mijn vrouw die bij voorbaat panisch is bij de gedachte aan een hendel, daar heeft ze op de school waar ze werkt altijd ruzie mee.
– ‘Ik zal wel eens  kijken in mijn busje.’
Even later komt hij terug. Hij heeft niets passends bij zich maar hij kan wel iets gaan halen in het magazijn in Gouda.
– ‘Reken op meer dan een uur voordat ik terug ben.’ Hij laat zijn gereedschapskoffer staan wat het fijne gevoel geeft dat hij inderdaad wel eens terug zou kunnen komen. Ja hoor, na ruim een uur is hij er weer, met in zijn hand triomfantelijk: een kraan. Niet zo’n mooie als dat er eerst zat, maar tot geruststelling van mijn vrouw is het er wel eentje met draaiknoppen. Met een beetje geluk zou deze het wel eens 15 jaar kunnen gaan uithouden voordat hij verkalkt is. Hij pakt de kraan, zet hem op de goede plek, draait het zaakje vast en een minuut later maakt hij zijn gereedschapskoffer dicht. De rekening is te zien op een digitaal schermpje. €390 voor alleen de kraan al? Maar dan komt het: inclusief voorrijden, werkzaamheden en BTW:  €1073,27!
– ‘Kunt u hier uw krabbeltje neerzetten? Afrekenen kan met de pin.’

De kraan doet het. Ik heb wel nog siliconenkit gebruikt omdat de ringen waar de schroeven doorheen gestoken moesten worden kleiner waren dan de originele en er door het gewroet en gedraai waren er zo wie zo op die plek mooie muizengaten ontstaan. En dan het goede nieuws: ik heb nog steeds een aardig voorraadje ducktape.  Dat komt in ons huishouden vaak heel goed van pas.

Geplaatst in maatschappij | Tags: , , , | 5 reacties

Beveiligd: Zelfreflectie

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Adagio Cantabile

-‘Wat is dat toch een ontzettend mooi stuk!’ zo sprak Mike Boddé terwijl hij aan de piano zat. Hij ging zijn eigen bewerking spelen van het adagio cantabile uit de Sonate Pathétique van Ludwig van Beethoven.
-‘Kun je ook uitleggen waarom dat zo’n mooi stuk is?’ vroeg Paul Witteman.
-‘Nee, vraag dat maar aan Beethoven.’
Iedereen moest lachen. Mike Boddé speelde toen op zijn eigen muzikale manier een jazz-achtig vervolg op de eerste acht maten van het langzame middendeel van deze sonate.

Ik denk dat Mike Boddé best wel iets had kunnen zeggen waarom het zo’n mooi thema was, maar dat wilde hij nu niet. Zo kwam er een mystiek vleugje over het mysterie van de schoonheid van dit stuk te hangen, terwijl er best wel wat te vertellen valt over waarom dit thema zo mooi is. In ieder geval waarom het zo goed in mekaar zit en dat is denk ik al een belangrijke oorzaak waarom veel mensen dit stuk mooi vinden. Ik ga nu enkele dingen vertellen over de kracht van het thema. Die kracht zit hem volgens mij vooral in vier melodische aspecten, daarnaast zou je over nog meer dingen iets kunnen zeggen, zoals over de zetting, de ritmiek of de frasering. Maar ik beperk me tot de vier onderstaande observaties. De omcirkelde tonen in het eerste notenvoorbeeld zeggen iets over aspect 1, de rode noten en pijltjes iets over aspect 2 en de blauwe noten iets over aspect 3. Aspect vier krijgt een eigen notenvoorbeeld op het einde.

 • 1- De eerste toon die je in de bovenstem hoort is gelijk al raak en brengt je in de stemming, je hebt nog geen melodie of niks gehoord. Hoe kan dat? Heel simpel: de bovenstem begint op de terts! Een terts is een toon die veel meer gevoelswaarde heeft dan een grondtoon of een kwint. Vervang de eerste toon maar eens door de grondtoon. Ook de derde toon, de Eb als kwint heeft een meer speciale werking. Het effect van de gevoelswaarden van die twee tonen kun je goed horen als je ze vervangt door twee grondtonen zoals in onderstaand voorbeeld. De akkoorden blijven gelijk, het ritme blijft gelijk, maar de melodie verliest een belangrijk deel van zijn speciale lading.
 • 2- Vergeet niet hoe een bas de werking van de melodie kan beïnvloeden! In de eerste drie maten maakt de bas voortdurend een tegenbeweging met de melodie. Stel dat je de bas zodanig aanpast dat die tegenbeweging verandert in een gelijke beweging, dan voel je pas hoe belangrijk het contrapunt is in de werking van dit thema. De bas is zorgvuldig zo gekozen dat hij perfect past bij de lading van de melodie. Luister naar de aangepaste versie van deze eerste vier maten: zo is hij veel minder sterk.
 • 3- De melodie wordt in de nazin afgesloten met een prachtig verloop in drie etappes. (maat 5, maat 6 en maat 7-8). die drie etappes laten de dramatiek van een dalende kwint horen, die het geheel tegelijk heel evenwichtig maakt. Het begin van die dalende kwint zit in het einde van de voorzin, dat zit zo: de laatste noot van maat drie is tevens de hoogste noot van dit thema, een Bb. Deze Bb springt met een kwint naar beneden naar de laatste noot van de voorzin, de Eb. Deze dalende kwint vormt vervolgens de basis van het antwoord in de nazin, welk in de kern uit sequensen van dalende kwinten bestaat. Zie de in de kleur blauw weergegeven noten. Hiermee is er een sterke motivische band tussen voor-en nazin tot stand gekomen. Maar ook de dramatiek van die kwint zelf werkt heel sterk, in al zijn eenvoud. In onderstaand notenvoorbeeld eerst nogmaals het geheel (eerste acht maten), daarna nog een keer het geheel, maar de laatste vier maten in een aangepaste versie.

Luister naar de laatste – aangepaste – vier maten, waarbij deze motivische band ontbreekt, en luister ter vergelijking nog eens terug naar het origineel, het eerste notenvoorbeeld van dit artikel.

je hoort de laatste vier maten, vergelijk met de tweede regel van het origineel
 • 4. Dit aspect lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder : de richting van de melodie. Maar het mag zeker toch worden vermeld: het is een melodie die je kunt nazingen en kunt onthouden, hij sluit aan bij een logisch gebruik van onze stem. In de kern kun je deze melodie reduceren tot vier motieven in de sopraan en vier motieven in de bas, die een wonderbaarlijke eenheid vormen, waarbij het interval van een kwart of kwint (blauwe pijltje) verbonden wordt door een secunde, dalend of stijgend (rode pijltje). Ook de gespiegelde octaafmotieven (groene pijltje) in de bas die de voor- en nazin verbinden vormen een onderdeel van dit prachtige plaatje.

Natuurlijk is er meer. Het tempo is belangrijk. Het mooie middenregister waarin de akkoorden klinken draagt veel bij aan de sfeer. En zo zijn er nog wat aspecten zoals het ritme. Er valt dus van alles over te vertellen. Maar vooral is het een prachtig stuk om je helemaal aan over te geven. Luister naar het hele deel uit deze sonate, gespeeld in een van mijn meest favoriete uitvoeringen.

Geplaatst in muziek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Stèle pour un enfant défunt – gedenkteken voor een overleden kind

Louis Vierne droeg zijn composities vaak op aan mensen uit zijn omgeving. Zo kun je er een beetje achter komen met wie hij omging. Tussen 1929 en 1931 schreef hij triptiek, opus 58, voor orgel solo. Het is een werk dat bestaat uit drie delen. Hij was weer terug van zijn reizen met Madeleine Richepin door Engeland, de Verenigde staten en Canada. Deze begeleidster die hem opgevangen had in 1920 na zijn terugkeer vanuit Zwitserland was inmiddels getrouwd. Voor Vierne werd het leven waarschijnlijk nog meer eenzaam, zijn vreugde bestond uit het componeren en vooral ook uit musiceren: tijdens de diensten in de Notre-Dame en bij het geven van concerten. Hij speelde veel, niet alleen in Parijs maar ook in andere steden zoals Lyon. Triptiek is een van zijn laatste partituren. Hij componeerde het stuk in dezelfde tijd als dat ook de zesde symfonie voor orgel opus 59 ontstond. Elk deel droeg hij aan iemand anders op:

 • Metten – Andante moderato “Aan mijn lieve leerling en vriend Maurice Duruflé”
 • Communie – Adagio espressivo “Aan mijn lieve leerling en vriend pater Henri Doyen, ter nagedachtenis aan zijn eerste mis , op zondag 20 april 1930, Paasdag in de Notre-Dame van Parijs”
 • Stèle pour un enfant défunt (gedenkteken voor een overleden kind) – Larghetto molto espressivo “Ter nagedachtenis aan mijn lieve vriend Jean de Brancion”

Laat het Duruflé zijn die er bij was toen hij zijn laatste concert gaf. Aan hem droeg hij dus het eerste deel op. Bij Duruflé moest hij blijkbaar denken aan de vroege ochtend, de metten. Duruflé stond voor de jeugd, voor mensen die hem zouden opvolgen. Het tweede deel, Communie, draagt hij op aan pater Henri Doyen, ook nog een jong iemand. Louis Vierne was erbij toen deze pater op paaszondag 1930 zijn eerste Mis opdroeg. Ook met hem voelde hij dus een sterke band. De kerk betekende veel voor hem, niet alleen vanwege zijn baan als organist van een kerk. Hij beschouwde deze priester als een vriend. Louis Vierne zei over het laatste deel: “Het is geschreven ter nagedachtenis aan een arme jongen, die stierf op 10-jarige leeftijd onder vreselijke omstandigheden. Hij was vroegrijp en heel gevoelig, zijn naam is Jean de Brancion. Als een oude vriend van de familie was ik bijzonder bedroefd door dit tragische heengaan. Ik wist niet hoe ik mijn verdriet moest uiten. Als een soort votief-offer kon ik mijn verdriet kwijt door middel van het schrijven van dit stuk, een stuk met een poëtische fantasie.”

orgel Notre-Dame Parijs

2 juni 1937 gaf hij een concert in de Notre Dame. Het laatste onderdeel van dat concert was zijn triptiek, met als laatste deel daarvan dus de “Stèle pour un enfant défunt”. Er zullen veel mensen bij zijn geweest, onder wie zijn leerling Maurice Duruflé. Wat dacht Louis Vierne toen hij het laatste deel schreef, welk gaat over de dood van een kind van bevriende mensen? We kunnen hier een idee van krijgen als we naar het stuk luisteren. De orgelregistratie is bijvoorbeeld al veelzeggend. Een “nachthoorn” (cor de nuit) wordt gecombineerd met een “gamba”, waarbij de ijle melodie vaak heel hoog ligt.  Hij begint al op een hoge F (F driegestreept), op sommige orgels is dat tevens de hoogst speelbare toon. Later komt er een nog iets hogere G. Het pedaal gebruikt een zacht register, een combinatie van een 8 en 16-voets bourdon. Verder is opvallend de tempo aanduiding: “Larghetto molto espressivo”. Op het orgel van de Notre-Dame kon je met een apart zwelpedaal subtiel crescendo en decrescendo laten horen, maar ik denk dat het stuk vooral ook “rubato” gespeeld moest worden. Je moest er helemaal in opgaan, in zwijmelen. Dat zal hij ook gedaan hebben tijdens dat bewuste concert op 2 juni 1937. Vanaf een bepaald punt in het stuk hoor je het pedaal tweestemmig klinken, een enkele keer zelfs zodanig dat je als organist je twee  benen moet spreiden: tegelijk klinkt er dan een wat hogere en een lage pedaaltoon. (C groot octaaf samen met G klein octaaf, wat later hoor je hetzelfde maar dan vanuit Es groot octaaf). Op het einde zijn er veel echte orgelpunten, pedaaltonen die lang blijven liggen. Ik hoor in gedachten Louis Vierne spelen tijdens dat concert, met heel veel expressie, maar steeds in een vrij subtiel en zacht register.

Vijftien maten voor het einde gaat de melodie omhoog, ruim een octaaf. De toonladder is ietwat onbestemd. Vijf maten later doet hij dat nogmaals, met een iets ander klankregister (de uiterst zachte nachthoorn!), beginnend op dezelfde toon, maar nu stijgt hij nog iets hoger, anderhalf octaaf.

De melodie die je hoort is niet die van een normale toonladder, ook de akkoorden zijn dat niet. De muziek lijkt twee keer naar de hemel te reiken, maar de hemelse gang in de er opvolgende maten lijkt steeds ongewis. Het stuk eindigt met een lang orgelpunt in het pedaal, een lange G van maar liefst zeven maten. Daarboven klinken heel bijzondere akkoorden, die soms passen bij de G, maar meestal er mee dissoneren. In de laatste drie maten wordt het geleidelijk consonant, eerst hoor je nog een stevig dissonant-akkoord (Cis-Fis-Ais klinken tegen een G) , dan in de voorlaatste maat hoor je een vertragingsakkoord (een zogenaamd sus4-akkoord) en dan tot slot hoor je dan een mooi consonant G-akkoord. Vanaf het laatste orgelpunt op die G, zeven maten voor het einde, klinkt de muziek nog trager dan ervoor (Piu Lento staat er in de partituur), met een nog verder vertragend ritenuto en een trage eindeloze fermate tot slot. Maar het stuk eindigt vredig, alle tonen in de manualen zitten nu in een middenregister. De muziek is tot rust en stilstand gekomen.

Het geheel klinkt als een overpeinzing waarin je pijn kunt voelen (de dissonanten), maar het is wel een pijn die oplost. Het is denk ik de pijn van het kind dat komt te overlijden en door zijn dood tot rust komt. Hij heeft het stuk tijdens zijn concerten slechts een keer eerder gespeeld, in Lyon. Nu speelt hij het, compleet met de eerste twee delen er aan voorafgaand, in de Notre-Dame. De fysieke maar vooral ook mentale inspanning van het concert blijken fataal: hij krijgt een hartaanval. De pedaalbas in het stuk klonk steeds zacht. Louis Vierne valt voorover en zijn linkervoet komt niet ver van de G, die hij net pas losgelaten had, terecht. In de kerk hoor je een doffe, zachte pedaaltoon die niet meer ophoudt met klinken. De toon E blijft hangen, totdat ongeruste luisteraars onder wie Duruflé de organist voorzichtig optillen. De emotionele lading van de overpeinzing bij het gedenkteken van een overleden kind heeft opeens een dramatisch karakter gekregen. Niemand van de aanwezigen zal dit ooit vergeten zijn.

In onderstaande opname horen we Daniël Roth die het stuk speelt op het Cavaillé-Coll orgel in de kerk van Saint Ouen in Rouen.

Geplaatst in Geschiedenis, muziek | Tags: , , , , | 1 reactie

Louis Vierne

Foto gemaakt door LeLaisserPasser, A38

Het grote, net gerestaureerde Cavaillé-Coll orgel van de Notre-Dame van Parijs werd op  20 september 2014 ingehuldigd in aanwezigheid van een groot publiek, Iedereen luisterde aandachtig naar de uitleg van de projectleider, de orgelbouwers en de titulaire organisten. Wat klonk het orgel weer mooi en keek men zijn ogen uit naar de 5 klavieren met 56 toetsen en het pedaalbord met 30 toetsen. Iedereen was opgetogen. Nog geen vijf jaar later, op 15 april 2019 voltrok er zich een ramp in Parijs. Er ontstond een grote brand in de Notre Dame. De brandweer was er snel bij, desalniettemin brandde een deel van de kerk af. Het orgel leek eerst geheel gespaard te zijn gebleven. Maar toch werd een jaar later besloten om het orgel te ontmantelen. Het was sterk vervuild door giftig loodstof. Ook had het te lijden gekregen van grote temperatuurschommelingen, met name van de hittegolf in de zomer van 2019.  De verwachting is nu dat het orgel weer helemaal klaar is in de loop van 2024.

De beroemdste organist die op dit orgel gespeeld heeft is Louis Vierne. (1870-1937). Hij is denk ik wel een van de meest tragische figuren uit de muziekwereld die ik ken. Hij werd zo goed als blind geboren. Maar toen hij zeven jaar was werd hij geopereerd waarna zijn zicht aanzienlijk verbeterde. Op 16 jarige leeftijd overleed zijn vader aan maagkanker wat hem zeer aangreep.  Intussen was het al duidelijk dat hij zeer muzikaal was. De jonge Vierne kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn oom Charles Colin, hoboïst en organist en winnaar van de Prix de Rome. Hij werd van 1881 tot 1890 opgeleid aan het Institut National des Jeunes Aveugles (het nationale blindeninstituut). Hij won er de eerste prijs voor zowel viool als piano. Hij ging daarna studeren aan het Conservatoire de Paris, waar hij korte tijd les had van César Franck. Na diens spoedige overlijden studeerde hij verder bij Charles-Marie Widor. In 1894 won hij de Prix du Conservatoire, waarna hij Widors assistent werd in zowel de kerk van Saint-Sulpice als in het conservatorium van Parijs. In die tijd werd Vierne zelfs ‘Widor-junior’ genoemd. Toen Widor daar werd opgevolgd door Alexandre Guilmant, werd hij ook diens assistent.

In 1899 trouwde hij en kreeg in de loop van de tijd drie kinderen. Er leek een mooie tijd aangebroken te zijn. In 1900 werd hij na een competitie uit 50 kandidaten uitverkoren tot organist-titularis aan de Notre-Dame van Parijs. Ze moesten allemaal voorspelen, Vierne won glansrijk. Hij bleef hier organist tot aan zijn dood in 1937. Maar hij kon nog steeds slecht zien waardoor hij op een kwaaie dag in 1906 kwam te vallen en een zeer gecompliceerde beenbreuk op liep, waarbij de artsen overwogen om het been te amputeren. Hij kwam er weer bovenop maar kon een jaar lang met dat been niet bij het orgelpedaal komen.  Net weer opgekrabbeld kreeg hij buiktyfus en zweefde een tijd lang op het randje van de dood. Twee jaar later verliet zijn vrouw hem om in te trekken bij een gemeenschappelijke vriend, een orgelbouwer. Alleen hun oudste zoon bleef bij zijn vader. Louis, nog steeds zeer slechtziend, trok toen met deze zoon in bij zijn eigen moeder, die echter al twee jaar later overleed. Hij kreeg daarna een relatie met een zangeres.

In 1911 was het de bedoeling dat hij de overleden Guilmant zou opvolgen als orgeldocent aan het Conservatorium. Toen hij verwikkeld dreigde te raken in een conflict tussen zijn leermeester Widor en de directeur Gabriel Fauré – die allebei voor hem de rol van mentor vervulden – liet hij de baan aan Joseph Bonnet en nam de wijk naar de Schola Cantorum, een concurrerend muziekinstituut, van zijn vriend Vincent d’Indy.

Toen kwamen er nieuwe zware tegenslagen. In 1913 bezweek zijn 10-jarige zoon André die bij zijn ex woonde aan tuberculose. In 1915 liet ook zijn nieuwe vriendin hem in de steek.

Louis Vierne in 1915

Op 12 juli 1916 vertrok Vierne naar Zwitserland om genezing te zoeken voor zijn glaucoom (een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan.) Intussen was de eerste wereldoorlog bezig. In 1917 sneuvelden zijn broer en ook zijn geliefde zoon, die altijd bij hem was gebleven. Louis was nog steeds in Zwitserland en voelde zich niet alleen diepbedroefd maar ook schuldig. Hij had zijn nog jonge zoon toestemming gegeven om in dienst te gaan… Uiteindelijk kreeg hij in 1918 een operatie aan zijn ogen. Na complicaties moest hij een half jaar lang in een donkere kamer blijven. De operatie bleek uiteindelijk te zijn mislukt. Vanaf dat moment was Louis Vierne geheel blind.  Henri Büsser had in de Notre-Dame in die jaren dat hij in Zwitserland was tijdelijk zijn plaats ingenomen. Op 12 april 1920 kwam hij weer terug in Parijs.

De jonge zangeres Madeleine Richepin hielp hem bij het vinden van nieuwe leerlingen, het publiceren van zijn composities en het opbouwen van een nieuwe carrière als concertorganist. Tussen 1925 en 1927 maakte Vierne – met Madeleine als begeleidster – concerttournees naar Engeland, de Verenigde Staten en Canada. In Londen inspireerden de vier tonen van de Big Ben hem tot een van zijn bekendste orgelstukken: “Carillon de Westminster”. De concerttournees hadden vooral als doel om geld op te halen voor de restauratie van zijn orgel.

Louis Vierne tijdens zijn concerttournee in 1927

Aan het einde van zijn 1750ste recital op 2 juni 1937 aan zijn ‘eigen’ Cavaillé-Coll-orgel in de Notre-Dame van Parijs werd hij, na het spelen van het derde deel uit Triptiek op. 58, Stèle pour un enfant défunt, geveld door een hartaanval. Daarbij bleef zijn voet hangen op de E-toets van het pedaal. Zijn goede vriend en leerling Maurice Duruflé was hiervan getuige. Hij stierf dus letterlijk in het harnas. Ik probeer het me voor te stellen, een aanhoudende lage bastoon in de Notre-Dame. Eerst verwondering, daarna ontzetting. Duruflé die poolshoogte gaat nemen en ziet hoe hij daar voorover hangt.. Louis Vierne is begraven op het kerkhof van Montparnasse.

Ik wist van Vierne tot voor kort alleen dat hij blind was, maar las nu meer over de rest van zijn leven. Een vooral tragisch maar toch ook indrukwekkend leven. Zijn muziek heeft hierdoor voor mij een extra dimensie gekregen, nu ik weet onder welke omstandigheden veel van zijn stukken tot stand zijn gekomen. Zoals het “Carillon de Westminster” dat hij schreef toen hij stekeblind was en bezig was geld in te zamelen om zijn orgel te kunnen opknappen.  Mijn kleinzoon speelde bij mij thuis ook het “Carillon de Westminster”. Ik had het nog nooit gehoord. Hij speelde het twee keer achter elkaar omdat hij vond dat je alle manualen, ook die hij getekend had, moest kunnen zien. Dus ik moest een tweede opname maken vanaf een ander standpunt. Tot mijn stomme verbazing waren beide opnames bijna even lang. Hij had het hele stuk van meer dan vijf minuten compleet in zijn kop! Ik heb beide opnames gecombineerd, alleen het geluid van de opname die hoort bij het rechtervenster heb ik daarbij gebruikt. Hij speelt het in C, het origineel staat in D. Maar er wordt veel gemoduleerd, en ook dat probeert hij op zijn manier in zijn uitvoering te verwerken. Na de opname van mijn kleinzoon hoor je een opname van Olivier Latry, die het in 2017 speelt op het zelfde  orgel waar ook Vierne maar liefst 37 jaar op speelde. Bij deze opname duurt het stuk ongeveer 1:42 minuten langer, dus mijn kleinzoon heeft toch ook nog aardig wat weggelaten. Desondanks: petje af!

Niet alleen Vierne had geld nodig voor de restauratie. Hetzelfde orgel is dus nu opnieuw in restauratie na de noodlottige brand van enkele jaren geleden. Het lijkt wel of de rampspoed die het leven van Vierne tekende is blijven hangen in de Notre Dame….

Geplaatst in autisme, Geschiedenis, muziek | Tags: , , , , | 3 reacties

Beveiligd: Het Havense orgel

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Herkennen van orgels en organisten

Welk orgel hoor je, welke organist hoor je, wat vind je van de interpretatie?

Hieronder hoor je negen keer het begin van het “Pièce Héroïque” van César Franck. Gespeeld door negen verschillende organisten op negen verschillende orgels. César Franck schreef het stuk voor een orgel van de orgelbouwer Cavaillé-Coll. Bij dit soort orgels kun je snel met je voeten de registers instellen en veranderen. Drie van de uitvoeringen die je hoort zijn ook uitvoeringen op een dergelijk orgel. Twee orgels zijn een stuk ouder, het zijn eigenlijk barokorgels, maar ook daar zijn in de loop van de tijd wel wat aanpassingen aan gemaakt. Het veranderen van de registers is lastiger, je hebt er in principe een of meer registranten voor nodig. Twee orgels zijn van na de tweede wereldoorlog. Ook de opnametechniek is heel divers, er zijn enkele vrij historische opnamen bij, de meeste opnames zijn van redelijk recente datum. Er is ook een live opname bij waarbij je eerst nog even het publiek hoort klappen. Een orgel klinkt een halve toon hoger, het kan ook zijn dat de organist het stuk heeft getransponeerd van B mineur naar C mineur. Dat maakt het allemaal op enkele punten niet heel goed vergelijkbaar. Maar wel hoor je kenmerken die er in gelegd worden door de manier van spelen. Je hoort verschillende opvattingen met betrekking tot tempo, (snelheid maar ook mate van rubato en tempo-veranderingen), articulatie en registratie. Die worden dus door de organist bepaald. Ik ben benieuwd of er kenners zijn die de orgels en of de organisten herkennen. Nog meer ben ik benieuwd welke uitvoeringen men het meest kan waarderen. Ik stel het op prijs als luisteraars reageren.

Eerst de negen uitvoeringen, in historische volgorde. Deze komt dus niet overeen met de volgorde van de 9 opnamen die je verderop op deze pagina ziet! Bij elk nummer zie je van links naar rechts:
plaats, kerk, organist, orgel

 1. Parijs, st. Laurent, Béatrice Piertot, Ducastel 1685 (met veel uitbreidingen 19e en 20e eeuw)
 2. Gouda, St. Janskerk, Gerben Budding, Moreau 1736
 3. Parijs, st. Clothilde, Olivier Penin, Cavaillé-Coll 1856
 4. Dordrecht, Grote kerk, Feike Asma, Hendrik Kam 1859
 5. Toronto , Metropolitan united church,  David Simon, Samuel Warren 1863
 6. Parijs, Notre Dame, Olivier Latry, Cavaillé-Coll 1868
 7. Toulouse, St. Sernin, Jean Baptiste Dupont, Cavaillé-Coll 1889
 8. Dorset, Sherbon Abbey, Daniel Blaze, Walker & Sons 1956
 9. Soissons, kathedraal, Vincent Dubois, Victor Gonzalez 1957
opname 1
opname 2
opname 3
opname 4
opname 5
opname 6
opname 7
opname 8
opname 9

Je kunt voor je zelf een lijstje maken, bijv. 1 = opname 4, 2 = opname 9 enz. Of alleen maar bijv.: ik vind opname 5 het mooiste. Ik ben benieuwd!

O ja, en om je even te frustreren: mijn kleinzoon van 8 jaar die orgel speelt en heel veel naar orgelmuziek luistert haalde moeiteloos de drie Cavaillé-Coll orgels er uit, en ook het Moreau orgel van Gouda waar hij les op heeft. Nog frustrerender is misschien dat hij de Cavaillé-Coll orgels ook aan de juiste organist wist te koppelen. Ik moet er wel bij zeggen dat hij twee van die opnames al eerder gehoord had. De opname van het derde Cavaillé-Coll orgel had hij nog niet gehoord, maar omdat hij het soort orgel herkende moest het al deducerende van die en die organist zijn. Hij denkt volgens mij heel holistisch: dát orgel, dát stuk, dié organist, dat alles is voor hem na het gehoord te hebben een eenheid, dat herkent hij dan dus ook. Maar dan nog… Een beetje zoals hij ook alle treinmotoren en piepjes van elkaar kan onderscheiden en er zelfs de nummercodes bij kan zeggen. Ik doe het hem niet na, dat laatste al helemaal niet..

Nog meer artikelen over Franck:

Analyse Pièce Héroïque
De muziek van César Franck
Het leven van César Franck

Nu meer dan een maand na publicatie van deze quiz wil ik vertellen wie de uitvoerenden van de negen fragmenten waren en wat mijn eigen favoriete uitvoeringen zijn. De goede volgorde is: opname 1 = 7. Opname 2 = 3. Opname 3= 1. Opname 4 =  8. Opname 5 =  5. Opname 6 = 2. Opname 7 = 9. Opname 8 = 6. Opname 9 = 4

Opname 1: Jean Baptiste Dupont op het Cavaillé-Col orgel van de St. Sernin in Toulouse. Ik vind dit tegelijk de beste uitvoering van de negen en het is ook een goede opname. Het tempo is precies juist met een mooi romantisch rubato. Geweldig is de opbouw van het crescendo naar en in het begin van het B-deel. Het pedaal werkt hier fantastisch, zeker ook als dat nog wat zwaarder wordt aangezet bij de herhaling van het eerste B motief. Ook de overgang naar het mooie lyrische stuk aan het einde van dit fragment is perfect getimed en mooi geregistreerd.

Opname 2: Olivier Lepin op het Cavaillé-col orgel van de St. Sulpice in Parijs. Ook een heel mooie uitvoering, maar ik vind het tempo net iets te snel waardoor het ietwat onrustig wordt. Het crescendo is ook weer mooi, maar bij Dupont was het nog indrukwekkender. Verder is de timing perfect en ook het rubato spreekt me aan.

Opname 3: Béatrice Piertot op het Ducastel orgel in Parijs. Ook hier vind ik het tempo iets te snel. De klank van het orgel kan me niet zo bekoren. Het tweede deel zet ze voor mij wel erg apart neer, ik zou het toch meer iets laten doorlopen. Verder zeker ook niet slecht.

Opname 4: Daniel Blaze op het Walker & Sons orgel in Dorset. Af en toe wat braafjes en ook de timing vind ik soms niet zo goed. Ook hij zet het tweede deel iets te veel apart en de pauze richting het lyrische slotfragment klinkt wat gemaakt.

Opname 5: David Simon op het Warren orgel in Toronto. Braafjes, er wordt weinig met de registers gedaan, het spannende tweede deel komt zo te weinig tot zijn recht.

Opname 6: Gerben Budding op het Moreau orgel in Gouda. Heel mooie registraties toegepast, alle stemmen zijn goed te horen. Het crescendo is er, maar kan niet tippen aan dat van een Cavaillé-Coll orgel, wel mooi hoe het desondanks steeds spannender wordt. Ik vind het gat naar het lyrische deel op het einde net iets te groot.

Opname 7: Vincent Dubois op het Gonzalez orgel van Soissons. De opname is technisch niet zo goed, maar het spel is wel erg goed, prachtig rubato, mooi crescendo, goede timing.

Opname 8: Olivier Latry op het Cavaillé-Col orgel van de Notre Dame in Parijs. Klinkt op een of andere manier niet helemaal doorleefd. Het crescendo en ook het er op volgende lyrische stukje daarentegen is prachtig.

Opname 9: Feike Astma op het orgel van de Grote kerk van Dordrecht. Feike Astma speelt het stuk langzamer dan alle anderen. Binnen dat tempo is zijn timing perfect, ook naar het B-deel en het lyrische stuk toe. Het crescendo werkt goed. Maar een sneller tempo heeft toch mijn voorkeur.

Een poging tot een persoonlijke ranglijst:

 1. opname 1 Jean-Baptiste Dupont
 2. opname 7 Vincent Dubois
 3. opname 2 Olivier Penin
 4. opname 6 Gerben Budding
 5. opname 8 Olivier Latry
 6. opname 9 Feike Astma
 7. opname 3 Béatrice Piertot
 8. opname 5 David Simon
 9. opname 4 Daniel Blaze
Geplaatst in muziek | Tags: , , | 1 reactie

Koffietijd

Mijn vrouw en ik vonden elkaar onder meer in de overeenkomst van hoe we zijn opgevoed. Sober, eenvoudig. Onze ouders waren van dezelfde generatie, ook daardoor waren er veel overeenkomsten. We voelden ons allebei altijd bij al die mensen thuis.

Mijn ouders spraken vrijwel uitsluitend in het dialect van mijn geboorteplaats, met vrijwel iedereen die ze tegen kwamen. Als ik met mijn in de randstad opgegroeide vrouw thuis kwam dan werd er in principe ABN gesproken, maar het verwaterde bijna altijd, zodat er binnen de kortste keren weer Limburgs werd gesproken. Totdat mijn vrouw iets zei of ergens op antwoordde waarna er onmiddellijk weer overgestapt werd op het ABN. Er heerste en natuurlijke manier van voortdurende tweetaligheid. Mijn vrouw is heel taalgevoelig. In tegenstelling tot de meeste van mijn andere Randstedelijke connecties verstaat zij vrijwel alles wat er in een Limburgs dialect wordt gesproken. Dat maakt de conversatie overal waar we in Limburg komen gemakkelijk.

Ik heb de gewoonte om regelmatig ook in ons huis in de randstad tweetalig te communiceren. Vanochtend dronken we samen koffie. Ik schonk in, de koffiekan was daarna bijna leeg.

‘D’r zit nog ein kletske in, esse dalijk nog get wils, moogs ze det höbbe.’

Ik keek naar mijn vrouw, me van geen kwaad bewust. Ik zag een lachje op haar gezicht. Allebei begonnen we toen onmiddellijk te schaterlachen. Na een halve minuut waren we uitgeschaterd en keken elkaar nogmaals aan. Een volgende schaterlach volgde.

We wisten precies waarom we moesten lachen. Ik denk dat sommige van de lezers dat aanvoelen.

Geplaatst in maatschappij, taal | 2 reacties

Samen verhaaltjes schrijven

Mijn jongste kleinzoon is 6 jaar en leert lezen en schrijven. Dat vindt hij leuk, nog leuker is het om verhaaltjes samen met oma te schrijven. Dat kan op papier, dat kan ook met een tekstverwerker. Even zoeken waar al die letters zitten, en wat gebeurt er als je op “caps lock” drukt en dat soort dingen.. Natuurlijk moeten het spannende verhaaltjes zijn, over verstoppertje spelen bijvoorbeeld. Verstoppertje spelen dat kan hij erg goed. Doodstil op een onvindbare plek blijven zitten. En intussen stil luisteren hoe iedereen zich suf loopt te zoeken. Verstoppertje spelen kan ook eng zijn..
Maar het eerste verhaaltje ging over vuurwerk.
De cursieve tekst is van hem, de andere is van oma

123  JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ!!!
       VUURWERK!!!  ZEGT
MERLIJN  VUURWERK!!!
MAAR  NOG  IEMAND  ZEGT  DAT . DAT  IS  MIK 
MIK  IS  MIJN  VRIEND.  HALLO

Merlijn zoekt oma.
Oma, waar ben jij?
Oma zegt niks.
Merlijn sluipt naar de gang.
Alles is zo stil.
Merlijn wordt een beetje bang.
Oma, je moet nu iets zeggen, hoor.
Ik word er bang van.
Ik ben hier, hoort Merlijn uit de kast.
Hij loopt naar de kast.
Hij doet de deur open.
Ja, daar zit oma!
Hier ben ik, zegt ze.
Hier ben jij, zegt Merlijn.
En ze knuffelen elkaar.


Oma waar ben je?
merLIJn hoort iets. hij hoort iets in de kelder:
hier ben ik. merLIJn hoort dat in de kelder
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

hij zag een spook.
Merlijn wordt zo bang.
Hij rent naar buiten.
Opa, help, gilt hij. Ik zag een spook.
Opa schrikt. Hij stopt met onkruid wieden.
Kom kijken, zegt Merlijn, in de kelder zag ik een spook.
Opa gaat naar de kelder. Merlijn gaat mee.
Hij is heel dapper. Net zo dapper als opa.
O, zegt opa, ik zie het al. Hier hangt een doek.
Een wit doek. En dat doek wappert in de wind.
Maar opeens hoort opa een gil:
OEIOEI. Merlijn, vraagt opa, hoor jij dat ook?
Ja, piept Merlijn van angst.
Opa loopt heel zacht en langzaam verder.
Hij kijkt om het hoekje van de keldergang en……
het is oma

Merlijn zij ik zag een spook.

Dank je wel, zei oma, ik zie er toch niet uit als een spook, hoop ik?!

Nee, maar jij deed OEIOEI en dat klonk heel eng.

Kom nu maar thee drinken, zei opa.
Niet meer enge geluiden maken en geen spoken meer zien.
We willen thee en sap drinken en een koekje eten! MMMM…..

Dat is leker zegt merlijn einde

Geplaatst in pedagogiek en onderwijs | Tags: , , | 1 reactie

Beveiligd: Organo Pleno

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Het Pièce Héroïque van César Franck

Zie ook mijn blog over César Franck waarin onder meer een mooie documentaire van Tijmen Wehlburg over zijn leven is te zien . Of het artikel over de muziek van Franck.

Van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871 was er oorlog in Europa: de Frans-Duitse oorlog. Er waren meerdere aanleidingen en strategische overwegingen die de oorzaak van deze oorlog vormden, maar de gevolgen waren zeer groot. Het huidige Duitsland werd bij deze oorlog geboren, doordat de verschillende Duitse volken zich uiteindelijk verenigden. Frankrijk, dat op dat moment nog monarchie was onder Napoleon 3, werd na deze oorlog de republiek die het nog steeds is. In die jaren waren veel mensen onder de wapenen, er werden diverse veldslagen geleverd waarbij bijna steeds de Fransen het onderspit dielven. Parijs werd ingenomen en door Duitsland bezet. Het land werd bij de vredesonderhandeling opgezadeld met een grote financiële aderlating, ook moest het Elzas Lotharingen aan Duitsland afstaan. Na afloop was er een groot nationalistisch gevoel en een afkeer van alles wat Duits was in Frankrijk. Ook de kunst moest meer “Gallisch” worden. Veel kunstenaars schaarden zich achter de nieuwe beweging, onder wie ook César Franck.

Zeven jaar later was er een wereldtentoonstelling in Parijs. Frankrijk wilde toen,  in 1878 iets van dat nieuwe élan aan de wereld tonen. Het tegenwoordige Champs de Mars werd helemaal volgebouwd met tentoonstellingsgebouwen. Je kon er bijvoorbeeld in een apart dorp, “village nègre”,  negers bekijken, er werden 400 inheemsen “tentoongesteld”. De “Galerij der Machines” was een industriële tentoonstelling van onder andere uitvindingen zoals de telefoon van Bell of de fonograaf van Edison. Ook werd er een groot paleis gebouwd, het Palais du Trocadéro.

Het gebouw staat er niet meer, nu staat daar het Palais de Chaillot. In dit tentoonstellingsgebouw stond een nieuw, kolossaal Cavaillé-Coll-orgel, dat door César Franck werd ingewijd met drie speciaal voor die gelegenheid gecomponeerde stukken, waaronder het Pièce Héroïque. Het orgel is trouwens in 1939 gerenoveerd en uiteindelijk in 1977 verplaatst naar het auditorium Maurice Ravel in Lyon waar je permanent uitzicht hebt op het pijpwerk. Er worden nog regelmatig concerten op het instrument gegeven, onder meer is er jaarlijks een orgelmarathon die drie uur duurt en door France 3 wordt uitgezonden. Het instrument heeft 82 registers en telt 6500 pijpen, De laatste algehele restauratie, gedaan door Michel Gaillard, was in 2013 .

Auditorium Maurice Ravel in Lyon

Wat had Franck in gedachten bij dit Pièce Héroïque? Hier ga ik het zo meteen over hebben, maar eerst maak ik een muzikale analyse. Als je die wil overslaan, ga dan verder bij het niet-cursieve deel.

Het stuk heeft een soort rondo-vorm, waarbij je het rondo-thema A  hebt van 33 maten met als hoofdmotieven a en b. Hierna komt een B deel van 79 maten met een motief c dat heel verwant is met zowel a als b, maar: dit deel is spannender. Je zou het als een soort doorwerking kunnen beschouwen. Daarna keert A met nu alleen het a motief terug (16 maten). Het echte middendeel is C, met twee nieuwe motieven d en e die meer afwijken. d valt gelijk op: in de bas klinkt een soort signaal-motief dat in een tweekwartsmaat lijkt te staan. Het e-motief is ook heel anders. Waar de meeste motieven tot dan toe vooral het basisidee “kort-lang” (kwart-halve) in zich hebben, wordt het nu juist andersom: de meeste motieven in C zijn gebaseerd op “lang-kort” (halve-kwart).
(Kijk maar eens naar deze maten: Maat 1-18 zou je ritmisch kunnen reduceren tot de figuur kwart-halve in elke maat. Dit blijft het kernidee van zowel A, B als A. Ga je nu naar de eerste maten van C, bijv. de maten 80, 82, 85 en 86, dan zien we dat deze opeens zijn te reduceren tot het omgekeerde: halve-kwart.)
Intussen hoor je nadat e begonnen is het al vermelde signaal-motief d regelmatig terugkeren. Het C deel is qua karakter tot bijna aan het einde toe veel lieflijker, de toonsoort is afwisselend majeur en mineur. Ook de registratie is meer ingetogen. Dit deel duurt 59 maten. Tegen het einde van C voel je, als bij een doorwerking, een aankondiging van een soort reprise komen tijdens een langdurig crescendo. Vlak daarna hoor je elementen van motief a, en ja hoor: daar komt A weer (het a-motief nu in het pedaal), inderdaad een soort reprise, maar op een hoger niveau. Ook het b motief zit er dit keer weer bij. Het A-deel duurt nu 36 maten en de lengte komt daardoor aardig in de buurt van het eerste A-deel. Tot slot is er nog een coda van 26 maten, waarin vooral de hoofdmotieven e en d van het middendeel C zitten. Dat Coda werkt als een soort magistraal eindkoraal.

Geen enkel deel is hetzelfde. Het b motief is een soort omkering van het a motief. Er is een zich steeds maar ontwikkelend, nooit stilstaand, maar toch afgerond vormprincipe. Alles lijkt sterk in elkaar te grijpen. Het ritmische motief in het pedaal (d) waar het middendeel mee begint komt helemaal aan het einde van de coda terug en maakt er een perfecte afsluiter van. Hieronder het motivisch materiaal van het hele stuk.

Behalve de vorm is de harmonische structuur interessant. Grofweg zijn de toonsoorten die de basis van het stuk vormen Bm, F#m en B. Maar Franck zei tegen zijn studenten: alsmaar moduleren, moduleren, moduleren. Ik laat een klein stukje zien waarbij zijn techniek van moduleren heel karakteristiek is uitgewerkt.. In dit fragment zijn we in maat 30 aangeland in de paralleltoonsoort D en daarna wordt er weer terug gemoduleerd naar de hoofdtoonsoort. Daar is eigenlijk bijna niets voor nodig, de toonsoorten liggen dicht bij elkaar. Maar Franck doet het op zijn typische “Franck-manier”: met reële sequensen, enharmoniek en veel chromatiek.

De eerste akkoorden van 30, 31 en 32 staan telkens een toon hoger: D, Eb en E. Maat 31 is zelfs in zijn geheel een reële sequens van 30, alle akkoorden zijn een halve toon opgeschoven. Ook zien we enharmoniek: de laatste akkoorden van maat 30 en 31 zijn verminderde septiemakkoorden, maar door enharmonische veranderingen lossen zij anders op dan verwacht. (E#dim7 wil eigenlijk naar F#, maar door het te beschouwen als Ddim7 kan het ook oplossen naar Eb zoals hier ook gebeurt.) Hetzelfde zien we een maat later: F#dim7 kan naar G, maar als D#dim7 ook naar E. Heel kenmerkend zijn ook de wringende dissonanten op de tweede tel van maat 30 en 31. Terwijl de hoge D in maat 30 blijft liggen klinkt daaronder op de tweede tel een C# akkoord. Een maat later hetzelfde: De hoge toon Eb botst met een D akkoord op de tweede tel. De hele toplijn van lange noten is drie maten lang chromatisch: D-Eb-E-E#-F#. Toch is er uiteindelijk een duidelijke toonsoort, in maat 32 klinkt de cadens IV-tussendominant-V-I. Waarbij IV een majeur akkoord is in plaats van een mineur akkoord (een zogenaamd dur-moll, dm, akkoord). De tussendominant in die maat is een verminderd septiemakkoord dat oplost naar de vijfde trap F#. Ik stel me zo voor dat Franck dit ook door zijn leerlingen liet analyseren en er commentaar bij leverde, wellicht opdrachten gaf om iets dergelijks te componeren.

Hoe werkt dit stuk? Het is dus geschreven voor de wereldtentoonstelling en voor de inwijding van een groot concertorgel. Met de naam Héroïque zou het niet alleen maar om het heroïsche orgel of het heroïsche Frankrijk kunnen gaan, maar misschien gaat het ook wel over de voorbije heroïsche oorlog. Die was voor Frankrijk behoorlijk rampzalig. Ook van de studenten van Franck die als soldaat mee hebben gevochten zijn er een aantal niet terug gekeerd. Er was dus ook droefenis. En juist die droefenis hoor ik heel sterk in het rondothema, zowel bij de motieven a als b. Het wemelt van de “Seufzer”, zogenaamde zuchten, dalende chromatische secundes die altijd al smartelijk aandoen, maar hier nog meer omdat het ook nog eens om harmonische vertragingen gaat: dissonanten die even later oplossen.


In de bas klinkt de melodie: B-C#-D-C#. Het laatste interval, D-C#, dat is een seufzer.

De D in de bas is op de tweede tel nog consonant, op de derde tel, als het akkoord er boven verandert, botst hij als dissonant tegen E-A# en lost vervolgens op de lichte tel op naar de C#, die de kwint van het F#7 akkoord is.

Deze seufzer horen we nog talloze keren daarna, waardoor het stuk vooral klaaglijk aandoet, ondanks het vrij snelle tempo. Een mineur-toonsoort is ook niet gelijk een toonsoort van een overwinnaar, zoals we wel kunnen horen als Beethoven in Wellingtons Sieg de overwinning op Napoleon in muziek omzet. Nee. Het is een heroïsch stuk van een natie die aan het opkrabbelen is, die een Franse cultuur nastreeft en tegelijk ook zijn wonden likt. Die sfeer blijft voor mij een groot deel van het stuk aanwezig. Het coda op het einde, dat straalt dan eindelijk toch nog sterkte en kracht uit. Het heeft de wat meer statige thema’s van het middendeel, maar nu voornamelijk in majeur, nu niet zo lieflijk als in het middendeel C maar juist uiterst krachtig. Het optimisme en de heroïsche kracht is er toch nog gekomen.

Hoe zou dat geklonken hebben in het “Palais du Trocadéro” in Parijs bij de wereldtentoonstelling, op dat toch wel protserige Cavaillé-Coll orgel, dat nu in Lyon staat? Luister en beleef het heroïsche maar ook melancholische, droevige gevoel dat dit stuk zo sterk uitstraalt nog een keer, alsof je er live bij was. Nu wordt het gespeeld door Olivier Penin op het orgel waar Franck zo graag op speelde, het orgel van de Sainte Clothilde

Wat is nu een goede interpretatie van dit stuk, welk orgel is het meest geschikt, kun je het eigenlijk alleen maar spelen op een Cavaillé-Coll orgel?
Luister naar negen verschillende versies en bepaal zelf wat je er van vindt.

Geplaatst in Geschiedenis, muziek | Tags: , , , , , , | 3 reacties

De muziek van César Franck

Lees hier meer over het leven van César Franck

In de documentaire van Tijmen Wehlburg over César Franck wordt een plakkaat getoond in Luik met het volgende opschrift:
In dit huis is op 10 december 1822 Cesar Auguste Franck geboren, gestorven in Parijs op 9 november 1890. De grootste musicus van het einde van de negentiende eeuw. Eerbetoon van Wallonië aan zijn illustere zoon, 15 maart 1914.

Ik laat het opschrift tot me doordringen. Om te beginnen valt me de datum op, het moment dat het plakkaat op dat huis is bevestigd: 15 maart 1914.  Dat is zo’n 5 maanden voordat de Duitsers het land binnen vielen en België vier jaar lang de ellende van de “Grote Oorlog” moest doormaken. België bleef de hele oorlog oorlogsgebied, vooral het gebied rond Ieper had het zwaar te verduren. In het begin van de oorlog is Luik maandenlang belegerd geweest en zijn uiteindelijk twaalf forten kapot gebombardeerd. Maar toen dit plakkaat werd bevestigd was er nog niets aan de hand. België was voor die oorlog welvarend, in economisch en ook in cultureel opzicht was het land verder dan Nederland. Het relatief hoge niveau van voor de eerste wereldoorlog heeft België nadien eigenlijk nooit meer kunnen bereiken.

Het tweede dat ik tot me laat doordringen is: “Le plus grand musicien de la fin du XIX siecle.” Tijmen Wehlburg moest daar in eerste instantie om lachen maar was daar na zijn tocht door Parijs en het bestuderen van de muziek van Franck niet meer zo zeker van. Hoe belangrijk was Franck eigenlijk?

Die vraag stel ik me nu opnieuw. Ik kende zijn vioolsonate vrij goed. Ook zijn symfonie had ik al eens bestudeerd. Maar de rest van zijn muziek? Ja, uiteraard had ik wel eens wat gehoord. Maar het was me niet zo bij gebleven. Dus ik ben nu intensiever gaan luisteren. Ik luisterde nog een keer, nee, nog twee keer intensief naar zijn symfonie. Ik luisterde enkele keren, met de partituur erbij, naar zijn laatste orgelstukken, “Les trois chorals”. Ik luisterde naar een aantal van zijn andere orgelstukken zoals het “Prière”, de “Prélude-fugue-et-variation” en het “Pièce Héroïque”. Ik was nieuwsgierig naar zijn grote oratorium “Les Béatitudes” waar hij maar liefst tien jaar aan gewerkt heeft. Ik las het boek “César Franck im Kontext” waarin een aantal lezingen die gegeven werden bij een internationaal symposium in 2008 zijn gebundeld. Ik las het uitgebreide voorwoord dat Vincent D’Indy schreef toen hij een verzameling van zijn pianowerken die hij had geselecteerd bij Durand liet uitgeven. Ik bestudeerde een aantal partituren, waaronder de geselecteerde pianostukken, maar ook een aantal orgelstukken. Ik was vooral ook benieuwd of ik er achter kon komen wat de voornaamste invloeden op Franck zijn geweest en hoe hij tot zijn toch wel herkenbare stijl is gekomen.

Op dit moment zie ik in mijn zoektocht allereerst enkele overeenkomsten tussen Beethoven en Franck. Beethoven die de Missa Solemnis als zijn beste werk ervoer maar vanuit de buitenwacht vooral erkenning kreeg voor zijn instrumentale werk, vooral voor zijn symfonieën en de kamermuziekwerk uit de vroege of middenperiode. Franck die worstelde met zijn oratorium “Les Béatitudes” maar hier tijdens zijn leven nooit de erkenning voor kreeg die hij graag wilde. Hij werd uiteindelijk vooral gewaardeerd voor zijn orgelmuziek en zijn vioolsonate. Beethoven die al in zijn “Notenhefte” blijk gaf van zijn neiging tot cyclisme: thema’s met elkaar verbinden, deze verhuld of onverhuld terug laten keren in meerdere delen. De Grosse Fuge en de negende symfonie zijn misschien wel de duidelijkste voorbeelden hiervan, allebei werken uit zijn laatste periode. In vooral de symfonie van Franck, een van zijn laatste composities, is dit principe een van de centrale gegevens en veel muziektheoretici beweren zelfs dat het idee min of meer door Franck is uitgevonden. Dat is dus zeker niet zo. Ook Beethoven heeft het denk ik niet uitgevonden, maar hij is het grote voorbeeld voor Franck in dat opzicht, daar ben ik van overtuigd. Ook het verwerken van fugatische elementen in verder niet contrapuntische muziek zal Franck van Beethoven hebben. Hij was overigens niet de enige. Iedereen kende Beethoven. En tientallen componisten deden er wel iets mee. En frappant is de vergelijkbare opzet van de volgende twee composities. Bij het luisteren naar de symfonische variaties voor piano en orkest hoorde ik het basisidee van het andante uit het vierde pianoconcert van Beethoven. Maar ik hoorde tegelijk Franck. Hij jat niet, hij haalt inspiratie uit het werk van zijn voorganger. En Beethoven is duidelijk een zeer grote inspiratiebron.

Fragment uit het andante van pianoconcert 4 van Beethoven
Fragment symfonische variaties piano en orkest Franck

En hoe komt Franck aan zijn chromatische idioom dat daar in zijn latere stukken steeds nadrukkelijker een onderdeel van vormt? Heeft hij dat van Liszt, de componist die hem enkele keren morele steun verleende bij zijn composities en vooral veel waardering had voor zijn improvisaties? Niet onmogelijk. Luister je echter naar bijvoorbeeld de Mephistowals nr. 4, dan zie je dat daar toch van een heel ander soort chromatiek sprake is dan bij Franck. Dit stuk zweeft zo, dat het bijna modaal wordt. Het is eerder verwant aan stukken van Debussy dan aan stukken van Franck.

Soms gaat de muziek van Franck ook een beetje zweven, ik ervaar dat bijvoorbeeld bij sommige passages in zijn laatste orgelwerken. Maar in de kern staat alles als een huis, ondanks de chromatiek. Bij de Prelude, aria en finale uit 1886 (een jaar later als het stuk van Liszt van hiervoor) zien we een voorzin van 12 maten die begint in E en eindigt op de dominant B. Maar intussen is er aardig wat gebeurd. Hieronder een harmonisch uittreksel voor geïnteresseerde specialisten, met de duiding van de akkoorden:

De eerste vier maten staan nog vrij netjes in de hoofdtoonsoort E. Maar in de maten 5 tm 8 komen de typische “Franckiaanse” sequensen. Niet echt reële sequensen, dan zou alles letterlijk een toontje zijn opgeschoven. In de bas zien we dat 7 en 8 een kleine terts hoger liggen dan 5 en 6. Maar de akkoorden zijn anders. In maat 6 wordt de C# chromatisch omspeeld, in maat 8 de E. Ook in 9-12 is er veel chromatiek. Ondanks de verrassende onverwachte akkoorden zijn de grote lijnen helder. Via een tussendominant [V7] in 9 gaan we naar de dominant V in 11. Die lijkt te gaan oplossen in de tonica toonsoort (grondtoonsoort) E, maar die wordt via een bedrieglijk slot een maat uitgesteld: Na V komt VImd (C = VI in Bm, vandaar de toevoeging md = moll-dur). Het laatste akkoord van 12 = B7, de dominant V van de hoofdtoonsoort. Dat is dan het einde van een lange voorzin. Vanaf 13 begint de melodie opnieuw en lijkt er een soort nazin te beginnen.

Hier een link naar het hele stuk waarbij je tijdens het luisteren ook het notenbeeld kan volgen.

De kwaliteit van de meeste muziek van Beethoven staat boven elke twijfel. Net als die van Brahms, Bruckner of Debussy. Bij Franck vind ik dat dat niet zo is. Alleen al daarom zou ik Franck nooit de beste componist van het einde van de negentiende eeuw willen noemen. Ik denk dat je dan eerder bij Brahms of Wagner zou moeten zijn. En Debussy, nog ietsjes later, vind ik persoonlijk de meest invloedrijke, vernieuwende en bekwame componist, in ieder geval van rond 1900. Toen was Franck al dood. Waar valt Franck door de mand? Bij zijn oratoria bijvoorbeeld. Les Béatitudes, het verhaal van de zaligen in de hemel, vind ik domweg vervelend. De kritiek van zijn tijdgenoten is wat mij betreft terecht. De tekst is naïef en wordt ook naïef uitgewerkt. Het levert enigszins kitscherige muziek op waarbij je wat mij betreft in slaap valt. Natuurlijk zitten er ook enkele mooie passages bij, maar het geheel werkt niet. Zijn instrumentale muziek lijkt tegen het einde van zijn leven steeds beter te worden. De eerste zes orgelstukken zijn goed van opzet, maar nog enigszins braafjes. De vorm is soms origineel, zoals die van Prélude-fugue et variation. De prélude is een mooi uitgewerkt thema, dan volgt er een fuga die er soepel uit voortkomt maar er tegelijk een contrast mee vormt. Het eerste thema komt daarna weer terug maar anders uitgewerkt, een “variation” dus. Een prettig stuk om naar te luisteren.

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het grote Cavaillé-Collorgel in de grote zaal van het Palais du Trocadéro in Parijs – op 1 oktober 1878, dit was tijdens de Wereldtentoonstelling – componeerde Franck in dat jaar een drietal orgelwerken die in 1883 voor het eerste in druk verschenen onder de titel ‘Trois Pièces pour le grand orgue’ . Het derde van de drie, Pièce Héroïque, vind ik het beste. Franck stond achter het idee van een “Ars Gallica”, een Franse stijl die anders was dan de Duitse. Zo vlak na de nederlaag in de Frans-Duitse oorlog wilde hij meehelpen om dat te bewijzen, en de eerste poging in die richting zijn deze stukken. De typisch Franckiaanse stijl van veel chromatiek, reële sequensen en tertsverwantschappen komt nu duidelijk naar voren. Zie ook dit artikel.

Het beste stuk van Franck is misschien toch wel zijn symfonie. Niet alleen vanwege het cyclische idee, de terugkeer van de thema’s in de meeste delen. Maar vooral vanwege de manier waarop hij dat doet. Bij een bepaalde passage waarin in rap tempo drie van die thema’s voorbijkwamen had ik de associatie met wat er bij het eerste deel van Petruschka van Strawinsky gebeurt: al lopende over het kermisterrein hoor je in dat stuk een aantal thema’s en als je even een bochtje omgaat hoor je opeens weer een stukje. Bij Strawinsky is deze manier van werken heel vernieuwend, het wordt bijna een collage. Bij Franck is het thematische materiaal organisch in elkaar geweven en wel op zo’n goede manier dat het compleet natuurlijk aan doet. Heel knap. Ik kan er een stukje van laten horen, maar eigenlijk moet je het geheel beluisteren. Het is een gotisch bouwwerk, waarin elk detail zijn plek heeft, de goddelijke orde navolgend. Deze uitvoering van het orkest van de Hessische Rundfunk vind ik erg goed.

Er valt nog veel en veel meer te vertellen over de muziek van Franck. Bijvoorbeeld over de invloed van Bach. Bach en Franck waren organist. Franck had contrapunt gehad van Reicha. Reicha had in Wenen op zijn beurt contrapunt gehad van Albrechtsberger, een docent waar in die tijd ook Beethoven les van had. Albrechtsberger gaf contrapunt in de stijl van vooral Bach. Beethoven noemde Bach de “Gott der Harmonie”. Maar de fuga’s van Beethoven zijn vernieuwend. Hij zegt zelf daarover “Ein Fuge schreiben ist nicht so schwierig. Davon habe ich Dutzende gemacht. Aber da etwas lyrisches hinein zu legen, das ist etwas anderes.” En dat laat hij zien, in al zijn fuga’s, die meestal onderdeel zijn van grotere werken, en daar niet als star contrapunt in worden uitgewerkt, maar die er een integraal poëtisch onderdeel van vormen. Als Mendelssohn fuga’s schrijft dan worden dat knappe meesterstukjes in de stijl van Bach. Het lyrische element zoals bij Beethoven is in diens stukken niet terug te vinden. Bij Franck lijkt er weer wat van terug te komen, zoals bij zijn hiervoor vermelde orgelstuk “Prélude-Fugue et Variation”.

De allereerste stukken van Franck, geschreven tijdens de lessen van Reicha of niet lang na diens dood, vertonen nauwelijks diens invloed op contrapuntisch gebied. Franck was pas 12 of hooguit 13 jaar oud! Het zijn brave pianostukjes, eerder in de geest van Franse salonmuziek.

Franck luisterde graag naar andere organisten als zij Bach speelden. Zoals hij een keer luisterde naar Bruckner. En de diepe gelovigheid van Bach was ook bij Franck een inspiratiebron, niet alleen als hij op de zondag in de Mis speelde, maar ook bij zijn eigen composities. Maar bij Franck hoorde je dus nooit zoals bij Mendelssohn een Bach-imitatie. Hij schreef net als Beethoven zijn eigen contrapunt en fuga’s.

Moeilijk om naar te luisteren zijn z’n laatste drie koralen voor orgel uit 1890. Hij stoeit hier met zowel de vorm als met akkoordopeenvolgingen. Vooral het derde stuk is moeilijk om te spelen. Om het helder te houden is een goede registratie nodig, dat wordt niet door elke organist even goed gedaan. Olivier Penin ziet een grote diepgang in deze muziek, iets waar je als organist lang op moet studeren en waarin je moet groeien. Ik vind ze alle drie boeiend. Misschien ga ik ze nog eens net zo waarderen als de laatste strijkkwartetten van Beethoven. Die zijn geschreven door een dove, sterk in zich zelf gekeerde, zieke man. Toen Franck zijn laatste stukken schreef was hij net als docent gestopt met lesgeven, vanwege zijn ongeluk. (zie mijn artikel over het leven van Cesar Franck). Op zijn vakantieadres werkte hij aan deze stukken, in opdracht van zijn uitgever Durand. Waarschijnlijk deed hij dat met veel pijn in zijn borst vanwege zijn blessure. Hij sleepte zich toen hij er eindelijk mee klaar was naar zijn orgel om daar de registratie vast te leggen. Beethoven schreef boven het hoofdthema van zijn laatste strijkkwartet “Muss es sein? Ja es muss sein.” Zo iets zou Franck ook bij deze stukken geschreven kunnen hebben. Alleen al om deze stukken verdient Franck wat mij betreft meer aandacht. Zullen ze vaak gespeeld worden in dit Cesar Franck jaar? Ik denk dat we op de radio vooral zijn symfonie en zijn vioolsonate gaan horen. Misschien ook zijn variaties voor piano en orkest. Zijn strijkkwartet. Maar zijn orgelmuziek? Ik zal er op letten en het laten weten! Luister hier alvast naar het tweede van de drie Chorals uit 1890, gespeeld door Petra Vreeswijk in de Maria van Jessekerk in Delft op het Maarschalkerweerd orgel, gebouwd 6 jaar na de dood van Franck. Mijn oudste kleinzoon heeft een buitengewoon goed en verfijnd gehoor. Hij vond dit orgel erg lijken op een Cavaille-Coll-orgel toen hij het hoorde. Daar hoort het natuurlijk eigenlijk op gespeeld te worden. Maar dit kan dus ook. Het stuk begint zacht, bloeit op maar eindigt juist weer heel verstild. Het vormt een grote levensboog. Om zelf ook stil van te worden..

Geplaatst in muziek | Tags: , , , , | 8 reacties

Omikron

Sinds zondag kan ik meepraten. Uit de testuitslag die ik van de GGD kreeg bleek dat ik corona heb. Ik ben nu ervaringsdeskundige. Voordat ik het zelf kreeg wilde ik graag weten hoe het bij anderen was gegaan: “Waar en hoe heb je het opgelopen?” “Heeft je vrouw het ook?” “Hoe begon het?” ”Welke verschijnselen heb je nu?” De ervaringen van anderen die ik zo al las waren niet altijd hetzelfde. Maar ja. Zo zijn tot nu toe mijn eigen ervaringen:

Hoe en waar zou ik het hebben opgelopen? Als een detective probeer ik dat te achterhalen. De eerste verschijnselen had ik donderdag, de incubatietijd schijnt drie tot vijf dagen te zijn. Dan zou ik zaterdag, zondag of maandag moeten zijn besmet. Alle drie die dagen is mogelijk. Die bewuste zaterdag is het meest onwaarschijnlijk. De boodschappen waren al gedaan. Met mijn vrouw ben ik met de auto naar een mooi wandelgebied in Brabant gegaan. We hadden boterhammetjes gesmeerd die we halverwege de tocht op een bankje hebben opgegeten. Ik heb omdat de horeca dicht was mijn behoefte in de bosjes gedaan. Verder hebben we met niemand gesproken. Nee, die zaterdag kan ik eigenlijk wel schrappen. De maandag zou kunnen, ik heb wat “tussendoor boodschappen” gehaald bij een kleine supermarkt, ik heb bij het schoolplein van de school van mijn kleinkinderen gestaan. Maar daar heb ik met niemand staan kletsen behalve met mijn dochter die de twee kleinsten kwam ophalen. Ik haalde mijn oudste kleinzoon op, die was de hele middag bij mij. En na het avondeten bracht ik hem thuis. Ja, die dag zou het gebeurd kunnen zijn. Ik was niet dicht bij iemand, behalve bij mijn kleinzoon. Maar hij zelf had geen enkel verschijnsel. Nee, die dag lijkt me dan toch ook niet echt heel waarschijnlijk, maar het zou natuurlijk kunnen. Hoe zag de zondag er uit? Toen zijn mijn vrouw en ik op familiebezoek geweest. Onverwacht, we hadden iets om daar af te geven. Warempel, we konden er terecht. En we waren er bij elkaar toch al gauw zo’n kleine drie uur. Heel gezellig was het. Met een wijntje en en een chipje. En tijdens het gesprek bleek dat de familie net zo’n beetje genezen was van corona.. Oei. Best mogelijk dat er dus nog wat van dat virus in dat huis rondwaarde.. Maar er blijft dan toch nog een klein raadsel. Waarom raakte ik besmet en mijn vrouw niet? Daarvoor zie ik twee mogelijkheden.1, zij had genoeg weerstand of 2, ze kreeg te weinig virusdeeltjes binnen.

Hoe begon het. Afgelopen donderdag kreeg ik keelpijn en tegen de avond voelde ik een schorre keel. Ik ken dat. Als onderdeel van een naderende verkoudheid met ook keelpijn krijg ik bijna altijd een schorre keel. Ik weet dat het dan bijna niet meer tegen te houden is. In de meeste gevallen krijg ik in die gevallen niet alleen keelpijn maar wordt ik ook snotverkouden, heb ik dagen geen stem meer (hij zakt een octaaf..) en ben ik er zo’n twee weken behoorlijk vervelend aan toe. Zo voelde het, ik bereidde me in gedachten voor op een dergelijk scenario. Die nacht werd de keelpijn snerpend en ik begon als een gek te zweten. Ik had behoorlijk koorts. De koorts was vrijdag overdag verdwenen, ook de keelpijn was minder. Ik dacht toch nog steeds niet aan corona. Ik was namelijk niet moe en had ook geen koppijn, de twee klachten die toch zo’n beetje boven aan het lijstje staan. Ook hoefde ik niet te hoesten. Nee, ik had vrijdag vooral een vervelende keelpijn. De nacht erna leek op de vorige, maar was minder heftig. De keelpijn sneed minder en ook de koorts was minder. Mijn vrouw voelde zich ook niet helemaal lekker. Zaterdagochtend deden we allebei een zelftest: allebei negatief.

Vlak nadat we dat positieve nieuws tot ons hadden genomen kreeg mijn vrouw een bericht van een collega onderwijzer van haar school. Die was positief getest nadat een zelftest juist een negatief resultaat had gegeven. Ze wist de oorzaak: je moet niet alleen naar het slijmvlies in je neus, maar ook naar het slijmvlies van je kéél kijken. De omikron variant scheen zich juist vaak in de keel te nestelen. Oei. Nóg een zelftest? Nee, we besloten maar gelijk een officiële test bij de GGD aan te vragen, waar we nog diezelfde middag terecht konden. Wel meer dan 40 km verder overigens..

Zondagochtend kregen we allebei een mailtje met de uitslag. Mijn vrouw was weer negatief, maar ik dus positief. Ja dat kan. Ze heeft wellicht meer weerstand. Allebei hebben we drie vaccinaties gehad, dus zij had dan misschien genoeg weerstand om die virusdeeltjes snel op te ruimen. Maar het kan ook zijn dat ik haar alsnog heb besmet vanaf donderdag, toen bij mij de verschijnselen begonnen. En dan krijgt zij de verschijnselen drie tot vijf dagen later. Volgens de GGD moet ze in quarantaine en zich dinsdag opnieuw laten testen. Dat gaat ze dus doen.

Mijn dochter kwam langs en bracht wat boodschappen, lekkernijen en een bloemetje. Superlief! Vandaag is het echt weer om binnen te blijven. Dat moeten we zo wie zo, dus dat komt alleen maar goed uit. Als ik donderdag klachten vrij ben mag ik uit quarantaine. Daar ziet het nu naar uit. Vooralsnog lijkt deze omikron variant erg mild. Waarschijnlijk dus ook dankzij mijn eerdere vaccinaties. Ik kan in ieder geval meepraten.

Geplaatst in maatschappij | Tags: , | 3 reacties

Beveiligd: Negen jaars prik

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , , , , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

César Franck

César Franck is op 10 december 1822 geboren in Luik. Het is dus dit jaar een César Franck-jaar, we vieren dat hij tweehonderd jaar geleden werd geboren. Zijn ouders kwamen uit een streek die me goed bekend is, namelijk het gebied net voorbij de grens in het Zuid-Oosten van Limburg. Zijn vader, Nicolas-Joseph, was een bankbediende die geboren is in Gemmenich nabij de huidige Duits-Nederlandse grens. Zijn moeder, Marie-Catherine-Barbe Frings, is geboren in Aken.  Grootvader Franck was burgemeester van Gemmenich. Na zijn dood is het huis waarin hij woonde een boerderij geworden die er nog steeds staat. Zijn beroemde kleinzoon César  werd op december 1822 geboren in het centrum van de stad Luik in de rue Saint-Pierre waar ook hotel Grady ligt. Luik hoorde toen nog bij het Nederland van koning Willem I.

Hoewel de jonge César-Auguste, zoals hij in zijn vroege jaren bekend stond, zowel teken- als muzikale vaardigheden toonde, zag Nicolas-Joseph hem als een jong wonderkind pianist-componist, op de manier van Franz Liszt, die voor roem en fortuin voor zijn familie zou moeten zorgen. Zijn vader zorgde dat zijn zoon aan het Koninklijk Conservatorium van Luik werd toegelaten, waar hij notenleer, piano, orgel en harmonie studeerde bij Joseph Daussoigne-Méhul en andere docenten. César-Auguste gaf zijn eerste concerten in 1834 tijdens een concerttournee door België en Duitsland met optredens in Brussel en Aken. Bij een concert was ook koning Leopold I aanwezig, de koning van de kersverse monarchie.

In 1835 besloot zijn vader dat de tijd rijp was voor een breder publiek, en hij haalde César-Auguste en zijn jongere broer Joseph naar Parijs om daar privéles te krijgen: contrapunt bij Anton Reicha en piano bij Pierre Zimmerman. Beiden waren ook professor aan het Conservatorium van Parijs. Toen Reicha zo’n tien maanden later stierf, probeerde vader Nicolas-Joseph beide jongens naar het conservatorium te laten gaan. Het conservatorium zou echter geen buitenlanders accepteren; Nicolas-Joseph was verplicht het Franse staatsburgerschap aan te vragen, wat in 1837 werd verleend.

In 1837 ging hij dus naar het Conservatorium van Parijs. Daar zette hij de pianostudie bij Zimmerman voort en kreeg ook les in compositie.  Het jaar daarna won hij de eerste prijs voor piano op een buitengewone manier. Zoals de toenmalige pers meldde: “De heer Cherubini kwam zeggen: ‘De heer Franck, die voor de eerste keer meedeed, speelde niet alleen briljant, maar hij had ook het moeilijke concerto in B mineur van Hummel voortreffelijk gespeeld. Dit moest à vue gespeeld en getransponeerd worden, in dit geval; van B mineur naar C mineur’”. Maar op 22 april 1842 nam hij “vrijwillig” afscheid van het conservatorium. Zijn terugtrekking gebeurde waarschijnlijk door toedoen van zijn vader. Er was een vete ontstaan tussen vader Nicolas-Joseph en Henri Blanchard, de belangrijkste criticus van de Revue et Gazette musicale, die geen gelegenheid voorbij liet gaan om de agressieve pretenties van de vader aan de kaak te stellen en te bespotten. Hij besloot terug naar Luik te gaan en nam ook zijn kinderen mee.

Terug in België leek niets te lukken, er werd niets verdiend, er waren geen concerten. Dus na een kleine twee jaar besloot het gezin terug te keren naar Parijs. Door middel van kleine baantjes als het begeleiden bij recitals kwam er wat geld binnen maar César Franck had in deze tijd eindelijk ook weer zin om te componeren. Hij schreef enkele trio’s voor piano, viool en cello. Liszt zag ze, leverde opbouwende kritiek en voerde ze enkele jaren later in Weimar uit. In 1843 begon Franck aan zijn eerste niet-kamermuziekwerk, het oratorium Ruth. Het ging in privé-première in 1845 met als toehoorders Liszt, Meyerbeer en andere muzieknotabelen, die een zekere goedkeuring en opbouwende kritiek gaven. In Orléans verzorgde hij jaarlijks begeleidingen bij concerten met liederen en andere kleine werken en vooral in Parijs trad hij regelmatig op als pianist.

Een echt grote verandering kwam toen hij verliefd werd op een van zijn privé-pianoleerlingen, Eugénie-Félicité-Caroline Saillot (1824-1918). Haar ouders waren lid van het gezelschap Comédie-Française onder de artiestennaam Desmousseaux. Hij kende haar van zijn jaren aan het conservatorium en voor de jonge Franck was het ouderlijk huis van zijn geliefde een soort toevluchtsoord geworden. Toen zijn vader toevallig achter de ontluikende relatie kwam wilde hij het contact verbieden Op een zondag in juli liep César-Auguste voor de laatste keer het huis van zijn ouders uit met alles dat hij kon dragen, en verhuisde naar de Desmousseauxs, waar hij werd verwelkomd. Vanaf die tijd noemde de jonge Franck zichzelf César Franck of gewoon C. Franck, zonder het protserige Auguste als achtervoegsel. Hij was vastbesloten een nieuw mens te worden en de oude Franck achter zich te laten.

Zodra hij in 1847 25 jaar oud werd vroeg hij bij zijn toekomstige schoonvader de hand van zijn geliefde, in Frankrijk mocht je in die tijd pas zonder de toestemming van de vader trouwen nadat je 25 jaar was geworden. Hij meldde dit aan zijn ouders die inbonden en besloten bij de huwelijksplechtigheid aanwezig te zijn. Op 22 februari 1848, de maand van de Parijse opstand (ze moesten op weg naar de kerk over barricades stappen..), trouwden ze in de “Notre-Dame-de-Lorette”, de kerk waar hij een jaar eerder was aangesteld als assistent-organist. Hij had nu de gelegenheid om zijn rooms-katholieke toewijding te combineren met het leren van de vaardigheden die nodig waren voor het begeleiden van openbare erediensten, en ook had hij af en toe de gelegenheid om de hoofdorganist te vervangen. Niet heel veel later kon hij eerste organist worden in de nieuwe kerk van “Saint-Jean-Saint-François-au-Marais”. Deze kerk bezat een mooi nieuw orgel (1846) van Aristide Cavaillé-Coll, die naam had gemaakt als een artistiek begaafde en mechanisch innovatieve maker van prachtige nieuwe instrumenten.

Aristide Cavaillé-Coll

‘Mijn nieuwe orgel,’ zei Franck, ‘het is net een orkest!’ Er was nu opeens veel belangstelling voor de improvisatorische vaardigheden van Franck, aangezien de liturgische praktijk van die tijd het vermogen vergde om tussen teksten die gezongen of gesproken werden door het koor of geestelijkheid improvisaties te spelen.

Bovendien leidde Francks speelvaardigheid en zijn liefde voor de Cavaillé-Coll-instrumenten tot zijn samenwerking met de bouwer om diens instrumenten te demonstreren. Franck reisde naar steden in heel Frankrijk. Tegelijkertijd vond er een revolutionaire verandering plaats in de technieken van de Franse orgeluitvoering. De Duitse organist Adolf Hesse (1809-1863), een leerling van Bachs biograaf Johann Nikolaus Forkel, had in 1844 in Parijs de pedaaltechniek gedemonstreerd die (samen met een pedaalbord in Duitse stijl) de uitvoering van Bachs werken mogelijk maakte. Dit viel totaal buiten het soort spel dat Franck van Benoist aan het Conservatorium had geleerd; de meeste Franse orgels hadden niet de pedaaltonen die nodig zijn voor dergelijk werk, en zelfs Frankrijks eigen grote klassieke orgeltraditie uit de periode van Couperin werd in die tijd verwaarloosd ten gunste van de kunst van het improviseren. Hesse’s uitvoeringen waren een sensatie vanwege hun oogverblindende virtuositeit. Hessen’s leerling Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) kwam in 1852 en ook nog in 1854 naar Parijs. Lemmens was toen professor orgel aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, en was niet alleen een virtuoos uitvoerder van Bach, maar ook een ontwikkelaar van orgelleermethoden waarmee alle organisten konden leren spelen met precisie, helderheid en legato-frasering. Franck verscheen in hetzelfde openingsconcertprogramma als Lemmens in 1854, en bewonderde niet alleen zijn klassieke interpretatie van Bach, maar ook de snelheid en gelijkmatigheid van Lemmens’ pedaalwerk. Léon Vallas stelt dat Franck, pianist voordat hij organist werd, “zichzelf nooit de legato-stijl volledig heeft eigen gemaakt”; niettemin realiseerde hij zich het belang van de orgelstijl die mogelijk werd gemaakt door de introductie van dergelijke technieken en nam hij de taak op zich om ze onder de knie te krijgen.

In zijn zoektocht om nieuwe orgelspeltechnieken onder de knie te krijgen, werd hij zowel uitgedaagd als gestimuleerd door zijn derde en meest belangrijke orgelfunctie. Op 22 januari 1858 werd hij namelijk als organist en kapelmeester aangesteld in de net ingewijde kerk Sainte-Clotilde (vanaf 1896 de Basilique-Sainte-Clotilde), waar hij bleef tot aan zijn dood. De Sainte-Clotilde werd ontworpen door François-Chrétien Gaud en Théodore Ballu in neogotische stijl, geïnspireerd op de Duitse Rijnlandse kathedralen uit de 14e eeuw. Hierdoor werden de plannen in eerste instantie door de Parijse autoriteiten tegengehouden. Een kerk bouwen naar Duits voorbeeld in Frankrijk, dat nota bene de gotiek zelf had “uitgevonden” voelde niet juist. De gotiek was echter weer uitermate populair en toen door Eugène Viollet-le-Duc de “Sainte-Chapelle” en de “Notre-Dame” werden gerestaureerd, werd ook gestart met de bouw van de “Sainte-Clotilde”. In 1857 werd deze kerk ingewijd.

De kerk Sainte-Clothilde, in 1896 kreeg de kerk de eretitel basilica minor van de paus

Elf maanden later installeerde de parochie een nieuw orgel gemaakt door Cavaillé-Coll. Franck werd bij die gelegenheid als organist-titulaire aangesteld, waarbij Théodore Dubois de functie van koordirigent en assistent-organist op zich nam. Het orgel werd door Franck ingehuldigd. Het was een orgel met drie manualen en een pedaal en prachtige registers waarmee je vooral is staat was om ongelooflijke crescendo’s te bouwen. Cavaillé-Coll schreef daarover als aanwijzing bij gebruik onder meer:
Dit orgel is volledig ontworpen in een dynamisch perspectief met het oog op een gigantisch crescendo. Om luider en luider te spelen, moet de organist gewoon uiteindelijk bijna alle registers uittrekken die deel uitmaken van het Hoofdwerk, bij het recitatiefmanuaal kan alles dicht, deze beide manualen koppelen-en vervolgens spelen op het hoofdwerk, dan de koppeling met het positief register toevoegen en ten slotte de koppeling van het hoofdwerk met het Pedaal aanroepen. Let erop dat u de hoofdwerk-koppeling alleen plaatst als u op dit klavier speelt.
De impact van dit orgel op de composities van Franck kan niet worden overschat; samen met zijn vroege pianistische ervaring vormde het hem voor de rest van zijn leven. Norbert Dufourcq beschreef dit instrument als “tot nu toe ongetwijfeld het grootste meesterwerk van de bouwer,” Franck zelf zei tegen de pastoor van de Sainte-Clotilde: “Als u eens wist hoeveel ik van dit instrument hou… het is zo soepel onder mijn vingers en zo gehoorzaam aan al mijn gedachten!”. Om zich voor te bereiden op de mogelijkheden van dit orgel (inclusief het 27-notenpedaal), kocht Franck een oefenpedaal van “Pleyel et Cie” om thuis te oefenen, en bracht hij daarnaast vele uren door achter de orgelklaviatuur in de kerk.

Het orgel van de Ste. Clothilde

De schoonheid van het geluid en de mechanische voorzieningen die het instrument hem boden, hielpen zijn reputatie als improvisator en componist, niet alleen voor orgelmuziek, maar ook in andere genres. Stukken voor orgel, voor koor en voor harmonium begonnen te circuleren, waaronder de “Messe à 3 voix” (1859). De kwaliteit van de delen in dit werk, gecomponeerd verspreid over een aantal jaren, is wisselend, maar we hebben nu wel nog steeds een van zijn meest populaire en vaak uitgevoerde composities: het communielied “Panis angelicus”.

Nog opmerkelijker is de set van “Six Pièces” voor orgel, geschreven van 1860 tot 1862 (hoewel pas in 1868 gepubliceerd). Deze composities (opgedragen aan collega-organisten en pianisten, aan zijn oude meester Benoist en aan Cavaillé-Coll) maken nog steeds deel uit van het moderne orgelrepertoire en waren, volgens Rollin Smith, de eerste grote bijdrage aan de Franse orgelliteratuur in meer dan een eeuw, en “de belangrijkste orgelmuziek die is geschreven sinds die van Mendelssohn.” De groep omvat twee van zijn bekendste orgelwerken, de “Prélude, Fugue et Variation”, op. 18 en het “Grande Pièce Symphonique”, op. 17.

Door zijn toenemende reputatie als zowel uitvoerder als improvisator bleef Franck veel gevraagd voor inaugurele of inwijdingsrecitals van nieuwe of verbouwde Cavaillé-Coll-orgels zoals het nieuwe instrument in de kerk “Saint-Sulpice” (1862) en later voor orgels in de “Notre -Dame”, de “Saint-Étienne-du-Mont” of het orgel in de “La Trinité”; voor sommige van deze instrumenten had Franck (alleen of met Camille Saint-Saëns) als adviseur opgetreden. In zijn eigen kerk begonnen steeds meer mensen de improvisaties tijdens de mis bij te wonen. Bovendien begon Franck aparte orgelconcerten te geven in de “Sainte-Clotilde”, concerten met eigen werk en dat van andere componisten. Misschien wel zijn meest opmerkelijke concert was tijdens een zondagsmis in april 1866 waar Franz Liszt ook aanwezig was om naar de improvisaties van Franck te luisteren. Hij zei na afloop: ‘Hoe zou ik ooit de man kunnen vergeten die ooit jaren geleden die pianotrio’s schreef?’ Waarop Franck een beetje treurig zou hebben gemompeld: ‘Ik denk dat ik sindsdien betere dingen heb gemaakt’. Liszt organiseerde later die maand een concert in de “Sainte-Clotilde” om de orgelwerken van Franck te promoten, een concert dat goed werd ontvangen door de luisteraars en positieve recensies ontving in de muziekbladen. Ondanks zijn opmerking over de trio’s, was Franck verheugd te horen dat niet alleen Liszt maar ook Hans von Bülow stukken van hem regelmatig bij concerten in Duitsland programmeerde. Franck vergrootte intussen zijn kennis van de Duitse orgelmuziek en hoe die gespeeld moest worden door een concert bij te wonen dat gegeven werd door Anton Bruckner in de “Notre-Dame” in 1869. Inmiddels ontstond er een vaste kring van leerlingen, die bij hem zogenaamd voor orgelstudie kwamen, maar die vooral steeds meer belangstelling toonden voor de compositietechnieken van Franck.

In 1869 begon hij aan een belangrijk koorwerk, “Les Béatitudes”, dat hem meer dan tien jaar zou bezighouden. De vertraging was deels te wijten was aan de Frans-Pruisische oorlog. De oorlog had, net als de revolutie van 1848, ertoe geleid dat veel van zijn leerlingen waren verdwenen, ofwel omdat ze Parijs hadden verlaten of waren omgekomen of gehandicapt tijdens de gevechten. Hij en zijn familie ondervonden economische tegenspoed toen zijn inkomen daalde en voedsel en brandstof schaars werden. Het conservatorium was gesloten voor het academiejaar 1870-1871. Maar er kwam een ​​verandering in de manier waarop Franse muzikanten hun eigen muziek beschouwden; vooral na de oorlog waren ze op zoek naar een “Ars Gallica” die duidelijk Frans zou zijn. De term werd het motto van de nieuw opgerichte “Société Nationale de Musique”, waarvan Franck het oudste lid werd; zijn muziek verscheen op zijn eerste programma in november 1871.

Franck’s reputatie was nu wijdverbreid genoeg, door zijn faam als artiest, zijn lidmaatschap van de Société en zijn kleinere maar toegewijde groep studenten, dat toen Benoist met pensioen ging als professor orgel bij de heropening van het Conservatorium van Parijs in 1872, Franck werd voorgesteld als opvolger. Het bleek dat hij nog steeds geen Frans staatsburger was, dat moest eerst geregeld worden. Franck heeft het naturalisatieproces in één keer doorlopen; zijn voorlopige benoeming op 1 februari 1872 werd in 1873 officieel.

Tot de meest opvallende van zijn studenten op latere leeftijd behoorden Vincent d’Indy, Ernest Chausson, Louis Vierne en Henri Duparc. Zij bewonderden zijn persoonlijke post-romantische stijl met zijn rijke, verrassende harmonieën en ingenieuze contrapunt. Vanwege zijn zachtaardige karakter noemden de leerlingen hun meester “le maître angélique” of “le père Franck”. De bijnaam engelachtige meester kreeg hij doordat hij er als een engel uitzag achter het orgel, door zijn lange witte haar, en zijn zachtaardige karakter zal er ook wel toe hebben bijgedragen.

Franck achter het orgel van de Ste, Clotilde. Zijn lange witte haar gaf hem de bijnaam “le maître angélique”

Franck ervoer vanaf 1873 al snel enkele spanningen in zijn faculteitsleven: hij doceerde net zo vaak compositie als dat hij echte orgellessen gaf. Dit terwijl hij slechts een aanstelling had als orgeldocent; men vond hem te weinig methodisch in zijn onderwijstechnieken (‘Franck heeft nooit onderwezen door middel van harde en snelle regels of droge, kant-en-klare theorieën’), met een nonchalante houding ten opzichte van de officiële boeken die door het conservatorium waren goedgekeurd; en zijn populariteit onder sommige studenten wekte enige jaloezie bij zijn collega-professoren en enkele tegenclaims van vooringenomenheid van de kant van die professoren bij het beoordelen van Francks leerlingen voor de verschillende prijzen, waaronder de Prix de Rome. Vallas zegt dat Franck, ‘met zijn eenvoudige en vertrouwde karakter niet in staat was te begrijpen hoeveel achterbaksheid van het gemenere soort er zelfs in een conservatorium zou kunnen zijn.’

Intussen had Franck allerlei ideeën, hij schreef oratoria, symfonische gedichten en de “Trois Pièces pour orgue” (1878), met als laatste deel het beroemde “Pièce Heroïque”. Met name de oratoria vielen bij veel mensen, ook bij zijn leerlingen, niet in goede aarde. Franck ontdekte in de jaren 1880 dat hij gevangen zat tussen twee stilistische voorstanders: zijn vrouw Félicité, die niet gaf om de veranderingen in Francks stijl waaraan ze gewend was geraakt; en zijn leerlingen, die misschien net zo’n verrassende invloed op hun leraar hadden als hij op hen. Ook waren er enkele meningsverschillen binnen de Société Nationale, waar Saint-Saëns steeds meer op gespannen voet kwam te staan met Franck en zijn leerlingen. Hoe al deze beroering zich precies in de geest van de componist heeft afgespeeld, is onzeker.

In 1886 componeerde Franck de Vioolsonate als huwelijksgeschenk voor de Belgische violist Eugène Ysaÿe. Dit werd een doorslaand succes; Ysaÿe speelde het in Brussel, in Parijs, en ging ermee op tournee, vaak met zijn broer Théo Ysaÿe aan de piano. Zijn laatste uitvoering van het stuk vond plaats in Parijs in 1926, met als pianist Yves Nat. Vallas schrijft in het midden van de twintigste eeuw dat de Sonate ‘Francks populairste werk was geworden, en, in ieder geval in Frankrijk, het meest algemeen aanvaarde werk in het hele repertoire van zijn kamermuziek.’

Op 4 augustus 1885 werd Franck benoemd tot “Chevalier” van het Franse “Légion d’honneur”. d’Indy was verontwaardigd dat hij die onderscheiding slechts kreeg vanwege zijn docentschap orgel aan het conservatorium: Vallas zei: ‘De publieke opinie zag gelukkig beter de waarde van Franck’ en hij citeerde een tijdschrift dat gewoonlijk tegen Franck was en zei dat de prijs ‘boven alles een daad van eer was die terecht, zij het een beetje laat, werd betuigd aan de vooraanstaande componist van “Rédemption” en “Les Béatitudes”.’

De onenigheid tussen de familie van Franck en zijn kring van studenten bereikte een nieuw dieptepunt toen Franck “Psyché” publiceerde (geschreven in 1886-1888), een symfonisch gedicht gebaseerd op een Griekse mythe. De controverse ging niet over de muziek, maar over de filosofische en religieuze implicaties van de tekst. De vrouw en zoon van Franck vonden het werk te sensueel en wilden dat Franck zich zou concentreren op muziek die breder en meer commercieel was. d’Indy, aan de andere kant, sprak over de mystieke betekenis ervan en zei dat het ‘niets van een heidense geest in zich had maar integendeel juist doordrongen was van de christelijke genade.’

Een volgende controverse ontstond met de publicatie van Francks enige symfonie, die in D mineur (1888). Het werk werd slecht ontvangen: het Conservatorium-orkest wilde het eigenlijk niet spelen, het publiek bleef “ijskoud”, de critici waren verbijsterd (de reacties varieerden van het hebben van een onvoorwaardelijk enthousiasme tot het uiten van een diepe minachting), en veel van Francks collega-componisten waren totaal uit het veld geslagen. Een werk waarin met bijvoorbeeld het gebruik van een Engelse hoorn alle formalistische regels en gewoonten van zowel professionals als amateurs werden gelogenstraft. Franck zelf, op de vraag of de symfonie gebaseerd was op een poëtisch idee, antwoordde: ‘nee, het is gewoon muziek, niets anders dan pure muziek.’ Volgens Vallas kan veel van zijn stijl en techniek direct worden herleid tot de centrale plaats van het orgel in Francks denken en artistieke leven. Hij vertrouwde zijn leerlingen toe dat hij vanaf het moment dat hij organist was heel anders is gaan componeren.

In juli 1890 (niet mei 1890, zoals eerder werd gedacht), zat Franck in een cab, een soort taxi die werd aangereden door een zogenaamde “omnibus”, waarbij hij zijn hoofd verwondde en korte tijd bewegingloos op de grond bleef liggen.

Cab, een soort taxi zoals die gebruikelijk was eind negentiende eeuw
Omnibus, grote koets voor veel passagiers, foto Parijs rond 1890

Er leken geen onmiddellijke nawerkingen te zijn; hij voltooide zijn tocht – hij was op weg naar een collega pianist – en vond het zelf van geen belang. Het lopen werd echter pijnlijk en hij voelde zich steeds meer genoodzaakt om af te zeggen bij concerten en repetities, en uiteindelijk besloot hij ook om zijn lessen aan het conservatorium tijdelijk te stoppen. Hij nam zo snel mogelijk vakantie in Nemours, waar hij hoopte te kunnen werken aan enkele orgelstukken en enkele werken in opdracht te maken voor harmonium. Hoewel Franck deze geplande grote verzameling met stukken voor harmonium niet kon voltooien, (ongeveer de helft kwam klaar) werden wel nog de geplande orgelstukken in augustus en september 1890 voltooid. Het zijn de “Trois Chorals”, die tot de grootste schatten van de orgelliteratuur behoren en die tegenwoordig een vast onderdeel van het repertoire vormen. Vallas schreef: ‘Hun schoonheid en belangrijkheid zijn van dien aard dat ze kunnen worden beschouwd als een soort muzikaal testament.’ Een recentere biograaf, RJ Stove, heeft in soortgelijke bewoordingen geschreven: ‘Het gevoel dat Franck een langdurig afscheid neemt, is overal duidelijk. Het is moeilijk, het is bijna onmogelijk te geloven dat de componist van de Chorals nog enige illusies over zijn kansen op volledige fysieke genezing behield.’ Franck begon in oktober aan het nieuwe semester aan het Conservatorium, maar kreeg steeds meer last van zijn eerdere wond. Dit veranderde in de ontstekingsziekte pleuritis, gecompliceerd door pericarditis. Daarna verslechterde zijn toestand snel en hij stierf op 8 november, temidden van zijn familie. Franck’s zware werklast had waarschijnlijk zijn lichamelijke veerkracht aangetast.

De uitvaartmis voor Franck werd gehouden in de “Sainte-Clotilde”, bijgewoond door veel collega’s onder wie Léo Delibes (die het Conservatorium officieel vertegenwoordigde), Camille Saint-Saëns, Eugène Gigout, Gabriel Fauré, Alexandre Guilmant, Charles-Marie Widor (die Franck opvolgde als professor orgel aan het Conservatorium) en Édouard Lalo. Emmanuel Chabrier sprak op het oorspronkelijke graf in “Montrouge”. Later werd het lichaam van Franck verplaatst naar de huidige locatie op de begraafplaats “Montparnasse” in Parijs, in een graf dat ontworpen was door zijn vriend, architect Gaston Redon. Een aantal leerlingen van Franck was erbij toen zijn buste, gemaakt door Auguste Rodin, in 1893 op de zijkant van het grafmonument werd geplaatst.

Grafmonument op de begraafplaats van Montparnasse met een driekwart buste van Franck, gemaakt door Rodin

In 1904 werd er nog een een monument ter ere van Franck geplaatst op het plein “Samuel-Rousseau” aan de overkant van zijn geliefde kerk “Sainte-Clotilde”. Het is een door beeldhouwer Alfred Lenoir gemaakt beeldhouwwerk. We zien César Franck aan het orgel, er wordt hem door een engel inspiratie ingefluisterd. Bij de onthulling was er een toespraak van Vincent d’Indy.

Wat valt er te zeggen over de muziek van César Franck? Veel van zijn werken maken gebruik van het “cyclische vormprincipe”, een techniek die streeft naar eenheid over meerdere delen. Dit kan worden bereikt door het in herinnering brengen van eerder thematisch materiaal in een later deel, of zoals ook heel vaak, dat alle hoofdthema’s van het werk worden gegenereerd vanuit een kiemcel. De belangrijkste melodische onderwerpen, dus met elkaar verbonden, worden vervolgens in het laatste deel samengevat. Franck’s gebruik van het “cyclische vormprincipe” wordt het best geïllustreerd in zijn Symfonie in D mineur (1888). Een van de eersten die ook al met een vergelijkbaar principe werkten was Beethoven. We horen het bij hem bijvoorbeeld in de negende symfonie, in de Grosse Fuge en in nog veel meer van vooral zijn late werken. Bij Franck gaat het niet helemaal op dezelfde manier. Soms is het slechts een herinnering aan eerdere momenten, zonder dat de motieven zelf letterlijk terug komen.

Zijn muziek is verder vaak contrapuntisch complex en hij gebruikt een harmonische taal die typisch laatromantisch is, met veel invloeden van Franz Liszt. In zijn composities toonde Franck een talent en een voorliefde voor frequente, sierlijke modulaties. Studenten zeggen dat zijn meest frequente vermaning was: ‘blijf moduleren, moduleren’. Francks modulerende stijl en zijn idiomatische methode om melodische frases te verbuigen, behoren tot zijn meest herkenbare eigenschappen. Heel kenmerkend voor Franck voor zijn modulatietechnieken zijn bijvoorbeeld onderstaande harmonische wendingen, in een fragment genomen uit het orgelstuk “Pièce Héroïque”. Het stuk staat in B mineur. In dit fragment zijn we in maat 30 aangeland in de paralleltoonsoort D en daarna wordt er weer terug gemoduleerd naar de hoofdtoonsoort. Daar is eigenlijk bijna niets voor nodig, de toonsoorten liggen dicht bij elkaart. Maar Franck doet het op zijn typische “Franck-manier”: met reële sequensen, enharmoniek en veel chromatiek.

De eerste akkoorden van 30, 31 en 32 staan telkens een toon hoger: D, Eb en E. Maat 31 is zelfs in zijn geheel een reële sequens van 30, alle akkoorden zijn een halve toon opgeschoven. Ook zien we enharmoniek: de laatste akkoorden van maat 30 en 31 zijn verminderde septiemakkoorden, maar door enharmonische veranderingen lossen zij anders op dan verwacht. (E#dim7 wil eigenlijk naar F#, maar door het te beschouwen als Ddim7 kan het ook oplossen naar Eb zoals hier ook gebeurt.) Hetzelfde zien we een maat later: F#dim7 kan naar G, maar als D#dim7 ook naar E. Heel kenmerkend zijn ook de wringende dissonanten op de tweede tel van maat 30 en 31. Terwijl de hoge D in maat 30 blijft liggen klinkt daaronder op de tweede tel een C# akkoord. Een maat later hetzelfde: De hoge toon Eb botst met een D akkoord op de tweede tel. De hele toplijn van lange noten is drie maten lang chromatisch: D-Eb-E-E#-F#. Toch is er uiteindelijk een duidelijke toonsoort, in maat 32 klinkt de cadens IV-tussendominant-V-I. Waarbij IV een majeur akkoord is in plaats van een mineur akkoord (een zogenaamd dur-moll, dm, akkoord). De tussendominant in die maat is een verminderd septiemakkoord dat oplost naar de vijfde trap F#. Ik stel me zo voor dat Franck dit ook door zijn leerlingen liet analyseren en er commentaar bij leverde, wellicht opdrachten gaf om iets dergelijks te componeren.

Franck had enorme handen (zoals blijkt uit de foto van hem achter het St. Clotilde-orgel). Hij was in staat om het interval van een octaaf + kwart op het klavier te overbruggen. Dit gaf hem een ​​ongebruikelijke flexibiliteit in stemvoering tussen interne partijen in fugatische composities, en in de brede akkoorden en stukken die in veel van zijn klaviermuziek voorkomen (bijvoorbeeld zijn Prière en Troisième Choral voor orgel). Over het werk van de Vioolsonate is gezegd: “Franck, die geneigd was te vergeten dat niet elke muzikant zulke grote handen had, bezaaide de pianopartij (met name het laatste deel) met majeur-decime-akkoorden… Pianisten zijn sindsdien verplicht ze te breken om ze überhaupt te kunnen spelen.”

Maar de sleutel tot zijn muziek ligt in zijn persoonlijkheid. Zijn vrienden schrijven dat hij “een man van uiterste nederigheid, eenvoud, eerbied en ijver” was. Louis Vierne, een leerling en later organist titulaire van de Notre-Dame, schreef in zijn memoires dat Franck een “voortdurende zorg toonde voor de waardigheid van zijn kunst en voor de adel van zijn missie. Vreugdevol of melancholisch, plechtig of mystiek, krachtig of etherisch: Franck was het allemaal in de Sainte-Clotilde.”

Ongebruikelijk voor een componist van zo’n belang en reputatie, berust de faam van Franck grotendeels op een klein aantal composities die hij in zijn latere jaren schreef, met name zijn Symfonie in d klein (1886-1888), de symfonische variaties voor piano en orkest (1885), de Prelude, koraal en fuga voor piano solo (1884), de Sonate voor viool en piano in A majeur (1886), het pianokwintet in f klein (1879), en het symfonisch gedicht “Le Chasseur maudit” (1883). De symfonie werd vooral bewonderd en invloedrijk onder de jongere generatie Franse componisten en leidde tot een hernieuwde Franse symfonische traditie na de eerdere jaren van verval. Een van zijn bekendste kortere werken is de motetzetting “Panis Angelicus”, oorspronkelijk geschreven voor tenorsolo met orgel- en strijkersbegeleiding, maar ook gearrangeerd voor andere stemmen en instrumentale combinaties.

Als organist stond hij vooral bekend om zijn vaardigheid in improvisatie, en op basis van slechts twaalf grote orgelwerken wordt Franck door velen beschouwd als de grootste componist van orgelmuziek na Bach. Zijn werken behoren tot de mooiste orgelstukken die in meer dan een eeuw uit Frankrijk kwamen en legden de basis voor de Franse symfonische orgelstijl. Met name zijn vroege “Grande Pièce Symphonique”, een werk van vijfentwintig minuten, maakte de weg vrij voor de orgelsymfonieën van Charles-Marie Widor, Louis Vierne en Marcel Dupré, en zijn late Trois Chorals vormen een hoeksteen van het orgelrepertoire.
Hieronder speelt Olivier Penin in de Sainte Clothilde van Parijs op het grote orgel van Cavaillé-Coll – het orgel van Franck dus – zijn allerlaatste compositie, “Choral nr.3”.

Er is onlangs een prachtige documentaire gemaakt (1 uur en 22 minuten!) door Tijmen Wehlburg, in opdracht van de Philharmonie Zuidnederland en Theater aan het Vrijthof Maastricht, over het leven van César Franck. Alle belangrijke plaatsen uit zijn leven worden bezocht, ook het Cavaillé-Coll orgel van de St. Clothilde in Parijs, waar je onder meer fragmenten van “Pièce Héroïque” kunt horen. Er worden door Tijmen ook mooie analyses gemaakt waaruit de invloed van Liszt op Franck maar vooral ook de invloed van Franck op Debussy en Ravel blijkt.

Overigens: Het klaviatuur waar Franck op speelde staat nu in Museum het Vleeshuis in Antwerpen. Er zijn na de dood van Franck nog vier grote aanpassingen aan het orgel geweest. Zo zijn de drie manualen uitgebreid van 54 naar 61 noten, het pedaal van 27 naar 32 noten en zijn er bij de derde aanpassing 13 registers toegevoegd. Uiteindelijk is alles elektrisch gemaakt en zijn er ook chamades bijgekomen. Bij de laatste aanpassing is er nog een tweede, extra, verrijdbaar klaviatuur toegevoegd, en wel eentje met vier manualen: een extra manuaal voor de chamades. Dat klaviatuur kan midden in de kerk worden geplaatst en wordt nu voor concerten gebruikt. De huidige organist Olivier Penin heeft veel muziek van Franck hierop gespeeld en opgenomen.

Hieronder het Pièce Héroïque door hem gespeeld op dit orgel.

Een belangrijk deel van bovenstaande tekst is afkomstig van een Engelstalige wikipedia-pagina., door mij vertaald, aangepast en op diverse plaatsen ingekort. De analyses zijn van mezelf. Dit artikel zal waarschijnlijk de komende tijd nog worden uitgebreid.

Geplaatst in muziek | Tags: , , , , | 4 reacties

Beveiligd: Pièce Héroïque van César Franck

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Een majestueuze volle Maan

Komende nacht (9 minuten voor 1) is het exact volle maan. Maar een dag ervoor of erna lijkt de maan ook al helemaal vol. Afgelopen nacht was het helder, de maan stond de hele nacht te schitteren en het licht van de sterren werd er danig door getemperd. Nu is het al weer bewolkt aan het worden, en de echte volle maannacht, komende nacht is waarschijnlijk niet zo mooi als die we net gehad hebben. Het is op dit moment ook geen supermaan, de maan staat in zijn baan om de aarde juist relatief ver weg. Zo ver dat ik, wanneer ik de uiterste telestand van mijn camera gebruik, de maan precies in zijn geheel in de lens kan vangen. Bij supermaan (komende juni en juli) zie ik dan slechts een deel van de maan. Mijn camera geeft zo een indicatie van de afstand van de maan, als ik het opzoek dan blijkt dat te kloppen.

De volle maan weerspiegelt niet alleen het licht van de zon, ook de baan van de maan weerspiegelt die van de zon. En wel de baan zoals de zon die zes maanden later maakt. Midden in de zomer komt de zon in het NO op en gaat in het NW onder. Midden op de dag staat de zon dan heel hoog aan de hemel, bijna in het zenith. Zo was het ook met de volle maan nu: hij kwam op in het NO en ging vanochtend in het NW onder, een grote machtige baan via het zuiden. Het zilvergrijze licht maakte er een nacht van met mooie, lage schaduwen. Over zes maanden is het precies andersom. Dit alles maakt dat de volle maan vooral midden in de winter majestueus is.

Hieronder staan foto’s van rond half acht vanochtend, de zon moest nog opkomen. In het ZO zag je nog sterren, zoals de superreus Antares. De maan in het NW werd ook nog van sterren voorzien: Pollux, Castor en meer naar het noorden twee sterren van de voerman: Menkalinan en Capella. De laatste foto maakte ik toen de zon net op was om vijf voor negen.

Vrij laag rechts staat de ster Antares. Venus, Mars en Mercurius zijn al op maar ze zijn niet te zien door de wolken
Aan de kraterrand links kun je zien dat de maan nog net niet helemaal vol is
Geplaatst in Astronomie, natuur | Tags: | 2 reacties

Het magneetveld van een planeet en de zon in een lege bel

Mijn kleinzoon vraagt me herhaaldelijk: – ‘zijn er nu al plekken gevonden in het heelal waar leven is?’ -’Nee’, is dan steeds mijn stellige antwoord. –‘Zelfs in de buurt van de aarde op de maan of op Mars, er is nog nergens een teken van leven gevonden. Laat staan op een exoplaneet.’

Wat zijn de voorwaarden om leven mogelijk te maken? Meestal dachten de meeste  wetenschappers tot nu toe: er moet vloeibaar water aanwezig zijn. Het is duidelijk dat op aarde water vrij essentieel is en de meeste levensvormen die er nu op aarde zijn hebben een evolutionaire oorsprong vanuit water. Toch is dat niet helemaal zo. Er blijken bacteriën in het binnenste van vulkanen te zijn die leven in een wereld die voor vrijwel alle andere leven dodelijk is: een wereld met zwavelverbindingen waar geen druppeltje water aan te pas komt. En deze leefomstandigheden zijn ooit in een zeer ver verleden de standaard geweest op aarde, er was toen helemaal geen water. Alleen, we proberen ons bij leven toch ook al gauw vormen van leven voor te stellen die meer richting de planten en dieren van nu gaan, en daar is water toch wel erg belangrijk bij, zo lijkt het. Maar het leven op aarde is waarschijnlijk ook te danken aan het magneetveld van de aarde. Magneetvelden beschermen planeten tegen kosmische straling. Kosmische straling bestaat uit geladen deeltjes die de atmosfeer beschadigen. Mars heeft nauwelijks een magneetveld en misschien is dat wel de voornaamste reden waarom er daar tot nu toe geen leven is gevonden. Want Mars bevindt zich op een afstand van de zon dat vloeibaar water gedurende bepaalde periodes op bepaalde plekken aanwezig kan zijn, of ooit aanwezig geweest zou kunnen zijn. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat die voorwaarden niet genoeg zijn.

Bij de zoektocht naar exoplaneten kijken de wetenschappers naar planeten allereerst naar de afstand van een planeet tot de ster waar hij om heen draait.  Vooral wil men weten of de temperatuur op het oppervlak enigszins vergelijkbaar met die op aarde is. We weten dat supergrote planeten een metalen kern hebben en dat er vanuit de omliggende lagen een enorme druk en warmte op dat metaal wordt uitgeoefend.  Door met zeer sterke lasers op metaal te schieten bleek dat zowel de temperatuur als de druk sterk opliepen. Zo kon het smeltpunt van ijzer bij deze druk worden bepaald en men zag hoe er kristallen ontstonden vergelijkbaar met hoe koolstof onder hoge druk verandert in diamant. En die details spelen een grote rol bij de vorming van een magneetveld. In hoeverre dit allemaal echt belangrijk is bij het vraagstuk van de leefbaarheid van zo’n exoplaneet, daarover zijn de wetenschappers het nog niet eens. Maar toch kan deze ontdekking tot gevolg hebben dat de zoektocht naar leven weer een extra dimensie gaat krijgen.

Meer over dit onderzoek staat in een artikel in de Volkskrant van zaterdag 15 januari 2022. Het artikel met de naam “een magneetveld, dus kans op leven” is geschreven door Georges van Hal.

Eerder deze week (donderdag 13 januari) was er nog een interessant artikel, ook van Georges van Hal, te lezen: “we leven in een enorme kosmische bubbel”. Astronomen  ontdekten waarom de aarde en zon min of meer precies in het midden van een reusachtige kosmische bel zitten, eentje met een doorsnede van een grove duizend lichtjaar, zo’n 10 biljard kilometer.

(afbeelding van wikipedia)

Binnen in die duizelingwekkend grote bubbel is het naar kosmische maatstaven behoorlijk leeg: er is weinig ronddwarrelend stof, er zijn weinig sterren. Terwijl aan de rand van die bubbel plots duizenden jonge sterren opduiken. Dat mag je gerust raar noemen. Kenners wisten al decennia dat deze kosmische bel bestaat: de Lokale Bel. In een artikel dat woensdag verscheen, beschrijven onderzoekers aan de hand van een geavanceerde computeranimatie voor het eerst hoe die mysterieuze bel ooit is ontstaan. Zo’n 14 miljoen jaar geleden ontploften, verdeeld over een langere periode, 15 sterren in een zogeheten supernova, een explosie waarbij sterren sterven en hun inhoud de ruimte inslingeren. Het gas dat voorheen in de omliggende ruimte hing, werd door de kracht van die explosies naar buiten geduwd. Toen de eerste supernova-explosie plaatsvond, stonden de aarde en de zon daarbij niet in de buurt. Sterren bewegen door de Melkweg, en op die manier vlogen we vijf miljoen jaar geleden plots deze bel in, die op dat moment al miljoenen jaren bestond. Daarbij kwamen we toevallig in het midden terecht. De zon zal in de loop van enkele miljoenen jaren het gebied weer verlaten en in een deel van de Melkweg komen waar weer meer “gruis” aanwezig is.

Ik vraag me dan gelijk af: wat voor invloed heeft dat op de zon en hoe waren de omstandigheden van ons zonnestelsel voordat het deze leegtebubbel betrad? Dat moet toch iets doen met de zon, zijn planeten en dus ook met de aarde? Mijn tweede vraag zou zijn: dit is een macro-kosmische gebeurtenis, is er ook een micro-kosmische equivalent? Hier ga ik nog een nachtje over slapen…

Geplaatst in Astronomie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Muziek en kleuren

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Arno Landmann

Een aantal jaren geleden was ik in Weimar en Leipzig, allebei steden in het voormalige Oost-Duitsland. Maar wat een culturele erfenis is daar nog aanwezig! Het zijn de steden van Bach, Mendelssohn, Liszt, Goethe en Schiller. In Leipzig is het beroemde Gewandhausorchester gevestigd en daar stichtte Mendelssohn het eerste Conservatorium van Europa. Het is ook de stad van de vele uitgeverijen, zoals die van Peters.

Mendelssohn wilde degelijk muziekonderwijs. Iedereen die op zijn conservatorium een instrument leerde bespelen kreeg ook les in allerlei algemene muzikale vakken: solfège, gehoortraining, muzikale analyse, maar vooral ook moesten de studenten zich bekwamen in het componeren in de stijl van Bach. Dat zou voor iedereen een goede basis moeten vormen. In deze stad ontstond zo bijvoorbeeld de befaamde “schoolfuga”. Dit concept werd in heel Europa nagevolgd, vooral ook in Parijs.

In Leipzig kreeg de Litouwse componist Ciurlionis nog les op dat conservatorium, onder meer van Jadassohn, die allerlei boeken over harmonieleer en contrapunt schreef. Alles in een degelijke, maar vooral ook ouderwetse stijl. Hij was er achteraf niet zo over te spreken. Zijn tijdgenoot Schönberg, de beroemde componist maar vooral ook beroemde pedagoog, gaf privéles in onder meer harmonieleer. Hij vond zijn collega’s in Leipzig hopeloos ouderwets en schreef zelf daarom een aantal alternatieve leerboeken.

Arno Landmann

Het conservatorium van Leipzig bleef de hele twintigste eeuw behoudend en leverde mensen als Max Reger af, maar ook leerlingen van hem zoals Arno Landmann. Landmann (1887-1966) werd geboren in Jena en kreeg zijn eerste professionele opleiding in Weimar, aan de Groothertogelijke Muziekschool aldaar. Hier studeerde hij naast zijn hoofdvak orgel ook nog fagot, piano en cello. In 1908 werd hij benoemd tot organist in de Stadtkirche van Weimar en in 1909 als orgelleraar op dezelfde muziekschool waar hij eerst zelf les had gehad. Maar hij wilde hoger op, dus toog hij naar Leipzig. Daar kreeg hij opnieuw orgelles, nu van Karl Straube en van Max Reger. Straube beschreef hem als “een onovertroffen orgelvirtuoos”. Na twee jaar studie vertrok hij weer omdat hij een aanstelling had gekregen in Mannheim. Hij werd daar de organist van het net klaar gekomen grote Steinmeyer-orgel van de “Christuskirche”, een functie die hij tot 1943 bekleedde. Naast zijn werk als dirigent van kerkmuziek, trad Landmann in veel Duitse steden op als organist. Ook schreef hij een aantal composities, vooral voor orgel.

Afgelopen zaterdag tijdens het Nieuwjaarsconcert van organist Gerben Budding in de St. Jan van Gouda werd een van de orgelcomposities van Landmann gespeeld. Een thema van Händel met daarop een aantal variaties, dat alles heel traditioneel uitgewerkt. Luister naar zijn uitwerking van het thema en variatie 2.

Thema
Variatie 2

Het lijkt wel of de vernieuwingen van Strawinsky, Schönberg of Debussy niet tot deze componist zijn doorgedrongen, hij schrijft muziek in een helder maar ouderwets harmonisch jargon. Tegelijk is dit wel een monumentaal stuk, enigszins vergelijkbaar met de Diabelli variaties van Beethoven. Harmonisch gaat Beethoven soms nog verder dan Landmann, zoals in een enkele variatie waar Beethoven al vooruitwijst naar de late Liszt. Luister hier maar eens naar variatie 20 van de Diabelli-variaties van Beethoven, iets dergelijks zul je niet horen bij Landmann:

Diabelli variaties Beethoven variatie 20, Arhur Schnabel piano

In zijn variatietechniek doet Landmann me daarentegen wel aan Beethoven denken, vergelijk de opzet van variatie 22 van de Diabelli-variaties van Beethoven met een van de variaties op dat thema van Händel van Arno Landmann.

Diabelli variaties Beethoven variatie 22, Arhur Schnabel piano
Variatie Landmann

Het orgelstuk heeft architectonisch gezien een mooie opbouw, met veel contrasten. Waar in het begin de variaties nog afzonderlijk te onderscheiden zijn, is dat later minder het geval, waardoor je bijvoorbeeld halverwege het stuk het gevoel van een soort langer contrasterend middendeel krijgt.

Net zoals Beethoven uitbundig met een hoogtepunt eindigt, zo doet Landmann dat ook. Nu hoor je dat hij inderdaad een zeer begaafd en virtuoos organist was. Eigenlijk zou je in de Sint Jan moeten zijn om de opbouw naar dat hoogtepunt echt goed te beleven!

Het muziekstuk is door organist Gerben Budding mooi geregistreerd en de beide registranten wisten alles goed voor elkaar te krijgen. Het is een compositie die meer geschikt lijkt te zijn voor een laatromantisch Duits orgel zoals het Steinmeyer orgel waar hij het oorspronkelijk voor geschreven heeft, maar op het Moreau-orgel kun je ook een heel eind komen! Voor mij waren de componist en de compositie compleet nieuw, en ondanks de ouderwetse stijl bleef ik geboeid. Het hele concert valt nog terug te beluisteren, maar het duurt maar liefst twee uur en tien minuten. Vlak voor de korte pauze waarin een CD-presentatie plaats vond, werd het stuk van Landmann gespeeld. De afspeelknop hieronder staat afgesteld op het moment van de aankondiging van dat stuk, het stuk zelf duurt 17 minuten.

Geplaatst in muziek | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Beveiligd: De monumentale muziek van Widor

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: Orgelgroet

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Geen kracht meer om te leven

Nu het alweer Kerstmis is geweest is ook de adventstijd weer voorbij, de tijd dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar de geboorte van Jezus. Dat wachten op betere tijden heeft in de loop van de tijd veel dichters en componisten geïnspireerd. Het viel zowel mij als mijn vrouw op dat de cantates die Bach schreef voor de adventstijd eigenlijk veel mooier en inspirerender zijn dan die voor 1e of 2e kerstdag. De donkere tijd van hoop leent zich eerder tot het componeren van mooie muziek dan de lichte tijd van feesten. Ja, je hebt dan natuurlijk op Kerstmis ook nog het Weihnachts-oratorium van Bach, of de Messiah van Händel. Te zijner tijd wil ik een keer meer over een van die mooie adventscantates van Bach vertellen, die mij meer raken dan de feestelijke muziek van de tijd na de advent. Maar nu wil ik me richten op een lied van Johann Crüger uit 1653, met een tekst uit de twintigste eeuw van Willem Barnard. Het staat als lied 129 in het liedboek der kerken. Het is een tekst die een hopeloze aarde (de stad van onze vrede) maar vooral ook een hopeloze mens verbeeldt, iemand die geen kracht meer heeft om te leven. Oorspronkelijk was er een vergelijkbare tekst van Paul Gerhardt, die ook op dezelfde melodie als die van Crüger is gezet. Deze tekst is gemaakt in de tijd van de verschrikkingen van de dertigjarige oorlog. Zowel de Duitse tekst van Gerhardt als ook de Nederlandse van Barnhard zouden geplakt kunnen worden op een tijd van oorlog, op de tijd van ziektes als de pest, op de tijd van hongersnood of op een andere ellendige tijd, waar ter wereld dan ook. De mens kijkt in dit lied reikhalzend uit naar betere tijden. De hoop en het geloof in die betere tijd wordt gesymboliseerd door de geboorte van de verlosser met Kerstmis. Het is zo een universele tekst die altijd en overal zijn kracht zal behouden. Ziehier de tekst van de eerste en de zesde (laatste) strofe van Barnard:

Geen kracht meer om te leven,
geen licht om op te staan;
de stad van onze vrede,
de stad van Gods bestaan,
is kinderloos alleen,
berooid, beroofd, verlaten,
de wanhoop in haar straten,
de winter om haar heen.

Gij hemel vastbesloten,
gij wolken zwaar en grijs,
geeft heden uit den hoge
uw volk rechtvaardigheid
als dauw die na de nacht
omlaag daalt allerwege,
als hemelhoge regen
die alles vruchtbaar maakt!

Als het lied gezongen wordt op de melodie van Crüger klinkt het heel neutraal, het zijn de woorden die het moeten doen. Maar je kunt deze tekst ook muzikaal verbeelden. Organist Gerben Budding heeft bij zijn adventsconcert van afgelopen vrijdag in de Sint Janskerk van Gouda besloten om als slot van het concert een improvisatie te spelen, geïnspireerd op deze tekst, met als neutrale drager bovenstaande melodie van Crüger.

Naast deze melodie maakte hij ook nog gebruik van lied 154 uit het Liedboek. Ook hier gaat het om een dramatische tekst, een die gaat over de kindermoord. De tekst is van Vondel, de melodie is van Jan van Biezen. Ook hier weer laat ik uitsluitend het eerste en vijfde (laatste) couplet zien. Na ongeveer 5 minuten hoor je elementen van dit gezang in de improvisatie verschijnen.

Geplaatst in muziek | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Orgelspel

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

De mimiek van Daniël Roth en de dramatiek van Julius Reubke.

Daniël Roth speelt in de kerk van Saint Sulpice het laatste deel van de 3e symfonie van Saint Saens. Dat kun je horen, maar ook zien(!) op youtube. Gijs vindt niet alleen de muziek fascinerend, maar ook de mimiek van Daniël Roth. Ook kijkt hij met veel belangstelling naar zijn registranten, die links en rechts naast hem zitten. Dat ziet er ongeveer zo uit:

Later op de dag speelde hij iets dat ik niet kende.
-‘Wat speel je Gijs?’
-‘De orgelsonate van Julius Reubke, gebaseerd op psalm 94.’
-‘Julius Reubke? Die ken ik niet. Heb je zeker op Youtube gehoord?’
-‘Nee, op “Orgelklanken.”

Ik heb het stuk opgezocht en beluisterd. In 1857 schreef Julius Reubke tijdens zijn studie deze orgelsonate, gebaseerd op psalm 94. Hij studeerde toen samen met Franz Liszt in Leipzig. Psalm 94 eindigt met het tekstdeel “Mijn heer is mijn beschermer en toeverlaat. Hij zal het onrecht vergelden en de duivel verdelgen.” Dat is dan tevens het laatste deel van de sonate, welke fugatisch begint en eindigt met dramatische mineur akkoorden, die het geweld waarmee de duivel wordt overwonnen illustreren. Gijs zei:
-‘Ik vond dit stuk toen ik het hoorde een beetje eng. Maar nu ik het speel vind ik het niet meer zo eng. Eerder dramatisch.’

Ik vond op internet de notatie van het fugathema en vergeleek die met wat Gijs speelde. Onvoorstelbaar, het sterk chromatische thema speelde hij vrijwel letterlijk goed met zijn vlugge vingertjes! Het thema zou als een afsluitend tentamen muziek-diktee hebben kunnen gelden, voor studenten die 3 jaar les in solfège hebben gehad. En dan zou je het deze studenten niet in een keer laten opschrijven maar in behapbare stukjes. Gijs beluistert het en speelt het gewoonweg in een keer… Gevolgd door de rest van het stuk. Uiteraard weer behoorlijk vereenvoudigd, maar dan nog… Ik vind het stuk van Reubke compositorisch overigens heel goed in mekaar zitten! En inderdaad heel dramatisch, vooral op het einde.

Geplaatst in autisme | Tags: , | 5 reacties

James Webb telescoop

Voor iedereen die zich met astronomie bezig houdt is de Hubble telescoop een begrip. Dankzij die ruimtetelescoop hebben we prachtige foto’s van allerlei ruimte-objecten gekregen, en vooral ook van objecten ver voorbij ons eigen Melkwegstelsel. De structuur van het heelal is door de Hubble veel verder dan ooit voor mogelijk werd gehouden ontrafeld. Maar we zouden nog meer terug willen gaan in de tijd. Hoe zag het heelal er vlak na de oerknal uit? Dat kan de Hubble niet zien. Dus hebben wetenschappers van de Nasa en Esa zich al vanaf ongeveer 2004 bezig gehouden met het ontwikkelen van een opvolger van de Hubble, een ruimtetelescoop die dit wel zou moeten kunnen. Op 25 december wordt daarom naar verwachting de ruimtetelescoop James Webb gelanceerd. James Webb was tot 7 oktober 1968 directeur van ruimtevaartorganisatie NASA, tot net voordat de eerste Apollo vluchten richting de maan gingen. Zijn naam is nu vereeuwigd in die van de nieuwe telescoop.

De James Webb telescoop kan dus veel verder de kosmos inkijken dan de Hubble dat kon en als alles gaat werken kan hij belangrijke informatie ontdekken over het moment van de vorming van de eerste sterren. Die informatie komt er in de vorm van infrarood licht dat op te vangen valt als een minimale warmtebron. Maar dan mag geen enkele andere bron dit verstoren. Met name niet de warmte die de aarde, de maan, de zon en zelfs de ruimtetelescoop zelf uitstralen. De telescoop wordt allereerst genavigeerd naar een zogenaamd “Lagrangepunt”, dat is een plek waarbij de aantrekkingskracht van aarde en zon elkaar opheffen. Er zijn 5 van dergelijke punten. Punt L2 is in principe het meest gunstig omdat zon, aarde en maan zich dan allemaal achter de telescoop bevinden.

Een schild moet alle warmte die naar de ruimtetelescoop gaat tegenhouden. Aan de kant van de telescoop richting de eindeloze ruimte is het ijzig koud. In 2015 werd de telescoop James Webb bij Nasa in Washington voor het eerst in elkaar gezet. Ook werd de telescoop toen voor het eerst gekoeld tot 233 graden onder nul, de temperatuur die hij ook straks in de ruimte heeft. Dat afkoelen gaat heel langzaam en voorzichtig om ijsvorming of barstende instrumenten te voorkomen. Een rondje testen kostte op die manier al snel een maand of vier.

Er kan nog veel mis gaan. Met name als de telescoop op het juiste punt is aangeland, dan moet het schild heel voorzichtig worden uitgeklapt en dat is een uiterst precair werkje. Daarna moeten twee spiegels worden uitgeklapt. Ook dat kan theoretisch mislukken. De hoofdspiegel “spiegelt” informatie naar een tweede spiegel die in contact staat met allerlei meet apparatuur. George van Hall schrijft in de Volkskrant:  zou de telescoop op de aarde staan, dan zou hij gevoelig genoeg zijn om de warmtestraling van een hommel te meten op het oppervlak van de maan. En dat is genoeg om ook die paar lichtstralen van het vroegste heelal te vangen. Het schild is gemaakt van flinterdun plastic. Gaat bij het uitrollen van dat schild in de ruimte straks ook maar iets mis, dan is de peperdure ruimtetelescoop – totale kosten: 10,4 miljard euro – misschien direct waardeloos.

Hopelijk wordt over een half jaar “James Web” net zo’n begrip als dat “Hubble” dat nu is. Honderden wetenschappers, ingenieurs en technici hebben zich er tot nu toe al mee bezig gehouden. Bij succes kunnen er spectaculaire nieuwe ontdekkingen worden gedaan, bewust of als bijvangst van de beoogde onderzoeken. Het resultaat van het werk van bijna 20 jaar kan dan eindelijk worden geoogst. Heel spannend dus. Om te beginnen is natuurlijk spannend de lancering over zes dagen, maar vooral ook wat er daarna nog moet gebeuren: het uitklappen van het scherm, van de spiegels en het testen van de apparatuur. Over zes maanden weten we hopelijk meer!

Het Volkskrant-artikel is te lezen in de digitale versie van zaterdag 18 december 2021. Heel aardig is dat daar ook in een mooie animatie te zien is hoe de telescoop binnen het Lagrangepunt om de aarde heen gaat bewegen.

Geplaatst in Astronomie | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Morgenrood

Geplaatst in natuur | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Een sneeuwwit vogeltje

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

De baan van de planeten

Heliocentrisch en geocentrisch
Het planetarium van Eise Eisinga wordt waarschijnlijk op de lijst van wereld-erfgoed geplaatst. Als je dit planetarium bekijkt dan zie je als het ware van buitenaf hoe ons zonnestelsel is opgebouwd. Alle planeten, inclusief de aarde, draaien in een baan die overeenkomt met hoe het op dat moment ook in het echt is. Ga er omheen staan en probeer je voor te stellen wat je ziet als je ergens op dat nietige bolletje, de aarde bent. Kijk je vanuit de aarde naar Mercurius, dan merk je dat je eigenlijk ook enigszins richting de zon kijkt, immers Mercurius staat vanuit de aarde gezien dichtbij de zon. Als je kijkt vanuit de aarde naar Venus dan geldt hetzelfde, de zon staat er ook in de buurt. Maar tegelijk zie je in de loop van een lange tijd Venus om de zon heen draaien, soms lijkt hij dan vanuit de aarde gezien naar links te gaan, soms naar rechts. (Het duurt te lang om dat in het planetarium zelf te kunnen zien..) Het planetarium is heliocentrisch, de zon staat centraal, maar kijkende vanuit de aarde maak je het in gedachten geocentrisch: dan zie je alles vanuit de aarde. Eise Eisinga wist nog niets van het bestaan van Uranus en Neptunus. Die draaien dus nog niet mee in zijn planetarium. Kijk voor meer info over dit prachtige planetarium op deze site.

Het ontstaan van het zonnestelsel
Vlak na de geboorte van ons zonnestelsel waren er veel meer planeten. De eerste miljard jaar waren er geregeld ongelukken. Deze planeten hadden allemaal hun eigen beweging, maar de grootste planeten slokten kleinere op of dwongen hen door hun aantrekkingskracht in een andere baan te gaan draaien. Inmiddels is dat proces zo ver gevorderd dat alle planeten vrijwel in hetzelfde vlak draaien, er is een soort evenwicht bereikt. Maar nog steeds gebeuren er kleine ongelukjes. Zo weten we dat de maantjes Deimos en Phobos van Mars oorspronkelijk een soort miniplaneetjes waren, die ingevangen zijn door Mars en over enkele miljoenen jaren op Mars te pletter zullen slaan. Binnen een mensenleven maken we dat soort ongelukken niet mee, daarvoor gebeurt het nu veel te zeldzaam. Het lijkt wel of alles inmiddels een vaste plaats heeft. Er zijn zo acht planeten, die allemaal in hetzelfde vlak draaien, het vlak waarin we ook de zon en de maan zien bewegen. Dat geprojecteerde vlak noemen we de dierenriem. ’s Nachts staan deze objecten dus allemaal ergens in de dierenriem.

Afstand van de planeten tot de zon
Waar we deze planeten kunnen zien aan de nachtelijke hemel is van een aantal factoren afhankelijk. Ze hebben allemaal hun eigen afstand tot de zon en hun eigen omloopsnelheid. Met het blote oog zou je ze allemaal in principe moeten kunnen zien, behalve Uranus en Neptunus, die staan te ver weg. Daar heb je een telescoop voor nodig, bij Uranus kan een goede verrekijker onder goede omstandigheden trouwens wel al volstaan. Hoe verder weg een planeet staat, hoe meer zijn baan lijkt op die van gewone sterren: we zien deze planeet dan per dag nauwelijks van positie veranderen. Logisch, Neptunus doet er 165 jaar over om een keer om de zon te draaien, waar de aarde daar 1 jaar voor nodig heeft. De verst af gelegen planeet die je nog goed met het blote oog kunt zien is Saturnus. Maar ook deze planeet lijkt weinig van plek te veranderen, hij doet er bijna 30 jaar over om een keer helemaal om de zon te draaien. Hoe dichter je bij de zon komt, hoe korter de omloopsnelheid. Mercurius die het dichtst bij de zon staat draait zijn rondjes in slechts 88 dagen.

Binnen- en buitenplaneten.
Mercurius en Venus staan tussen de aarde en de zon in. Het betekent dat we ergens in de richting van de zon moeten kijken om ze te kunnen zien. Het betekent ook dat we ze dus heel vaak niet kunnen zien, met name om Mercurius te kunnen zien worden we voor een groot deel van het jaar verblind door het zonlicht. Maar als die binnenplaneten vanuit de aarde gezien in hun baan wat verder van de zon af lijken te staan kunnen we ze allebei wel goed zien. Dat zal dus in die gevallen altijd niet zo lang ná zonsondergang of niet zo lang vóór zonsopgang moeten zijn, en je moet kijken op het punt oftewel waar de zon onder is gegaan oftewel in andere gevallen waar hij iets later gaat opkomen. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus staan verder dan de aarde van de zon. Het zijn de buitenplaneten. In theorie zou je die ooit een keer op elk moment van de nacht moeten kunnen zien. Zie je midden in de nacht een planeet, dan weet je zeker dat het om een buitenplaneet gaat.

Complicerende factoren: de baan van de aarde
De aarde draait ook om de zon. Als je naar een planeet kijkt zie je dus feitelijk een positie die is afgeleid van de beweging van die planeet zelf en die van de aarde. Het kan zelfs zijn dat daardoor gedurende een of meer dagen de betreffende planeet opeens de andere kant op lijkt te gaan. We noemen dan dat deze planeet op dat moment retrograde is. Bij de binnenplaneten is dat zo wie zo zoals ik eerder uitlegde schering en inslag. Maar ook de buitenplaneten kunnen door deze eigenbeweging van de aarde retrogade zijn.

Nog meer complicerende factoren: rond of elliptisch
Venus is de enige planeet die een bijna perfecte ronde baan om de zon maakt. Al de andere planeten hebben een meer of minder sterk elliptische baan. Mercurius en Mars zijn daarin het meest excentriek. Door zijn elliptische baan staat Mercurius zelfs heel vaak dichter bij de aarde dan Venus! Dan heb je nog het feit dat bijvoorbeeld Mars aan dezelfde kant van de Zon kan staan als de aarde. Hij is dan relatief dichtbij en opeens veel helderder. Hij kan juist ook aan de andere kant van de zon staan gezien vanuit de aarde. Dan is hij gelijk een stuk minder beter zichtbaar. Dat verschil is bij de andere planeten minder sterk.

Wat kun je vandaag zien op 12 december 2021?

Al voor zonsondergang zie je prachtig de maan in het zuiden staan, maar zogauw de zon weg is verschijnt al heel snel Venus in het Zuid-Westen. En je hoeft daarna niet lang te wachten om een eind links van Venus Jupiter te zien, en als het nog wat donkerder is, rechts van Jupiter, staat dan Saturnus. Met een telescoop kun je een groot deel van de nacht Uranus zien. En met heel veel geluk zie je vlak voordat de zon weer opkomt in het Zuid-Oosten Mars. Mercurius zal je de komende nacht niet zien, hij staat dan vanuit de aarde gezien te dicht bij de zon. En ook om Neptunus met een sterke telescoop te kunnen zien moet je een tijdje wachten, hij staat nu vanuit de aarde gezien eveneens in dezelfde blik-richting als de zon.

Vaak kijken helpt. Ik herken nu altijd feilloos alle planeten, waar en wanneer ik ook naar de hemel kijk. Op dit moment kijk ik er vooral naar uit om Mars weer een keer te kunnen zien. Dat is alweer een hele tijd geleden. En het zien van Mercurius blijft voor mij altijd een speciale gebeurtenis. Daar moet je niet alleen de juiste dag voor hebben, maar je zult vooral ook op het juiste moment moeten kijken. Meestal is deze planeet niet langer dan hooguit een kwartiertje te zien.

Christiaen Huygens keek met zijn eigengemaakte telescoop al in het midden van de zeventiende eeuw regelmatig naar alle planeten, “dwaalstarre” werden ze toen vaak genoemd. En alle eigenaardigheden zoals hier nu door mij beschreven waren voor hem gesneden koek. Maar hij fantaseerde er wel op los, over mogelijk leven bijvoorbeeld. De dwaalstarre bleven magisch. Voor mij zijn ze het eigenlijk ook nog steeds. Elk bezoek aan een planetarium is een feest. Net als elke heldere nacht een feest is, een feest van verwondering. De planeten leiden en begeleiden ons geheimzinnig, elke nacht weer.

Geplaatst in Astronomie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De dierenriem

Wat is de dierenriem?
De aarde draait om de zon. Het vlak waarin dat gebeurt kun je projecteren tegen de sterrenhemel. Zo ontstaat er dan in gedachten een soort cirkel aan de hemel. In de nacht zie je in die cirkel bepaalde sterren. Maar in de loop van het jaar zie je dat die sterren door deze draaiing van de aarde een beetje opschuiven. Na een jaar ben je weer bij het begin. Als je nu die cirkel in 12 gelijke segmenten verdeelt, dan kun je aan de sterren in dat segment zien in welk deel van het jaar je bent. Het zijn de sterren van de zogenaamde dierenriem. Tweeduizend jaar geleden waren die segmenten een beetje anders dan nu. Dat komt omdat niet alleen de aarde om de zon draait, maar ook de zon en al zijn planeten een beweging maken binnen ons melkwegstelsel. Feitelijk zijn alle segmenten na 2000 jaar een sterrenbeeld opgeschoven . Waar in het jaar 0 de zon in Ram stond van 21 maart tot ongeveer 21 april zien we nu in dat tijdsbestek op die plek sterren die horen bij het sterrenbeeld Vissen.

Astronomie en astrologie.
Astrologisch zijn er kenmerken gekoppeld aan al deze tekens. Het begin van de lente, het moment waarop de zon in ram kwam te staan, stond voor het onstuimige optimisme van zowel het dier “ram” als het gevoel van het begin van de lente: de dagen zijn weer langer dan de nachten! Zo is er aan elk dierenriemteken een kenmerk toegekend. De astrologie hanteert deze kenmerken nog steeds, maar koppelt die niet aan de sterren die je op dat moment ziet, maar puur alleen aan het segment aan de hemel dat hoort bij bijvoorbeeld het begin van de lente, het begin van de zomer enzovoort.

Het beeld.
Zie je nu ook echt iets van een ram aan de hemel? Welnee. Je hebt er veel fantasie voor nodig. Dat geldt voor elk dierenriemteken, met uitzondering misschien van het teken Tweelingen: daar zie je twee bijna even heldere sterren die je samen als een tweeling zou kunnen beschouwen. De namen van de dierenriemtekens lijken eerder gebaseerd op hoe de mensen tweeduizend jaar geleden de maanden van het jaar ervoeren en hoe ze hier symbolen bij hebben verzonnen die dat enigszins uitdrukten. Vandaar dat het ook terecht is dat de astrologie nog steeds niet uitgaat van wat je werkelijk aan de hemel ziet, maar in welk deel van het seizoen je bent.

Waar staan de tekens van de dierenriem?
Heb je deze tekens van de dierenriem zoals ze nog steeds in de astronomie (niet astrologie) gehanteerd worden wel eens in het echt gezien? Dan moet je uiteraard ‘s nachts kijken. En in elk jaargetijde zie je weer andere tekens. Als je dat een jaar volhoudt heb je ze allemaal wel een keer gezien. Waar moet je dan kijken? Feitelijk moet je kijken naar de geprojecteerde baan van de aarde om de zon. of eigenlijk naar de baan van de zon, want het lijkt alsof die beweegt: ‘s ochtends komt hij op, ‘s avonds gaat hij onder. aan het begin van de zomer komt de zon in het NO op en gaat hij in het NW onder, aan het begin van de winter komt hij in het ZO op en gaat in het ZW onder. De baan is korter en de zon staat dan ook veel dichter bij de horizon. Maar nu komt het: in de nacht gebeurt precies het tegenovergestelde: Terwijl de zon op 21 december in het ZW ondergaat komt op dat moment een dierenriemteken in het NO op, alsof het midden in de zomer is. Dat dierenriemteken maakt dan ook een grote boog over de hemel en terwijl de volgende ochtend de zon in het ZO opkomt zal het betreffende dierenriemteken in het NW ondergaan, alsof het midden in de zomer is. Het mooiste is dat te zien bij volle maan. De maan staat dan in een bepaald dierenriemteken. Hij komt bij zonsondergang in het NO op, maakt vervolgens een heel hoge boog over de hemel (de maan staat bijna recht boven je!) en gaat bij zonsopkomst in het NW onder! Hij doet in de winter wat de zon in de zomer doet, en andersom. Je ziet dus hoe je niet alleen andere dierenriemtekens in de winter ziet als in de zomer, maar ook dat de baan van die tekens in beide jaargetijden anders is. Er zijn natuurlijk ook dierenriemtekens die pas halverwege de nacht opkomen. Dat punt is in de loop van de nacht geleidelijk verschoven van NO naar O. En tegen de ochtend zie je de nieuw opkomende dierenriemtekens, net als even later de zon, in het ZO opkomen.

Al deze kennis heb je dus nodig om te weten waar je moet kijken om de tekens van de dierenriem te kunnen zien. De tekens die je op dit moment (11 december) ziet bij een heldere nacht zijn vanaf zonsondergang: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd en nog net een stukje van weegschaal als de sterren tenminste tot aan de horizon te zien zijn.

De dierenriem vanuit het zuid-oosten en oosten in december.
Ik heb deze beweging nu diverse keren heel goed kunnen zien, omdat we al twee weken beneden slapen in de serre vanwege een verbouwing. Daar zijn geen gordijnen en heb je vanuit het bed een perfect uitzicht op de sterrenhemel. Al snel zie je boven je Aldebaran en de Pleiaden die allebei in de Stier staan, dan verschijnen overduidelijk Castor en Pollux (Tweelingen), in het sterrenbeeld kreeft staan geen duidelijke sterren dus daarvan is de oriëntatie moeilijk. Maar Regulus van de Leeuw is weer heel duidelijk herkenbaar, evenals nog wat later Spica van de Maagd.
Ik heb via Stellarium een animatie gemaakt van wat ik nu elke wolkeloze nacht zie. In minder dan een minuut zie je de sterrenhemel gezien vanuit het ZO voorbij trekken. Dat is het deel van de hemel dat wij vanuit de serre het beste kunnen zien. En je ziet met wat geluk dan ongeveer zes tekens van de dierenriem.

In de volgende animatie zie je het vanuit een iets ruimer perspectief. Je ziet hoe de dierenriemtekens aan het begin van de nacht in het NO opkomen, aan het einde van de nacht in het ZO

Wat zie je nog meer kijkend naar het Zuid-Oosten?
Overigens zie je bij beide animaties ook nog andere sterren en sterrenbeelden, sommige zijn nog veel opvallender dan die van de dierenriem, maar het vlak waarin ze bewegen is net wat anders. In deze sterrenbeelden zal je nooit bijvoorbeeld de maan zien staan, wel is dat mogelijk in alle sterrenbeelden van de dierenriem! Heel opvallend zijn natuurlijk de sterren van de jager Orion, en zijn honden “Procyon” en “Sirius.” En tegen de ochtend maakt de zeer heldere ster Arcturus ons wakker. Allemaal opvallende sterren en sterrenbeelden die net niet bij de dierenriem horen.

Samenvatting.
De zon maakt een boog over de hemel met het hoogste punt in het zuiden. Dat is altijd zo, zomer en winter. Dus ook alle dierenriemtekens bewegen via het zuiden. Kijk je de andere kant uit, naar het noorden, dan zie je ook mooie sterrenbeelden, zoals dat van de grote beer, Cassiopeia, Andromeda, de Adelaar en ga zo maar door. Sterrenbeelden die om de poolster lijken te draaien. Maar kijk voor de dierenriem dus altijd vooral naar het zuiden, volg in gedachten de baan van de zon.

Geplaatst in Astronomie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Het orgel is een machtig instrument

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: Een echte organist

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme, pedagogiek en onderwijs | Tags: , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Tijd als kunst: de inventies van Bach

Het thema dat de school had verzonnen rond Sinterklaas was “Tijd”. Mijn vrouw, leerkracht in een bovenbouw (groep 6,7,8) van een Montessori basisschool, zou vandaag nog een half uur tijd over hebben vlak voordat de gymles zou beginnen. Of ik misschien een ideetje had om dan nog iets te doen rond het Sinterklaasthema? Natuurlijk, dat vind ik altijd leuk om over na te denken en iets te verzinnen. Sinterklaas blijkt volgens Wikipedia geboren te zijn in 270 na Christus. Hoe oud is deze Goedheiligman dan nu? In wat voor een tijd is hij geboren? Als hij terugdenkt aan zijn lange leven, welke beroemde mensen heeft hij dan tijdens zijn leven zoal meegemaakt? Of je zou er een rekenlesje van kunnen maken. Als zijn paard gemiddeld 10 km per uur loopt tijdens een nacht van 10 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends, hoeveel km heeft hij dan gelopen? (10 km per uur, vooral over daken, is nog best snel trouwens…) Of pak er een landkaart bij. Tot welke plaats zou hij dan kunnen komen als hij in een rechte lijn loopt vanaf het Pietenhuis in Soestdijk naar het zuiden? En zo sloeg mijn fantasie op hol. Er waren teveel mogelijkheden om in een verloren halfuurtje te kunnen doen.

Maar bij het begrip “tijd” moet ik zelf ook al snel aan muziek denken. Een muziekstuk is voor mij een soort gestolde tijdsbeleving. Anders dan bij beeldende kunst heeft een muziekstuk een bepaalde lengte, een duur. Althans, zo kun je het beleven. Net als bij een bioscoopfilm kun je je daar dan volledig aan overgeven, de muziek beleven van begin tot einde. In een concertzaal, of thuis op de bank met liefst de ogen dicht. Beeld leidt dan maar af. Zo werkt het in ieder geval bij mij. Sommige componisten zijn in staat een compositie zo evenwichtig te maken dat alles lijkt te kloppen. En de ervaring van dat volmaakte esthetische geheel kan heel intens zijn. De instrumentale muziek van Bach is daarvan misschien wel het beste voorbeeld. De tijd dat het stuk duurt wordt niet vier minuten, het is opeens een moment. Bach voelt altijd exact hoe lang iets moet duren, op welke punten de muziek een opbouw of afbouw moet maken. Er zijn boeken geschreven over deze volmaaktheid, waarbij soms ook begrippen als “guldensnede – verhoudingen” gekoppeld worden aan een dergelijke compositie. Als je je als luisteraar daaraan overgeeft kan dat tot een soort mystieke ervaring van gelukzaligheid leiden, de muziek is opeens tijdloos.

Wat ik nu ga doen klopt eigenlijk niet. Ik ga een muziekstuk analyseren en vertellen waarom het zo volmaakt is. Dat is helemaal niet nodig voor de beleving. Maar het begrip van een muziekstuk staat voor mij de beleving ook niet in de weg. Sommige mensen denken dat je niet meer van muziek kunt genieten als je een muziekstuk analyseert. Voor mij is het eerder andersom. Ik vind een stuk geweldig en raak nieuwsgierig: hoe komt het toch dat dit stuk zo goed in elkaar lijkt te zitten. Na analyse begrijp ik dat wat beter. En het blijft nog steeds net zo’n mooi stuk..

De inventies van Bach zijn voorbeelden van voor mij volmaakte composities. Bach zelf schrijft hierover dat de stukken bedoeld zijn voor de liefhebbers van het klavierspel om jezelf met twee stemmen een goede en cantabile manier van spelen aan te leren, maar tegelijk om door middel van die stukken een goede smaak met betrekking tot componeren te ontwikkelen. Hij schreef ze in de tijd dat hij hofkapelmeester was in Köthen (Gotha). Daar is veel van zijn instrumentale muziek ontstaan. Opvallend is dus dat hij ze zowel schreef als oefenmateriaal voor de klavecinist, maar ook als oefenmateriaal voor de componist. In elk stuk gebruikte hij net weer iets andere compositietechnieken. De inventie in Bes (BWV 785) is zo’n volmaakte compositie.

Glenn Gould, piano

Door middel van sterretjes, lijnen (rood en geel), akkoordsymbolen (groen) en functies (paars) probeer ik duidelijk te maken hoe het stuk in elkaar zit.

Structuur, functies en akkoorden
De inventie bestaat uit drie delen, ik heb 2 sterretjes maar ook een blauwe verticale streep gezet waar de nieuwe delen beginnen (maat 9 en halverwege maat 16). Zowel het eerste als het tweede deel bevat acht maten, en die acht maten hebben in allebei de gevallen een structuur van telkens 3 + 2 +3 maten. (telkens een sterretje waar de kleinere deeltjes beginnen). Het laatste deel wijkt enigszins af.

 • 1-8. Het eerste deel werkt eigenlijk als een soort expositie: 3 maten in de hoofdtoonsoort Bb, 2 maten vormen een overgang, de daarop volgende 3 maten staan in de dominanttoonsoort F. De maten 1-3 zijn eigenlijk hetzelfde als de maten 6-8. alleen de stemmen zijn verwisseld (de motieven a en b zitten de tweede keer in de onderstem). We zien in deze maten steeds de functies I-IV-V (tonica, subdominant en dominant). Dat is een zogenaamde cadens, het zijn hoofdfuncties. Maar omdat de laagste toon in de eerste drie maten steeds een Bb is werken deze maten niet afsluitend zoals bij een echte cadens, maar eerder openend.
 • 9-16. Het middendeel van maat 9 tot halverwege maat 16 werkt als een soort doorwerking: in plaats van slechts één akkoord per maat zijn er nu opeens twee akkoorden en later zelfs vier akkoorden per maat: er ontstaat daardoor een harmonische stuwing naar het einde van dat deel toe. De akkoorden zelf zijn ook nog eens spannender, er zijn veel tussendominanten (akkoorden die willen oplossen en die niet bij de toonsoort horen). In dit stuk heb ik akkoordsymbolen geplaatst, zie de groene kleur. We zien achtereenvolgens de toonsoorten F, Cm, Eb en Bb.
 • 16-20. Het derde deel is een soort reprise, maar dan veel korter (slechts 4 maten) met alleen de toonsoort Bb. Weer horen we net als bij de eerste vier maten de hoofdfuncties I-IV-V-I.

De motieven
Het geniale van het stuk zit hem verder vooral ook in de motivische structuur. Het geheel is gebaseerd op slechts 1 motief! Wat, één motief? Jazeker, slechts één motief! Dat motief dat dan wel omgekeerd kan worden (a wordt b), ingekort kan worden (a wordt a‘) of vereenvoudigd kan worden (de gele lijnen). Er zijn nog wat details die veranderen maar ik beperk me in bovenstaand schema met kleuren en lijntjes tot de globale motivische opbouw. Ik heb verder de globale richting van die motieven aangegeven door de lijntjes schuin naar boven of naar beneden te richten.

 • In deel 1 zien we in maat 1 en 2 de motieven a en b achter elkaar, maar in de derde maat treedt er een verdichting op: a wordt enigszins gewijzigd herhaald waardoor we, na hiervoor twee keer ab, nu aa krijgen. De onderstem (gele lijntjes) loopt in achtsten en is in de kern een afkorting van het stijgende motief a. De maten 4 en 5 klinken als een tussenstukje waar je in een voortdurende vraag-antwoordspel de verkorte motiefjes a‘ en b‘ hoort.
 • In de doorwerking, maat 9 tot halverwege maat 16, zien we hoe het motief in achtsten nu steeds dalend is in plaats van stijgend. a en b lijken vergelijkbaar met hoe ze ook in het begin van de expositie klonken, het verschil zit hem vooral in de akkoorden en in de akkoordtiming, wat ik eerder al besprak. Maar vanaf 14 gaan beide partijen met nu de a‘ en b‘ motiefjes in parallellen. Tegelijk volgen de akkoordwisselingen elkaar nog sneller op. Dan nog iets. Bij deze uitvoering van Glenn Gould hoor je hoe hij er nog een extra hoogtepunt aan toevoegt. Dat is halverwege maat 13, bij de hoge Bb, een eenzaam hoogtepunt aldaar. In het schema zie je daar een paarse ellips. Daarna beginnen de lijntjes naar beneden. Het is zo’n gulden snede moment in de hele compositie, waar iemand als Glenn Gould heel gevoelig voor blijkt te zijn. Ik vind het prachtig!
 • De reprise heeft weer vergelijkbare akkoorden als de eerste maten, maar de motivische dichtheid wordt groot doordat er een soort stretto optreedt: de motieven imiteren elkaar, de imitatie komt al als het eerste motief nog bezig is. Deze canon werkt toe naar een hoogtepunt: waar hiervoor motieven omhoog en omlaag elkaar in gelijke richting afwisselden horen we bij het laatste motief tegenbeweging: de bovenstem daalt, waar de onderstem stijgt (vanaf de laatste helft van maat 18). Het allerlaatste motief springt er nog meer uit: nu niet meer in canon maar exact gelijk in tegenbeweging. (Ik heb het motief paars omcirkeld). Dat werkt in al zijn eenvoud als een waardig slot. Het geheel is zo wie zo voor mij perfect in balans. Dit is Bach op zijn best. De tijd is hier tot kunst verheven, ga op in dit gestolde moment.

Enkele verwante artikelen vind je hier:
Over een fragment uit een strijkkwartet van Mozart
Over een aria uit een opera van Monteverdi

Geplaatst in filosofie, muziek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Thuis leren met Sinterklaasmuziek en met muziek uit het heelal

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme, pedagogiek en onderwijs | Tags: , , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: Babbeliebabbelie

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

De Vluchteling

Midden op het podium staat een geblutste auto. Achter op het podium staat
een groot scherm. Je ziet beelden van de woestijn, de auto staat in de
woestijn. Het podium wordt donker. Je ziet een tomatenboer. Een tijd later zie
je de stad Tripoli. Vooraan op het podium staat de kunstenaar, hij is op zoek
naar de vluchteling, of “de vreemdeling” zo je wilt. Dat is namelijk de titel
van de voorstelling. Een vluchteling is voor de meesten van ons een
vreemdeling. Deze vreemdeling heeft enkele jaren in zijn atelier mogen wonen
maar is opeens verdwenen. In die jaren werd de vluchteling van vreemdeling tot
vriend. Hij lijkt in Algiers te zijn dus gaat de kunstenaar naar Algiers. Uiteindelijk
komt hij in de woestijn terecht. Hij is nog steeds op zoek naar zijn vriend. In
de woestijn verongelukt hij met zijn auto. Daar zit hij dan, buiten bewustzijn,
bebloed achter het stuur, met nog twee passagiers.

In het begin van de voorstelling wordt er weinig toneel gespeeld, je hoort
alleen de kunstenaar die zijn verhaal vertelt. Hij vertelt over dingen die hij
heeft meegemaakt. Maar hij doet dat zo aanstekelijk en inspirerend dat de zaal
ademloos aan zijn lippen hangt. Op het eind van de muziektheatervoorstelling,
blijft de toeschouwer achter met een gevoel van woede en onmacht. Het verhaal
van vluchtelingen, die op hun zoektocht naar een betere wereld als beesten
moeten leven, is zo tastbaar geworden, is opeens zo dichtbij gekomen, dat je er
niet meer om heen kunt. Ik stoorde me onwillekeurig aan de mensen die na afloop
in de foyer bij een drankje stonden te lachen.

We waren dus bij “de Vreemdeling”, een muziektheater voorstelling van
Orkater in de Goudse schouwburg. Het beleven van de letterlijke maar ook de zielenpijn
van de vluchteling was die avond intens, doordat de personages tot leven
kwamen, ze werden mensen van leven en bloed, ze waren bijna een direct
familielid. De vluchteling was geen “vreemdeling”  meer, hij hoorde bij ons. Zijn ellende was
opeens niet meer een ver-van-je-bed show. Ik lees de krantenberichten sinds
afgelopen vrijdagavond iets anders. Ik licht enkele stukjes uit artikelen die
ik vandaag las in de Volkskrant:

“De door Turken gesteunde rebellen hebben drie aarden dammen opgeworpen
in de rivier Khabur, en zetten daarmee water in als oorlogswapen. Hierdoor
worden Koerdische  boeren ernstig in hun bestaan bedreigd”.

“Op videobeelden valt te zien hoe Koerdische migranten door
zwaarbewapende Belarussische militairen op weg naar de grens met Polen van de
weg af het bos in worden gestuurd. Ze proberen de grens over te steken, de
Poolse grenswacht reageert met pepperspray. Er is ook geen weg terug, de
Belarussische grenswacht stuurt ze steeds weer terug naar de grens. Volgens
gegevens van de Poolse grenswacht zijn er tot nu toe tien mensen overleden in
het grensgebied. Zij stierven van uitputting en onderkoeling. Gevreesd wordt
wat er met al deze mensen gaat gebeuren als de winter zijn intrede doet.”

“Overal in de Sahel liggen zakjes Nederlands melkpoeder. Het is het
grote verdriet van de herders: spotgoedkoop melkpoeder van westerse
multinationals dat hun markt overspoelt. Er tegenop concurreren kunnen ze niet,
dus stoppen velen met boeren.”

We hebben het niet over natuurrampen als droogte. Ook niet over door mensen
veroorzaakte ontbossing. Ook daar komen grote migrantenstromen door op gang. We
hebben het over de gevolgen van de macht van het kapitaal. In grote door gas
gestookte kassen in Nederland worden er heel veel tomaten gekweekt. Die worden
naar de hele wereld gestuurd. Zelfs naar landen als Libië. Daar gaan de
plaatselijke tomatentelers failliet, ze kunnen daar niet tegenop concurreren.
De kinderen van de boeren moeten stoppen met hun studie, hun ouders kunnen die
niet meer betalen.  Of zoals we vandaag lazen, wat zijn de gevolgen van
het dumpen van goedkoop melkpoeder uit de EU in Afrika? Grote werkloosheid
ontstaat er bij de boeren van de Sahel. Ze proberen elders een beter bestaan op
te bouwen. Na het betalen van grote bedragen aan criminelen worden ze op een
gammel bootje gezet. Maar als ze op zee worden onderschept worden ze terug
gestuurd naar Libië. Om ze op te vangen krijgt Libië geld van de EU. Maar wat
gebeurt er: daar aangekomen worden ze gevangen gezet en na een tijdje worden
ze, zonder enige vorm van overlevingskans, gedwongen de woestijn in te trekken.
Dat is de harde realiteit.

Het Westen veroorzaakt een belangrijk deel van het vluchtelingenprobleem.
Ook oorlogen zijn vaak door het Westen aangewakkerd. Door partij te kiezen in
een lokaal conflict ben je medeplichtig aan de gevolgen. Partij kiezen gaat
zelden op humanitaire gronden. Het gaat meestal om macht en geld. Die steun
koop je met wapens. En daarna loopt alles uit de hand…

Er zijn nog zeven voorstellingen van “De Vreemdeling” deze maand te zien.
Morgen 10 november wordt de voorstelling gespeeld in Amsterdam, daarna op 11
november in Nijmegen, 12 november in den Haag, 23 november in Groningen, 24
november in Leeuwarden, 25 november in Rotterdam en de laatste voorstelling is
op 1 december in Eindhoven. Van harte aanbevolen dus! O ja, er wordt ook erg
goed gezongen.

 

Geplaatst in maatschappij, recensie, theater | Tags: , , , | 3 reacties

Beveiligd: Mariska

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: Van Simons Orgel tot Meeuws nevel

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: Vijf kerstballen en twee kerststerren. Het wordt een mooie tijd.

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Tags: , , , , | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Die arme koningin Cassiopeia

Dit stukje gaat over een aantal sterrenbeelden die je nu heel goed aan de hemel kunt zien, maar met name gaat het over het sterrenbeeld Cassiopeia. Het beeld is gebaseerd op een Griekse mythe over het leven van de Ethiopische koningin Cassiopeia. Ik las het verhaal en moest onmiddellijk denken aan het verhaal van de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje. Sneeuwwitje op haar beurt zou je kunnen vereenzelvigen met Andromeda, de dochter van Cassiopeia. Dit soort verbanden dacht ik misschien terug te kunnen vinden op internet, maar ik heb ze niet gevonden. Ik vroeg me al fantaserende af of ook de zeven dwergen niet een link zouden kunnen hebben met weer een ander sterrenbeeld, het Zevengesternte, dat nu ook al weer aan de avondhemel staat. Enfin. Eerst iets meer over deze koningin Cassiopeia.

Bij Griekenland bevindt zich de Aegeïsche zee. Diep in deze zee woonden de Nereïden. Zij zijn in de Griekse mythologie de dochters van de zeegod Nereus en Doris. Deze zeenimfen worden verondersteld blauwe haren te hebben. Ze vergezellen de zeegod Poseidon en een van deze nymfen was zelfs een van zijn bijvrouwen. Poseidon, de oppergod van de zee moet je niet kwaad maken. Dat deed de koningin van Ethiopië, Cassiopeia wel. Zij was een heel aantrekkelijke en ijdele koningin, die het liefst haar haren kamde op een stoel voor een spiegel. (Daar hebben we de eerste associatie met de boze stiefmoeder!) Op een dag beledigde zij de Nereïden. Zij zei dat haar eigen dochter Andromeda veel mooier was dan dat zij waren. Poseidon die het te weten kwam besloot om Cassiopeia te straffen. Hij stuurde het zeemonster Cetus naar het rijk van koning Cepheus en zijn vrouw Cassiopeia om dit aan te vallen en te vernietigen. De kust was al getroffen en om een eind te maken aan al de vernielingen, vroeg Cepheus het orakel van Delphi om raad. Hij en Cassiopeia moesten hun dochter, de beeldschone maagd Andromeda aan het zeemonster offeren. (Sneeuwwitje wordt naar het bos gestuurd…) Daarom werd ze aan de rotsen vastgeketend, wachtend op haar noodlottige einde. Toen kwam de held Perseus langs. In zijn hand had hij het hoofd van een Gorgoon die hij net had gedood. Hij vroeg aan het mooie meisje wie ze was en hoe ze daar was terechtgekomen. Perseus redde de arme Andromeda door het monster bang te maken: hij liet het hoofd van de Gorgoon aan hem zien. Het monster liet zich angstig ver weg in het water zinken. Maar Poseidon was nog niet klaar met het gezin. Hij besloot vader, Cepheus en moeder Cassiopeia te straffen door ze aan de hemel te plaatsen. Cassiopeia werd gedwongen om de noordelijke hemelpool op haar troon voortdurend te laten draaien, waarbij ze zich de helft van haar tijd eraan moest vastklampen om er niet van af te vallen. Er naast plaatste hij haar man, koning Cepheus.

Zo zien we elke heldere nacht het sterrenbeeld Cassiopeia, welk bestaat uit vijf sterren. Het beeld staat zo dicht bij de poolster dat het circumpolair is. Deze vijf sterren vormen samen de letter W aan de hemel, maar doordat het beeld, net zoals alle andere sterrenbeelden, door de draaiïng van de aarde schijnbaar om de poolster heen draait kan die W ook op zijn kant of op zijn kop staan. (In het laatste geval lijkt de W meer op een M). Je moet altijd naar het NW, N of NO kijken, soms hoog, soms laag aan de hemel. Op dit moment, oktober, staat Cassiopeia in de vroege avond hoog aan de hemel in het NO. De vijf sterren van Cassiopeia zijn allemaal lichaamsdelen van deze koningin. Zo is Alpha Cassiopeiae de borst (Schedar in het Arabisch), Beta is de hand, Gamma de buik, Delta de knie en Epsilon de voet.

Niet voor iedereen is Cassiopeia een ijdele koningin. Voor de Sámi vormt de W van Cassiopeia een elandgewei. De Chukchi van Siberië zien de vijf hoofdsterren als vijf rendierherten. Er zijn bij diverse culturen nog meer associaties, zoals het beeld van een kudde bruinvissen, of van een kameel met twee bulten.

Als je nu de nachtelijke hemel afreist vanuit Cassiopeia, dan kom je in een gebied, iets verder weg, dat je eigenlijk vooral in de herfst en wintermaanden kunt zien. Dichtbij de dierenriem, in de buurt van het sterrenbeeld Stier, staat het Zevengesternte. Zeven kleine stipjes, heel dicht bij elkaar. Dat moeten wel de zeven dwergen zijn bedacht ik me! Sneeuwwitje (alias Andromeda) werd door een ander sterrenbeeld dat er niet zo ver vanaf staat, de jager Orion, weggeleid, diep het bos in. Daar werd ze achtergelaten en ze kwam bij de zeven dwergen terecht. De reddende prins was natuurlijk Perseus! Perseus trouwde met Andromeda, ze zijn als stel naast elkaar vereeuwigd aan de hemel, waarbij we vooral worden herinnerd aan het moment vlak voor de redding.

Hoe komen Cassiopeia en ook Andromeda aan hun mooie haren? Ook dat kun je zien aan de hemel. Cassiopeia is een sterrenbeeld waar de “melkweg” door heen loopt. Op een plek met weinig licht en luchtvervuiling, weinig vocht in de lucht en geen wolken kun je dit prachtig zien. Cassiopeia bevindt zich in die band die van horizon tot horizon over de hemel reikt en waar de hoeveelheid sterren veel groter is dan op andere plekken. Feitelijk kijk je dan naar de kern van ons eigen melkwegstelsel, traditioneel zeggen we vanwege die ijle band: we zien “de melkweg”. Maar deze witte sliert die zo dwars over het sterrenbeeld heen loopt, en nog verder naar beneden, dat zijn natuurlijk de mooie haarlokken van de ijdele koningin! En Andromeda, haar dochter, die was toch ook zo mooi? Natuurlijk! Wat denk je van de Andromedanevel, het wazige pluisje dat je ziet in het sterrenbeeld Andromeda? Dit kostbare pluisje is als een schoonheidsvlekje op het gezicht van de lieftallige prinses! Hoe zie je dat schoonheidspluisje? Door het maken van enkele denkbeeldige lijnen, beginnende vanuit Beta en Alpha Cassiopeia, kun je namelijk deze Andromedanevel vinden, dat is ons meest nabije andere melkwegstelsel. Onder goede omstandigheden is dit stelsel dus waarneembaar als een vaag neveltje, in de oudheid zal het veel beter te zien zijn geweest. Geen kwalijke uitstoten en geen lichtvervuiling om te beginnen… Maar desondanks, ik heb het gisteren ook op de foto gezet, hier onder. Links zie je mijn foto, rechts ter vergelijking hoe het er in mijn programma Stellarium uit ziet. Zie je het schoonheidsvlekje? Heel subtiel, maar het is er!

Als je nu in de nacht weer een keer naar Cassiopeia kijkt, denk dan aan deze mooie ijdele koningin die daar staat te zwoegen om de sterrenhemel te laten draaien. Staat de W op zijn kant? Dan moet ze zich goed vasthouden om niet naar beneden te vallen. Als je elke nacht rond middernacht zou kijken dan zie je haar in de herfst heel hoog aan de hemel staan als een W, in de lente heel laag als een M, in de andere jaargetijden zie je haar op zijn kant. En gedurende elke nacht blijft ze ook nog eens tollen… Ach ach, die arme koningin Cassiopeia…

Nu voor de liefhebbers nog een aantal astronomische gegevens over de vijf hoofdsterren van het sterrenbeeld Cassiopeia

 • Alpha Cassiopeiae, traditioneel Schedar genoemd (van het Arabische Al Sadr, “de borst”), is een viersterrenstelsel. De primaire ster is een oranje-getinte reus van magnitude 2,2 welke staat op 228 lichtjaar van de aarde. Met een helderheid van ongeveer 771 keer die van de zon, is hij inmiddels enorm uitgedijd en afgekoeld nadat hij zijn kernwaterstof gedurende zijn 100 tot 200 miljoen jaar durende levensduur heeft uitgeput. De tweede ster uit het viertallige stelsel is een gele dwerg met magnitude 8,9, die relatief ver van de hoofdster is verwijderd. De andere twee metgezellen (C en D) staan dichterbij en hebben respectievelijk magnitude 13 en 14.
 • Beta Cassiopeiae, of Caph (wat “hand” betekent), is een wit getinte ster van magnitude 2,3 welke staat op 54,7 lichtjaar van de aarde. Hij is ongeveer 1,2 miljard jaar oud en heeft zijn kernwaterstof opgebruikt en is inmiddels begonnen met steeds groter te worden en af te koelen. De ster is ongeveer 1,9 keer zo zwaar als de zon en ongeveer 21,3 keer zo lichtgevend. Caph draait met ongeveer 92% van zijn kritische snelheid en voltooit elke 1,12 dagen een volledige rotatie. Dit geeft de ster een afgeplatte bolvorm met een equatoriale uitstulping die 24% groter is dan de polaire straal.
 • Gamma Cassiopeiae is een veranderlijke ster, met een veranderlijke schijf van materiaal die wordt weggeslingerd door de hoge rotatiesnelheid van de ster. Gamma Cassiopeiae heeft een minimale magnitude van 3,0 en een maximale magnitude van 1,6, maar ligt over het algemeen in de buurt van magnitude 2,2, met onvoorspelbare vervagingen en ophelderingen. Deze ster is 550 lichtjaar van de aarde verwijderd. Hij heeft een omlooptijd van 203,59 dagen en hij heeft een begeleider met een berekende massa die ongeveer gelijk is aan die van onze zon.
 • Delta Cassiopeiae, ook bekend als Ruchbah of Rukbat, wat ‘knie’ betekent, is een mogelijke verduisterende dubbelster van het Algol-type met een maximale helderheid van magnitude 2,7. Er is gemeld dat het verduisteringen van minder dan 0,1 magnitudes vertoont met een periode van 2 jaar en 1 maand., maar dit is nooit bevestigd. De ster is 99,4 lichtjaar van de aarde verwijderd.
 • Epsilon Cassiopeiae heeft een schijnbare magnitude van 3,3. Gelegen op 410 lichtjaar van de aarde is het een hete blauwwitte ster met een oppervlaktetemperatuur van 15.680 K. Hij is 6,5 keer zo massief en 4,2 keer zo breed als de zon, en behoort tot een klasse van sterren die bekend staat als Be-sterren – snel draaiende sterren die een ring of schil van materie afwerpen.

Op de foto die ik gisteren maakte (hier boven) zie je dat alleen de ster Alpha geel is, de rest heeft meer een blauwachtige kleur. Zoals we hierboven bij de beschrijving van de vijf sterren zien is de ster Alpha Cassiopeiae een oranje reus die veel groter is dan al die andere sterren, maar tegelijk ook veel minder heet. Vandaar het verschil in kleur. Waar wij deze vijf sterren als een soort eenheid zien, hebben ze in werkelijkheid niet veel met elkaar te maken. De ster Beta staat op “slechts” 54,7 lichtjaar afstand van onze zon, Delta op 99,4 lichtjaar, Alpha op 228 lichtjaar, Epsilon op 410 lichtjaar en Gamma op maar liefst 550 lichtjaar afstand.

Geplaatst in Astronomie | Een reactie plaatsen

De kastelen van Gouda en Schoonhoven

Zowel Gouda als Schoonhoven hebben twee kastelen gehad binnen de stad, bij allebei de steden zijn deze ook weer verdwenen. Gedeeltelijk hebben deze kastelen ook met elkaar te maken. Er waren heren die zowel in het tweede kasteel van Gouda als in het eerste kasteel van Schoonhoven hebben gewoond. Summier staat in dit artikel ook enige geschiedkundige informatie. Het gaat globaal over de periode 1250 tot 1577. Een tijd waarin het soms roerig was, het was bijvoorbeeld de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten die ook deze steden niet onberoerd liet. Op het einde van deze periode zitten we al in de tijd van de Spaanse opstand.

Gouda, het eerste kasteel

De ontginning van de stad Gouda begon zo rond het jaar 1100. Pas in 1272 kreeg de stad stadsrechten. In de tussentijd tijd gebeurde er van alles. De waterhuishouding bij Rotterdam veranderde behoorlijk. De Hollandse IJssel was eerst een tak van de Rijn maar na de afdamming aan de bovenmond werd het een buitenwater waar eb en vloed een rol gingen spelen. De Gouwe was oorspronkelijk niet meer dan een klein veenriviertje dat bij Boskoop ontsproot en naar de Hollandse IJssel stroomde. Tien km ten noorden van Gouda stroomde de Oude Rijn die bij Katwijk in de zee uitkwam. Ze had slechts een functie om het overtollige veenwater af te voeren. Deze monding verzandde en er werd een doorvoer gegraven naar de Haarlemmermeer en naar het IJ in Amsterdam. Zo ontstond geleidelijk een belangrijk binnenvaartnetwerk van Amsterdam naar Rotterdam via Gouda. De heer van der Goude, oorspronkelijk waarschijnlijk leenman van de bisschop van Utrecht, werd zo heel belangrijk. Hij stichtte een hof in Gouda met een beschermende Motte en een hofkapel. Alleen die hofkapel is er nu (waarschijnlijk) nog in de vorm van het meest oostelijke deel van de huidige St. Janskerk. De contouren van de Motte zijn nog zichtbaar op de plaats van wat nu Molenwerf heet, maar de heuvel zelf is afgegraven. (Zie ook de afbeelding iets verder).

De van der Goudes waren tot 1296 heer en meester in Gouda. De laatste Van der Goude stierf kinderloos en werd opgevolgd door Jan van Renesse, de nieuwe heer van Gouda. Hij zou deelgenoot zijn geweest bij het complot rond de moord op Floris V en werd verbannen naar Vlaanderen. Hij verloor zijn bezittingen aan Witte van Haamstede, bastaardzoon van graaf Floris V van Holland. Hij zal het zijn die de motte van Gouda heeft laten afbreken. 

De Vlamingen wonnen de Guldensporenslag tegen Frankrijk en overmoedig veroverden ze samen met de Hollandse ballingen onder wie Jan van Renesse in 1303 ook Holland en Zeeland. Maar er kwam hulp uit Henegouwen en er ontstond een algemene opstand tegen de Vlamingen. Jan van Renesse moest vluchten en verdronk bij het oversteken van de Lek. de heerlijkheid Gouda kwam in 1308 met nog meer bezittingen in handen van Jan van Henegouwen, ook heer van Beaumont en daarom meestal Jan van Beaumont genoemd. Nu werd ook de rest van het kasteel en de bijbehorende molen afgebroken. Daarmee was er weinig meer dat herinnerde aan dit eerste kasteel van Gouda.

De plek kun je wel terugzien, het is het gebied van de Molenwerf, vlakbij de St. Jan. De contouren van het terrein zijn op de kaart van Blaeu uit de 17e eeuw goed te zien, ik heb het met geel omcirkeld. Daar liep de voormalige slotgracht. Aan de molenwerf werd in 1555 een oudemannenhuis gesticht, dat ook op deze kaart staat, het nog steeds bestaande Willem Vroesenhuis.

Het huis bevindt zich op de hoek van de Molenwerf en de Spieringstraat in de Goudse binnenstad. Willem Vroesen besloot in 1555 om zijn huis en erf beschikbaar te stellen voor opvang van oude arme mannen in de stad Gouda. Zo heeft dit huis eeuwenlang de functie als “oudemannenhuis” vervuld. Pas in 1977 verliet de laatste oudemannenhuis bewoner het monumentale pand. Nu bestaat het complex uit 13 woningen en 5 wooneenheden rond een schilderachtige binnenplaats. Het fries boven de toegangsdeur werd in 1614 vervaardigd door de stadsbeeldhouwer Gregorius Cool. Op de afbeelding zijn drie regenten te zien, die zich bekommeren om het lot van vijf oude mannen. De spreuken “Spartam-Nacti” en “tempora-labuntur” betekenen resp. “Sparta bereikt of verworven” en “de tijd verglijdt”.

Gouda, het tweede kasteel

In 1361 kocht graaf Jan van Blois een stuk grond aan de oever van de IJssel, waar hij begon met de bouw van een kasteel tegen de stadsmuur aan. In een eerste bouwfase (1360-1364) werd de IJsseltoren, toren van de stadsverdediging, in gebruik genomen als woontoren. Dit zou de zuidoostelijke hoektoren worden van het latere kasteel. Steeds werden er delen bijgebouwd, vooral in de laatste bouwfase tussen 1380 en 1385. Het kasteel had nu een oppervlakte van 30 bij 70 meter. Ook een rondeel van de stadsmuur werd bij het complex gevoegd zodat er nu maar liefst zes torens waren. Er is slechts één afbeelding bekend, gemaakt toen het kasteel nog niet was afgebroken, namelijk een kleine afbeelding op een kaart van van Deventer. Alle latere, vooral romantisch aandoende schilderijen van het kasteel, zijn pas lang na de afbraak gemaakt. Maar van Deventer staat bekend als een betrouwbaar tekenaar, dus we hebben toch een aardig globaal beeld.

Het kasteel bleek erg oncomfortabel te zijn, de eigenaren woonden uiteindelijk liever in Schoonhoven, in den Haag of op nog andere plekken waar ze een kasteel bezaten. Alleen Jacoba van Beieren verbleef er in de periode 1425 tot 1428 regelmatig. In 1577 werd daarom besloten tot sloop. Het kasteel was op dat moment eigendom van de Staten van Holland. Toch besloot de stad tot sloop met het argument dat de Spanjaarden het anders als steunpunt in hun verdediging zouden kunnen gebruiken. Er verrees op de plek van het kasteel een standerdmolen, de voorganger van de huidige Molen ‘t Slot. Alle verdere bebouwing, ook die van het nabijgelegen Minderbroedersklooster, is verdwenen en op die plaats is nu het Houtmansplantsoen. Op een kaart van Blaeu wordt met cijfer 2 naar de plek van het voormalige kasteel verwezen.

Schoonhoven, het eerste kasteel

Schoonhoven heeft twee kastelen op haar grondgebied gehad; het kasteel aan de Zevender en het kasteel aan de Lek. Het eerstgenoemde, aan de rivier de Zevender, een riviertje dat vanuit de Lopikerwaard richting de Lek stroomt, lag aan de noordoostzijde van de stad. Over dit kasteel is weinig bekend; afbeeldingen ontbreken. Wel kunnen we op een kaart van Pieter Sluyter zien waar het kasteel gestaan moet hebben. (Bij letter K: Dat oude slot). De kaart geeft een zij-aanzicht van de stad, beneden is het noorden en links het oosten. Op de achtergrond, boven stroomt in het zuiden de Lek.

Op alle latere kaarten is het niet aangegeven omdat het kasteel rond 1540 gesloopt is en die kaarten van later datum zijn. Waarschijnlijk is het kasteel gesticht door Jan van Lede  Deze verwierf in de eerste helft van de 13de eeuw een omvangrijk gebied tussen de Lek en de Hollandse IJssel. Het gebied waar het riviertje de Zevender in de Lek uitmondde zal, uit strategisch oogpunt, een goede plek zijn geweest om een kasteel te bouwen. Van hieruit kon het gehele gebied beheerst worden.

Het is mogelijk dat de naam Schoonhoven is terug te voeren op de aanwezigheid van dit ‘hof’ in deze stad. Rond 1312 wordt het kasteel door Jan van Henegouwen herbouwd en waarschijnlijk uitgebreid; het bevond zich in vervallen staat na de belegeringen van 1300 en 1304. In die jaren werden veel Hollandse steden door Vlaamse ridders ingenomen. Het belangrijkste deel van het kasteel was het ‘huis’; een gebouw dat door vier torens werd geflankeerd. Hierin bevonden zich o.a. de kapel, de ‘harnasch kamer’ en ‘mijns joncheren camer’. Ook was er een voorburcht met stallen, bakkerij, slachterij en melkerij. Zowel de voorburcht als het huis waren door water omgeven. Buiten dit gebied stonden nog een duifhuis en een valkhuis. De hoofdtoegang lag aan de stadszijde, namelijk aan het marktveld; een tweede toegang bereikte men via een brug over de Zevender. De laatste staat aangegeven op de kaart van Guicciardini. Vanaf de noordzijde kon men ook op de voorburcht komen, in 1364 wordt althans de valbrug ‘an die poerte te Hoflande’ vermeld. Op deze kaart van Blaeu (het noorden is nu wel boven) heb ik aangegeven waar het kasteel geweest moet zijn. Bij de boomgaard links onder op dit kaartje is het tegenwoordige doelenplein.

In de zomer van 1518 branden zowel de stad als het kasteel grotendeels af. Tot 1532 worden er hier en daar wat reparaties aan het slot uitgevoerd ten behoeve van een huisbewaarder. In 1522 wordt er echter al gesloopt om stenen te verzamelen voor het nieuw te bouwen kasteel. De ruïne wordt in 1540 op verzoek van het stadsbestuur in opdracht van Karel V geheel afgebroken.

Schoonhoven, het tweede kasteel

Nadat het kasteel aan de Zevender door brand grotendeels verwoest was, gaf Karel V opdracht om een nieuw kasteel te ontwerpen. Dit ontwerp werd uitgevoerd door Rombout Keldermans die het nieuwe kasteel situeerde in de zuidoosthoek van de stad, aan de rivier de Lek. In dit bouwwerk zou de Langerakkerpoort worden opgenomen. Van dit ontwerp is een schets bewaard gebleven, gedateerd 11 juni 1524 

Vanaf drie april beginnen gravers uit o.a. Schoonhoven, Nieuwpoort en Lopik met het graven van de funderingsput. Dit graafwerk duurt voort tot ongeveer half augustus. De grond wordt al snel erg ‘slijckich’, zodat men een schuit met zand laat komen, welk zand men strooit op de looproute waarover men de uitgegraven aarde wegbrengt. Een van de twee kuilen die voor de buitenste torens worden gegraven, stort in door de druk van het water en stroomt vervolgens vol. De arbeiders die deze kuil gegraven hebben worden ontslagen. Een hele week wordt besteed aan het maken van een aanvoerroute voor steen, afkomstig uit het oude huis. De ondergrond was zo drassig dat zware wagens met steen niet zonder meer konden passeren.

Ondertussen wordt er gegraven in de kuil die alsmaar meer modderig wordt. Wanneer de wateroverlast te erg wordt koopt men twee nieuwe pompen in Rotterdam. Om de uitgegraven aarde te vervoeren gebruikt men naast kruiwagens ook ‘botten’, een soort manden. Vanaf de twaalfde week krijgt men te kampen met geldgebrek. Regelmatig wordt er een gezworen bode op bevel van de heer van Moerkerken naar de graaf van Hoogstraten gestuurd om geld te vragen waarmee de arbeiders uitbetaald kunnen worden. De overlast van het water wordt mettertijd steeds erger. Op 10 oktober beginnen de metselaars met het opmetselen van het fundament. De hiervoor benodigde baksteen is afkomstig van het oude huis. De stenen zijn daar ter plaatse schoon gebikt en geteld, men komt op een totaal van 361.000 stenen. Ze worden met wagens naar het nieuwe werk gebracht. Uit Gorinchem komt een vracht van 125 tonnen ‘terras’. De ‘terras’ (tras), gemalen tufsteen, wordt aan de mortel toegevoegd, omdat deze tijdens de binding het overtollige water aan de specie onttrekt. Het loopt nu tegen eind oktober. De belangrijkste activiteit op de bouwplaats is het opmetselen van de fundamenten waartoe Rombout Keldermans enkele metingen verricht. Toch moet men zich zo langzamerhand gaan voorbereiden op de komende winter. Het werk zal dan stil komen te liggen, omdat het niet mogelijk is te metselen wanneer er kans is op vorst. De nog niet verharde specie zou kapot vriezen. Het metselwerk wordt waarschijnlijk afgedekt, misschien met het riet dat, zoals in de rekening vermeld staat, van het oude huis wordt gehaald en gebonden. Hout en planken worden afgevoerd. Een van de laatste uitbetalingen betreft Claes Peters zn, opperman, ‘van dat hij den calc, terras ende zavel met zijnen cruywaghen op eenen hoop heeft gevoerd naar het vuytscheyden van den mettsselaers vuyten voirnoemde wercke omme te bet den voirnoemde calc terras ende zavel te moghen bewaren jegens den toecomende saisoen’.

Er is geen bouwrekening van later datum bekend. Men is daarna blijkbaar gestopt…

Volgens de rekening was de bouwput erg ‘slijkich’, er moest continu gepompt worden. Het klinkt dan aannemelijk om te veronderstellen dat de bevolking, toen het kasteel niet afgebouwd werd. het enige stukje dat er stond schertsend “Nieuw Slijkenborch” heeft genoemd.

De meeste informatie over de kastelen van Schoonhoven is afkomstig van: http://www.tacohermans.nl/schoonhoven.htm. Hier zijn nog veel meer details te vinden.

De meeste informatie over de kastelen van Gouda komt uit het boek “Gouda” van Wim Denslagen, in de hoofdstukken “De Motte” en “het Kasteel’ van HenkJan Sprokholt.

Geplaatst in Geschiedenis | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Corona Regels

-’Wanneer zijn we nu een keer van die vervelende corona regels af?’ vroeg mijn oudste kleinzoon. Ik antwoordde met een wedervraag:
‘Heb je er last van?’
Hier moest hij even over nadenken en hij antwoordde toen met een eerlijk ‘Nee’.
Toen ging ik hem vertellen wat we allemaal al jaren gewoon vinden. Als je ‘s avonds bij een bos komt mag je er niet in. Er staan overal bordjes dat je er hooguit tot zonsondergang mag verblijven. Ook niet op mooie open stukken waar je heel veel sterren zou kunnen zien. Officieel mag je daar dan niet komen.

Dat is al jaren zo. Je mag trouwens ook geen bramen plukken. Niet vanwege het feit dat honden er misschien op gepist hebben maar omdat het als voedsel voor de natuur zou dienen. De logica is ver te zoeken want met grote machines worden die zelfde braamstruiken vervolgens massaal uit de grond getrokken omdat het niet netjes zou zijn. Dat mag dan weer wel. Als je een weg oversteekt moet je gebruik maken van een zebrapad. Je mag niet door rood licht rijden. En zo zijn er tientallen verkeersregels die er vroeger niet waren. Als kind liep ik in het pikkedonker door het bos en stoplichten waren er niet in mijn dorp. De mensen zijn voortdurend bezig met alles te regelen. Elk paadje krijgt een bordje. Waarom staat er een bordje met daarop “graspad”? Kinderen gaan spelen in een “speelbos”. Daar is het geoorloofd om op een tak te klimmen. Op andere plaatsen mag dat niet. Hoe drukker het ergens is hoe meer regels er zijn. We willen het allemaal zelf en de meeste mensen weten niet beter alsof dat altijd al zo geweest is. Wat vind je van de term “avonturenbos”? Dat zou uitdagend en spannend moeten zijn. Maar het is juist avontuurlijk als er geen enkel bordje staat en als je zelf bepaalt wat je mag en wat je niet mag. Een avontuur is bij uitstek iets dat niet gereguleerd kan worden. Ik leg mijn kleinzoon uit dat het goed is dat er regels zijn. Vooral omdat de mensen zo dicht bij elkaar wonen en er veel gevaarlijke dingen zijn zoals auto’s. Niemand wil onder een auto komen dus moeten we afspraken maken om het zo veilig mogelijk te laten zijn. Maar er zijn ook heel veel bordjes en regels die maar heel weinig met veiligheid te maken hebben. In Nederland zijn er veel te veel dingen die geregeld worden. Daarom willen ook zoveel Nederlanders op vakantie. Liefst naar een plek met wat minder regels. En er zijn veel mensen die om die reden in een ander land willen wonen. Ze vinden dat er hier te veel dingen zijn geregeld, ze worden er een beetje benauwd van. Maar wat zeuren we nog over die paar corona regels! Mondkapje in de bus, een QR-code laten zien bij een museum, concert of bij een restaurant. Kleine moeite, toch? Eigenlijk zijn het maar kleine ongemakken. Weet je, binnenkort ga ik op avontuur. Ik ga stiekem naar een plek waar ik ‘s nachts niet mag komen. Lekker puh! Stiekem kijk ik dan naar plekken waar er geen enkele door mensen gemaakte regel lijkt te zijn. Weet je waar ik dan heel stiekem naar kijk? Niet verder vertellen! Ik gun me een blik op het heelal…. Alleen, ik ben bang dat dat een beetje gaat tegenvallen. Daarom zou ik er graag een extra regel bij willen hebben: ‘s avonds geen lantaarnpalen aan. En elke vorm van fijnstof uitstoot zou per onmiddellijke ingang verboden moeten zijn. Helaas, dat soort regels gaat de meeste mensen te ver. Ze willen wel zeuren over mondkapjes, maar ze accepteren het als zoete koek dat de lucht zo vervuild is. En dat het nergens meer echt donker wordt. Als dat allemaal voor mij beter geregeld kan worden draag ik met liefde op heel veel plekken een mondkapje en laat ik bij elke instantie een QR-code zien. Corona Regels? Als dat het enige zou zijn….

We gingen met de bus naar de speeltuin, en mijn vrouw en ik zetten welgemoed een mondkapje op.
-‘Die vervelende coronaregels toch’ zei mijn kleinzoon. Ik keek hem aan. Hij lachte naar me. We begrepen elkaar.

Geplaatst in maatschappij | Tags: , | 1 reactie

Beveiligd: Het Moreau orgel, een orgel van M Audio en nog meer orgelklanken

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in autisme | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

De Goudse Glazen

In Gouda staat de langste kerk van Nederland, de Sint Jan, omgeven door smalle straatjes. De kerk is enigszins ingeklemd tussen de omringende bebouwing. Dat in tegenstelling tot het stadhuis dat midden op de Markt staat, daar kun je omheen lopen en alle details goed bekijken. Dat is bij de Sint Jan heel lastig.

Tot rond het jaar 1278 was er alleen een hofkerk bij de grafelijke burcht met toren, een motte. Daarachter was er stedelijke bebouwing. Er was wel al een parochiekerk in de polder Bloemendaal, maar toen Gouda stadsrechten kreeg en het grafelijke kasteel werd verplaatst werd de hofkerk vergroot en werd het tegelijk de parochiekerk van Gouda. Dat vergroten kon alleen door stedelijke percelen op te kopen. Alles ging in fases. De eerste nog bescheiden fase was tot 1413, de tweede fase begon daarna, toen werd de kerk vergroot tot de huidige omvang. De kerk lag op een binnenterrein van de stad. Je kunt om de hele kerk heenlopen, In stevige pas doe je daar zeven minuten over.

Waarom kreeg Gouda zo’n uitzonderlijk grote kerk? Het was de zesde stad van Holland en ten tijde van de grote uitbreidingsbouw begin vijftiende eeuw was de stad zeer welvarend. Het was een belangrijke havenstad waar allerlei waren werden verhandeld, zowel voor het buitenland als voor het binnenland bestemd. Het was een havenstad die een directe zeeverbinding had via de Hollandse IJssel en Rotterdam. Daarnaast waren er nog twee binnenvaart rivieren: enerzijds voeren er schepen naar Amsterdam (over de gekanaliseerde Gouwe), anderzijds naar Utrecht (over de Hollandse IJssel.)

Toen in  januari 1552 een grote brand de toren en het schip verwoestte werd onmiddellijk begonnen met restauratiewerkzaamheden en tegelijk werd besloten om de hele kerk van een groot glazenplan te voorzien. En het werden door de grootte van deze vijfbeukige kerk heel wat glazen. Net zoals er ook maar liefst 22 altaren waren in de kerk (vooral bestemd voor de leden van de diverse gilden), kwamen er uiteindelijk zo’n 65 glazen, na de reformatie aangevuld met nog 7 glazen uit het regulierenklooster. Wat je nu ziet dateert niet allemaal uit dezelfde tijd. Er zijn zelfs nog glazen die dateren van  voor de grote brand, en ook de zeven regulieren-glazen dateren uit die tijd. Maar de meeste glazen werden in de periode net voor of net na de hervorming gemaakt, veel van de hand van de gebroeders Crabeth, die zich baseerden op renaissance technieken afkomstig uit Italië. En ook nog later, tot in de twintigste eeuw kwamen er glazen bij.

De kerk wordt gebruikt voor diensten van de hervormde kerk, er zijn concerten (de kerk heeft vier orgels), er worden orgel- en pianolessen gegeven, maar tegelijk is het vooral ook een museum. De bouw op zich is al prachtig, een blik op het hoofdorgel is een genot voor het oog en er zijn op veel plaatsen allerlei interessante dingen te zien. Het meest bijzonder zijn de 72 glazen. Zonder toelichting kun je er maar weinig van volgen, maar als je weet wat je ziet krijg je een aardig beeld van een aantal geschiedkundige aspecten. Kijk maar eens naar de kleding van de mensen die er zijn afgebeeld of kijk naar de soort opdrachtgevers. Je krijgt een idee over hoe er tegen de wereld werd aangekeken en door vergelijking van meerdere glazen zie je ook kunsthistorische ontwikkelingen. En soms zie je hoe verhalen van de bijbel werden uitgebeeld zoals bij de glazen die gaan over het leven van Johannes de Doper, de patroonheilige van de kerk.

Grappig is het dat er nog zoveel katholieke aspecten te zien zijn. Johannes de Doper, een heilige, als centrale figuur in een protestantse kerk, dat zou toch eigenlijk niet moeten kunnen? Het kon. De glazen mochten blijven. Behalve bij een glas waar God was afgebeeld. Dat mocht niet. Maar omdat de oorspronkelijke cartons van de glazen bewaard zijn gebleven kon dat onderdeel van een van de glazen weer worden hersteld in de twintigste eeuw toen men hier in protestantse kringen wat vrijzinniger mee  omging. Ik laat enkele van de oudste glazen zien en geef bij elke voorstelling een toelichting.

Bileam op de ezel

Balak, de koning van de Moabieten, was bang voor de oprukkende Israëlieten na hun uittocht uit Egypte en stuurde daarom gezanten met geschenken naar de waarzegger Bileam om hem over te halen de Israëlieten te vervloeken en zo hun opmars te stoppen. Toen Bileam op zijn ezelin naar de Moabieten ging, versperde Gods engel hem driemaal de weg, met getrokken zwaard in de hand. De ezelin zag de engel en ontweek deze drie keer. Bileam sloeg de ezel: doorlopen jij! Na de derde keer liet God de ezelin spreken en vroeg zij Bileam waarom hij haar sloeg. Hierna zag Bileam pas de engel die de ezelin al steeds gezien had. De engel zei dat hij mocht doorgaan, op voorwaarde dat Bileam alleen zou doen wat de engel hem zou opdragen. Het volk mocht niet worden vervloekt.


Deze voorstelling zag ik trouwens al vaker, zoals in Autun, of zoals hierboven, op een van de Romaanse kapitelen in de O.L.V. basiliek van Maastricht.

De voetwassing van Christus

Interessant zijn vaak ook de opdrachtgevers die bijna overal in het onderste deel van de voorstellingen te zien zijn. Zo zien we bij deze voorstelling, die nog dateert van voor de reformatie, de opdrachtgever Margaretha van Parma. Zij was de Spaanse landvoogdes, de vertegenwoordiger van de Spaanse koning (Philips II). Margaretha zit geknield, achter haar zien we de heilige Margaretha, haar patroonheilige. Hoe ging het verhaal van de heilige Margaretha? Haar vader minachtte haar om haar christelijk geloof. Margaretha leefde op het land als herderin. Toen de stadsprefect Olybrius haar een huwelijksaanzoek deed, op voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren, weigerde ze. Daarop werd ze gevangengezet en gemarteld. Dan volgen een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen. De bekendste is dat satan, in de gedaante van een draak, haar opslokte. Margaretha ontsnapte levend doordat de draak haar uitspuwde, vanwege het kruis dat ze droeg wat zijn ingewanden irriteerde. Uiteindelijk werd ze toch omwille van haar geloof ter dood gebracht. We zien op de afbeelding Margaretha met in een hand een kruis, achter haar op de grond zie je de draak. Dat de landvoogdes koos voor deze afbeelding, de voetwassing, zegt iets over haar zelf: de voetwassing tijdens het laatste avondmaal was een voorbeeld van de dienende liefde. Ook Margaretha wilde bekend staan als iemand die haar onderdanen diende. Omdat ze dat in de loop van de tijd teveel deed volgens haar baas Filips II werd de hertog van Alva gestuurd om orde op zaken te stellen, met kwalijke gevolgen volgens de geschiedenisboekjes…

Johannes de Doper doopt

Dit is de bovenste helft van eveneens een glas van nog voor de reformatie. Johannes de doper doopt een soldaat, hij zegt als het ware met geopende armen: ‘kom maar, ik zal je dopen’. Er om heen zie je allerlei mensen. In de kerk zul je niet alle details kunnen zien, maar kijk eens naar het bovenste gedeelte waar  nog zoveel meer is te zien: het lijkt of grote groepen mensen, onder wie veel soldaten, op weg zijn naar de plek waar Johannes de Doper bezig is. Rechts zie je het water van de Jordaan. Johannes had duidelijk een hele schare volgelingen.

De Luikse bisschop bidt

Dit is het onderste deel van hetzelfde glas. De man die je ziet zitten op zijn knieën is de Luikse bisschop, die tevens kapittelheer was in Utrecht. De beheerders van de St. Jan probeerden op veel plaatsen sponsors voor de glazen te vinden. Ze hadden goede contacten met Utrecht. En ze vonden een goede sponsor: de Luikse bisschop. Hij laat zichzelf biddend afbeelden, achter hem staat de heilige Benedictus. Dat was blijkbaar zijn patroonheilige. Hij richt zijn blik op God de Vader, die omgeven is door de symbolen van de vier evangelisten: Lucas (de stier), Johannes (de adelaar), Marcus (de Leeuw) en Mattheüs (de engel).

Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper

Dit glas was het meest centrale glas van allemaal: vlak achter het hoofdaltaar. Uitgebeeld wordt het ultieme moment in het leven van deze patroonheilige van de St. Janskerk: de doop van Jezus. De voorstelling krijgt extra luister door de vurige stralen die God de Vader vanuit de hoogte vanaf een wolk doet neerkomen op zijn zoon. Tegelijk zien we een duif in een van de stralen, de Heilige Geest geeft de zegen aan de doopactie van Johannes de Doper.

Niet besproken zijn een aantal wat meer wereldlijke glazen, zoals die van het ontzet van Leiden. Of een glas gemaakt in 1947 waarbij de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog worden weergegeven. Je kunt met een boekje of met een koptelefoon door de kerk lopen. Ik zou een keuze maken wat je gaat bekijken. Het is allemaal te veel voor een keer. Zoals ook ik hier nu een keuze heb gemaakt. Misschien wordt er net op dat moment orgelles gegeven. Je kunt het orgel dan niet alleen horen maar ook zien wat er achter de toetsenborden gebeurt, er is meestal een scherm op een bepaalde plek waar je de les kunt volgen. Wie weet hoor je dan mijn oudste kleinzoon spelen….

Geplaatst in Geschiedenis, kunst | Tags: , , , , , , , | 3 reacties